Kommunikation og ledelse

Styrk dine lederskabsevner igennem kompetent, målrettet og strategisk kommunikation og bliv bedre til at forholde dig analytisk og kritisk til kommunikation som redskab og praksis.

DIT UDBYTTE

  • Narrative ledelseskompetencer
  • Strategier til at styrke ens position med kommunikative redskaber
  • Indsigt i at lede i en flerstemmig organisation
  • Retoriske redskaber
  •  Indblik i strategisk kommunikation som disciplin

Faget introducerer dig til forskellige perspektiver på strategisk brug af kommunikation. Du bliver trænet i praktisk brug af konkrete kommunikationsformer og -redskaber inden for branding, storytelling og retorik. Derudover lærer du at reflektere over implikationerne af konkrete kommunikationsinitiativer.

TEMAER

  • Kommunikationens betydning i den offentlige sektor
  • Ledelse i krydspres  
  • Sprogets performative rolle
  • Narrativers betydning i organisationer

LÆRINGSFORM

Undervisningen veksler mellem introducerende oplæg, gruppearbejde, gæsteforelæsninger og plenumdiskussioner.
 

TYPE

Kernefag

TEMAGRUPPE Ledelse
FAGKOORDINATOR Mads Mordhorst, lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

10/11, 16/11, 23/11 30/11
Alle dage kl. 9-17.

STED CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30 min. Inkl. votering).
Aflevering d. 20. december kl. 12.00
Mundtlig eksamen: d. 4-6. januar
ECTS-POINT 5 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS

17.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021