Strategiimplementering i praksis – at oversætte strategier

Modulets formål er at give deltagerne en bredere og dybere forståelse af, hvad implementering er, hvordan det foregår og hvad der skal til for at få mere ud af de ressourcer som man allerede anvender.

FORMÅL OG INDHOLD

Modulets formål er at give deltagerne en bredere og dybere forståelse af, hvad implementering er, hvordan det foregår og hvad der skal til for at få mere ud af de ressourcer som man allerede anvender. Selve begrebet har meget til fælles med forandringsledelse og dækker over en hel række aktiviteter, der i forvejen foregår i organisationer, men ved at kalde aktiviteterne for implementering knyttes aktiviteterne an til et strategidokument. Implementering er dog mere end projektledelse og formulering af KPI’er. Det handler om, hvordan strategier (visioner, missioner, mål og ambitioner) bliver oversat i organisationer, hvilke barrierer og drivere, der findes, samt de involveredes syn på, hvad implementering er og hvordan det foregår.

Modulet foregår over tre dage. Første gang handler om de teoretiske perspektiver på implementering, der er dimensioner mellem det instrumentelle, det fortolkende, de politiske, det legitimerende og det oversættende. Her vil deltagernes egne erfaringer bliver koblet sammen med de teoretiske perspektiver. For at skærpe deltagernes egne erkendelser, vil førstedagen også indeholde kritik af de eksisterende perspektiver ud fra, hvilke blinde vinkler og fejlslutninger, der findes. Anden gang tager udgangspunkt i den instrumentelle dimension, hvor der fokuseres på drivere og barriere for implementering, samt hvordan der kan skabes rolleklarhed i implementeringsprocesserne. Den tredje gang fokuserer på oversættelse, der er den oversete fase i implementering. Her vil lederen som oversætter, samt oversættelseskvalitet, kompetencer og arbejdsforhold blive gennemgået og diskuteret. Formålet med denne gang er at øge muligheden for at lederne kan øge kvaliteten i oversættelsen af strategierne.

CENTRALE TEMAER

  • Hvad er implementering?
  • Hvornår er noget implementeret?
  • Hvilke muligheder findes der for at forbedre implementeringen i organisationer?
  • Hvad modarbejder implementering?

DIT UDBYTTE

  • Forståelse af forskellige teoretiske perspektiver på implementering af strategier, der er forankret i forskning på området.
  • Viden om konkrete metoder til at implementere strategier.
  • Mulighed for at reflektere over egen implementeringspraksis.
  • Præsenteret kritiske tilgange, der kan forbedre succes for effektiv implementering i egen praksis.
     
MODULTYPE Valgfrit modul
FAGKOORDINATOR Søren Obed Madsen, Ekstern lektor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT

19. april kl. 9.00-15.30
26. april: 9.00-15.30
3. maj: 9.00-16.00

STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 2. juni 2021
Mundtlig eksamen: 14/6, 15/6, 16/6

ECTS-POINT 3 ECTS/20 konfrontationstimer
PRIS 10.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 30/09/2020