Ledelse opad i offentlige hierarkier

Udforsk de formelle og uformelle rammer for at lede opad og agere i et organisatorisk hierarki, hvor der både er en administrativ og en politisk ledelse.

DIT UDBYTTE

  • Praktiske perspektiver på, hvad der skal til for at lykkes med egen ledelse opad
  • Skærpet blik for embedsmandsrollen
  • Mange forskelligartede teoretiske blik på organisatoriske hierarkier
  • Indsigt i, hvordan mellemledergruppen ser ud fra direktionslokalet

Fra rationelle beslutningsteorier til organisationspsykologi arbejder du i dette fag i teoretisk og metodisk med en række forskellige perspektiver for at opnå dybere forståelse af de hierarkiske processer i offentlige organisationer. Cases fra egen organisation og undervisernes erfaringer fra rollen som embedsmand, mellemleder, direktionsmedlem og ledelseskonsulent er omdrejningspunktet for undervisningen.

TEMAER

  • God forvaltningsskik og loyalitetspligt
  • Formelle rammer for at agere i politisk ledede organisationer
  • Forskelle og ligheder mellem det politiske og administrative hierarki
  • Teorier om strategiske og relationelle dynamikker i offentlige organisationer 
  • Praktiske dilemmaer knyttet til at lede opad i hierarkiske organisationer

LÆRINGSFORM

Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne og gæster og aktiv involvering af deltagerne via drøftelser i grupper og i plenum.

OBS! Dette modul er en videreudvikling af de to valgfri moduler Ledelse opad - at agere opad i et hierarkisk system og Relationen mellem poltikere og offenlige ledere. Der vil pensum- og emnemæssigt være overlap med disse to moduler.

FAGTYPE Valgfag
TEMAGRUPPE Organisation
FAGKOORDINATOR

Dorthe Pedersen, Lektor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School

Undervisere:
Jacob Vase, Ekstern lektor, Institut for statskundskab, Københavns Universitet

Hanne Kristensen, Ekstern lektor, Institut for statskundskab, Københavns Universitet

TIDSPUNKT

1/9, 8/9, 14/9, 22/9
Alle dage kl. 9.00-17.00

STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Skriftlig synopsis på 3-5 sider med disposition for dit eksamensemne. Mundtlig eksamen med underviser og intern censor (30 min. inkl. votering).


Aflevering d. 14. oktober
Mundtlig eksamen 3., 4. og 5 november

ECTS-POINT 6 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021