Fællesoffentlig ledelse: Sådan styrker du det tværorganisatoriske samarbejde om komplekse problemer

Få redskaber og teorier om fællesoffentlig ledelse i mellemrummene mellem siloerne, der gør dig i stand til at designe og gennemføre handlinger, der er med til at løse fælles problemer og strategier med mange forskellige parter. Faget strækker sig over to semestre og giver tid til læring.

DIT UDBYTTE

  • Aktionslæring på strategisk niveau mhp. udvikling af fællesoffentligt samarbejde
  • Kompetencer til at tage konkrete skridt til at igangsætte konkrete ledelsesprojekter
  • Viden om den offentlige sektors arbejde med fællesoffentlige strategier
  • Indsigt i teorier og empiriske eksempler inden for tværorganisatoriske løsninger

Fællesoffentlig ledelse er et strategisk, systematisk og tæt samarbejde mellem flere parter. Ofte udvikles fællesoffentlige indsatser til at løse fælles borgervendte udfordringer og koordinere velfærdsydelser. Dette fag henvender sig til dig, der bevidst ønsker at arbejde sammen med andre om at udvikle strategier sammen med andre og skabe varige forandringer i den offentlige sektor. Du kommer fra sundhedsvæsenet, den sociale sektor, miljø- og klimasektoren, politiet eller andre steder i den offentlige sektor, der arbejder tværoffentligt.

Du får mulighed for at eksperimentere med tværgående organisatoriske løsninger og afprøve, hvordan du selv kan udvikle og iværksætte konkrete forandringsprojekter. 

I forløbets første del arbejder du med analyser af konkrete problemstillinger og vi bruger teorier, der forklarer, hvad der ligger politisk og strategisk til grund for øget fællesoffentlig samarbejde. Dit analysearbejde leder frem til kompetencer, du skal anvende i fagets anden del. Med udgangspunkt i strategisk netværksteori, aktionslæring og aktionsforskning skal du igangsætte en selvvalgt mini-intervention i eget ledelsesområde.

Ledelsesambassadøren Jette Runchel har kaldt fællesoffentlig ledelse ”et forfriskende nyt ord, som toplederne i den offentlige sektor bør tage til sig” (Danske Kommuner, september 2020). EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har beskrevet faget ”Fællesoffentlig ledelse” i en rapport fra 2021 og hæfter sig ved, at faget ”viser, at case-baseret ledelse kan fremme transfer, fordi det giver et godt afsæt for at sætte deltagernes egen ledelsesposition i spil”, og peger på, at ”aktionslæring er en metode, som kan fremme transfer, fordi deltagerne arbejder med egne cases og får erfaringer med interventioner i egen praksis, som de kan få sparring til fra underviserne og andre deltagere i kollektiv vejledning”

TEMAER

  • Fællesoffentlig ledelse og tværorganisatoriske samarbejdsmodeller 
  • Fokus på ledelse ”i mellemrummene” mellem siloerne i den offentlige sektor
  • Styrings- og implementeringsstrategier
  • Design af rammer for fællesoffentlige strategier
  • Design og gennemførelse af forandringsprojekter
 

LÆRINGSFORM

Undervisningen vil være en blanding af forelæsninger, oplæg, og aktivt arbejde med egen problemstilling. Der vil være eksemplariske cases fra gæsteforelæsere og direkte sparring fra de øvrige deltagere. Derudover skal du afprøve forskellige øvelser om bl.a. visualisering af vilkår og muligheder for fællesoffentlig ledelse. 

OBS! Det anbefales at du har gennemført Ledelse af reform og forandring forud for deltagelsen på dette modul.

FAGTYPE Valgfrit modul over to semestre
TEMAGRUPPE Organisation
FAGKOORDINATOR

Carsten Greve, Professor, Department of Organization, Copenhagen Business School.

Steffen Löfvall, Ekstern lektor, Department of Organization, Copenhagen Business School.

Christian Tangkjær, Ekstern lektor, Department of Organization, Copenhagen Business School.

TIDSPUNKT

2021
11/11, 24/11, 1/12, 8/12 , alle dage 9.00-17.00

2022
20/1 kl. 9.00-17.00
3/2 kl. 9.00-13.00
3/3 kl. 9.00-13.00
6/4 kl. 9.00- 17.00
 
STED Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg
EKSAMEN

Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig produkt.
Dato for aflevering og eksamen ligger i maj/juni. De endelige datoer bliver opdateret her på hjemmesiden snarest. 

ECTS 9 ECTS
PRIS 30.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 26/03/2021