Ledelsesudviklingsforløb (LUF)

Forstå din egen ledelsespraksis når du sættes i centrum som leder på dette innovative og praksis-baserede fag.

DIT UDBYTTE

  • Øget indsigt i moderne ledelsesteori.
  • Forståelse af relationen mellem person, organisation og praksis.
  • Læring gennem interview, eksperimenter og besøg af etnograf.

På Ledelsesudviklingsforløb får du undersøgt et problem i din egen ledelsespraksis og genereret nye redskaber til at håndtere problemet. Din ledelsespraksis, forstået som samspillet mellem person, (kaldet ”indersiden”), og organisation, (kaldet ”ydersiden”) altså det daglige ledelsesarbejde hvor opgaver af enhver art skal løses i interaktion mellem leder, lederkollegaer, medarbejdere, borgere etc.

På faget arbejder du med interview af egen leder, personlighedstest, teoretiske oplæg, praktiske øvelser, brug af udviklingsportefølje, eksperimenter, mini-etnografi samt dialog og sparring i udviklingsgrupper. Det er alt sammen med til at skabe et ledelsesudviklingsprojekt, som bearbejder problemet fra din egen praksis gennem tre faser: Fokuseringsfasen, hvor du beslutter hvilket problem dit udviklingsprojekt skal fokusere på; 2. Eksperimentalfasen, hvor du ud fra teori og metode designer et eller flere eksperimenter, der sammen med minietnografien gør dig klogere på problemet og relevante handlemuligheder; 3. Refleksionsfasen, hvor du laver en teoristyret analyse af dine data.

TEMAER

  • Din ledelsespraksis mellem indersiden og ydersiden af din organisation.
  • Ledelsespraksis som teoretisk fænomen gennem begreber om ledelse som udvikling, undersøgelse, konfrontation og proces.
  • Ledelsespraksis som empirisk fænomen gennem lederinterview, eksperimenter og etnografisk observation.

LÆRINGSFORM

Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne og aktiv involvering af deltagerne via drøftelser i grupper og i plenum. Der arbejdes fokuseret i udviklingsgrupper samt individuelt arbejde, hvor du gennem forskellige øvelser og opgaver, herunder opgaver i din egen organisation, skaber et ledelsesudviklingsprojekt.

Generelt for LUF gælder at:
LUF ligger i faglig forlængelse af MUF og derfor skal MUF afsluttes, før du påbegynder LUF.
LUF er for dig som har taget MUF i foråret 2021 eller tidligere.

 
FAGTYPE Grundfag
FAGKOORDINATOR Frank Meier, postdoc, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT Hold LA: d. 27/8, 16/9-17/9 (internat med overnatning), d. 14/10, 4/11, 18/11
Hold LC: d. 26/8, 16/9-17/9 (internat med overnatning), d. 15/10, 5/11, 17/11
STED CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg og eksternt kursussted
EKSAMEN

Du skal i en opgave, på maksimalt 15 sider, beskrive og analysere dit ledelsesudviklingsprojekt. Opgaven forsvares ved en individuel, mundtlig eksamen med tilstedeværelse af hele din udviklingsgruppe. Eksamen tager 30 minutter pr. studerende og bedømmes med bestået/ikke bestået.

 

Aflevering. d. 3. december 2021 kl. 12.00
 
Mundtlig eksamen: d. 15/12, 16/12, 17/12
ECTS 6 ECTS
PRIS 30.000 kr. + udgifter til materialer.

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021