Meningsskabelse og identitet i organisationer under forandring

Forandring er blevet et permanent vilkår for offentlige organisationer, fordi de både skal udvikle deres relevans overfor deres eksterne stakeholders og gøre en meningsfuld forskel for ledelse og medarbejdere.

FORMÅL OG INDHOLD

Forandring er et permanent vilkår for offentlige organisationer, som skaber et behov for bedre at kunne forstå, hvordan der skabes tilslutning til de løbende forandringsprocesser, ved at forandringer opleves som meningsfulde. Modulet fokuserer på at lede organisatorisk forandring i spændet mellem den mellemmenneskelige meningsskabelse (sensemaking) og organisationens ”identitetsnarrativ”, der retter sig mod fortiden og fremtiden. I meningsskabelsen skabes præmisserne for den forandring, der til enhver tid er mulig, fordi det er her, der skabes interesse og tilslutning til en ny mulig fremtid med baggrund i fortiden.  Modulet diskuterer således muligheder for meningsledelse i spændet mellem fortid og fremtid. Der arbejdes med egne organisationer, hvor vi tager afsæt i den enkelte leders handlemuligheder.

CENTRALE TEMAER

  • Samspillet mellem forandring og identitet i organisationer
  • Hvad mener vi med meningsskabelse og hvad er narrativets roller i meningsskabelse?
  • Hvad er et organisatorisk identitet og hvordan skabes et ”identitesnarrativ”?
  • Hvordan analyseres samspillet mellem meningsskabelse og ”identitetsnarrativ” i praksis?
  • Hvad er meningsledelse og hvordan relaterer det sig til samspillet mellem identitet og strategi.

DIT UDBYTTE

  • At forstå og analysere samspillet mellem meningsskabelse, narrativ og identitet i egen organisation.
  • At analysere hvordan meningsskabelse og identitet påvirker forandring i egen organisation.
  • At diskutere meningsledelse i forandringsprocesser.
  • At udnyttte muligheder for at bidrage tll meningsfulde forandringsprocesser i egen organisation.

 

MODULTYPE Valgfrit modul
TEMA Organisation
FAGKOORDINATOR Majken Schultz, Professor, Department of Organization, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT 1/2, 2/2, 1/3, 2/3
Alle dage kl. 9.00-17.00
Bemærk at datoerne overlapper med datogruppe 2.
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 22. marts 2021
Mundtlig eksamen: 13/4, 14/4, 15/4 2021
ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 30/09/2020