Ledelse af fagprofessionelle på tværs af siloer

Fagprofessionel ledelse har ændret sig markant med de mange nye reformer i det offentlige og kræver nye balancer mellem faglighed, management, demokrati osv. og bevæger sig i nye retninger.

FORMÅL OG INDHOLD

Formålet med modulet er at diskutere legitimitet og forståelse af fagprofessionel ledelse, både monofaglige fagprofessionelle og forskellige fagprofessionelle. Fagprofessionel ledelse har ændret sig markant med de mange nye reformer i det offentlige og kræver nye balancer mellem faglighed, management, demokrati osv. og bevæger sig i nye retninger. Hvor der både kræves legitimitet, transparens og meningsskabelse.
Første dag ser vi på professionsrollen og professioners rolle og praksis i organisationer over tid. Vi præsenterer både klassiske og helt nye professionsteorier. Anden dag handler om ledelse af fagprofessionelle, og diskuterer hvilke ledelsesroller der både har fordele og ulemper i den daglige ledelsespraksis. Sidste dag handler om ledelse af forandring i fagprofessionelt arbejde.

CENTRALE TEMAER

  • Professioners rolle i offentlige organisationer under forandring
  • Ledelse af fagprofessionelle i flere retninger
  • Legitim og meningsdannende ledelse af fagprofessionelle
  • Ledelse af forandring i fagprofessionelles arbejde

DIT UDBYTTE

  • Du forstår det særlige ved professioners rolle og adfærd i organisationer
  • Du får viden om forskellige måder at takle fagprofessionel ledelse på
  • Du får refleksioner om din egen (faglige) rolle som leder ift. fagprofessionelle
  • Du får værktøjer til at selv at arbejde med forandring i de fagprofessionelles arbejde
MODULTYPE Valgfrit modul
TEMA Ledelse
FAGKOORDINATOR Anne Reff Pedersen, Professor MSO, Department of Organization, Copenhagen Business School
TIDSPUNKT 12. april kl. 9.00-17.00
19. april kl. 9.00-17.00
26. april kl. 12.00-16.00
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN Synopsis 3-5 sider. Mundtlig eksamen (30 min. inkl. censur).
Aflevering d. 2. juni
Mundtlig eksamen: 14/6, 15/6, 16/6 2020
ECTS-POINT 3 ECTS/20 konfrontationstimer
PRIS 10.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 30/09/2020