Økonomisk styring af den offentlige sektor

Bliv bedre til at analysere de udfordringer, der er forbundet med at styre økonomien i den offentlige sektor.

DIT UDBYTTE

  • Viden omkring konkrete styringsværktøjer som budgettering, incitamentsstyring og omkostningsallokering.
  • Kompetencer til at analysere og forstå økonomisk argumentation og kalkulation.
  • Kompetence til at analysere organisatoriske og psykologiske effekter af incitamentsstyring.
  • Evne til at analysere motivations problemer i den offentlige sektor

Økonomisk styring af den offentlige sektor har til formål at analysere og skabe et billede af de udfordringer, der er forbundet med at styre økonomien i den offentlige sektor. Centralt i denne udfordring er at skabe incitamenter, der både motiverer de ansatte og ikke resulterer i dysfunktionel adfærd.

Du lærer at analysere den økonomiske styring på et overordnet niveau, med udgangspunkt i at forstå rationalet bag NPM (New Public Management), og samtidig diskutere specifikke teknikker og problemstillinger, som mellemledere i den offentlige sektor står overfor. Her taler vi om incitamentssystemer, effektbaseret budgettering, rankings, takststyring, relationen mellem øget brug af præstationsmålinger og motivation. Til sidst får du økonomisk og styringsmæssig indsigt, med udgangspunkt i økonomisk teori, men hvor vi også trækker på sociologi og psykologisk teori.

TEMAER

  • Incitamenter og performancemåling
  • Omkostningsberegning
  • Takststyring
  • Effektbaseret budgettering
  • Motivation af fagfolk ved hjælp af incitamenter

LÆRINGSFORM

Undervisningen vil være en blanding af online undervisning, klassiske forelæsninger, oplæg til diskussion, minicases, simulationer, memoer og minipræsentationer fra de studerende. Case materialet til fagets diskussioner kommer altså dels fra skriftlige oplæg fra undervisernes side men også fra de studerendes egne præstationer af problemstillinger relateret til fagets tematikker.
 

FAGTYPE Kernefag
TEMAGRUPPE Organisation
FAGKOORDINATOR Ivar Friis, lektor, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT 30/8, 6/9, 16/9, 20/9
Alle dage kl.  9-17.
STED CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Projektrapport på 10-15 sider. Mundtlig eksamen (30 min. Inkl. votering).
Aflevering d. 14. oktober kl. 12.00
Mundtlig eksamen d. 1-3. november
ECTS-POINT 5 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 17.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021