Ledelse af frivillige i løsningen af velfærdsopgaver

Mange offentlige organisationer har i dag inviteret frivillige ind i produktionen af velfærd og de har formulerer politikker på området. Men hvad kræver det af faglighed og kompetencer, hvis de flotte politiske målsætninger om en sammenhængende velfærdsindsats skal indfries?

FORMÅL OG INDHOLD

Mange offentlige organisationer har i dag inviteret frivillige ind i produktionen af deres velfærd, og har formuleret politikker på området. Men hvad kræver det af faglighed og kompetencer, hvis de flotte politiske målsætninger om en sammenhængende velfærdsindsats skal indfries? Hvor går grænserne mellem den professionelle og frivillige indsats? Hvad skal der forstås ved kvalitet? Og hvordan skal frivillige overhovedet ledes? Disse, og mange andre spørgsmål, vil blive diskuteret på dette valgfag, hvor vi også vil arbejde med at præsentere, diskutere og komme med bud på en videreudvikling af deltagernes egne frivillighedspolitikker.

Modulets overordnede formål er tosidet. På den ene side vil deltagerne blive præsenteret for teorier om politik og frivillighed. Her vil vi arbejde med at forstå politik og frivillighed som to forskellige logikker, der kun vanskeligt lader sig forene. På den anden side vil vi også arbejde med de konkrete frivillighedspolitikker, der er formuleret i de enkelte organisationer, som deltagerne er bekendt med. Hvordan forsøger man i praksis at forene de to logikker. Ved at arbejde både teoretisk og praktisk med det samme spørgsmål, får vi mulighed for dels at diskutere, hvordan teori kan gøre deltagernes egen praksis mere reflekteret og, forhåbentligt, bedre til at håndtere de udfordringer, som man møder i sin hverdag, dels hvordan praksis kan gøre os klogere på i hvilken udstrækning teorierne kan hjælpe os, og hvor deres begrænsninger består.

Modulet vil, af samme grund, dels bestå af forelæsninger, hvor deltagerne bliver gjort bekendt med forskellige teorier om politik, frivillighed og ledelse. Dels af deltagernes egne præsentationer af hvordan frivilligheds politikken ser ud på deres eget felt, og hvordan teorierne kan bruges til at blive klogere på, hvordan man kan videreudvikle dem, og gøre dem mere retningsangivende for, hvordan frivilligheden kan blive styrket i egen organisation.
 

CENTRALE TEMAER

  • Hvad skal der forstås ved politik?
  • Hvad skal der forstås ved frivillighed?
  • Hvilke særlige betingelser gælder der for ledelse af frivillige?
  • Hvilke udfordringer producerer det for en politik der gerne vil frivilligheden?
     

DIT UDBYTTE

  • Du får en klar idé om, hvordan man kan forstå frivilligheden.
  • Du bliver fortrolig med forskellige teorier om ledelse af frivillighed.
  • Du får viden om hvordan denne viden kan gøre en forskel for praksis.
  • Du får mulighed for at udvikle egen frivillighedspolitik.

 

MODULTYPE Valgfrit modul
TEMAGRUPPE Organisation
FAGKOORDINATOR Anders La Cour, Lektor, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT 20/4: 9.00 – 16.00
27/4: 9.00 – 16.00
4/5 : 13.00 – 17.00
11/5: 9.00 – 16.00
18/5: 9.00 – 16.00
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 2. juni 2021
Mundtlig eksamen 16/6, 17/6, 18/6 2021
ECTS 6 ECTS/32 konfontationstimer
PRIS 20.000 kr. + udgifter til materialer


 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 30/09/2020