Digitalisering, organisering og ledelse

Bliv bedre til at navigere i konteksten af en offentlig sektor, der er præget af ambitiøse digitaliseringsstrategier og mangeartede digitaliseringsprojekter.

DIT UDBYTTE

  • Forståelse for digitaliseringsdagsordenen og de ledelsesmæssige konsekvenser
  • Inspiration fra digitaliseringsprojekter i forskellige offentlige organisationer
  • Evne til at forholde dig analytisk og reflekteret til digitalisering
  • En dobbelt linse på digitalisering: kritisk/refleksiv og handlingsorienteret/strategisk
  • Indsigt i etiske, politiske og organisatoriske dilemmaer knyttet til digitalisering

Danmark er blandt de mest gennemdigitaliserede lande (i verdenen?). Det betyder for borgerne, medarbejderne og de offentlige organisationer, at møder, kontrol, arbejdsgange og dokumentationspraksisser ændrer sig. Alt sammen har det  konsekvenser for ledelse og organisering.

På Digitalisering, organisering og ledelse får du indblik i, hvad der skal til for at offentlige organisationer kan skabe værdi ved at øge kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og i ledelsesudfordringer, der knytter sig til digitalisering. Vi tematiserer digitalisering som politisk reformprogram, effektiviseringsværktøj samt som konkrete organisatoriske forandringsprojekter. Samtidig ser vi på de ledelsesmæssige dilemmaer, der opstår med de politiske, etiske og organisatoriske aspekter af digitalisering.

TEMAER

  • Teknologi og ledelse
  • Organisering og automatisering
  • Organisering og data
  • Ledelse af professionelle i digitaliseringsprocesser
  • Ledelsesvilkår og -opgaver i digitaliserede organisationer


LÆRINGSFORM

Faget er opbygget som et blended learning forløb, hvor aktiv deltagelse i de understøttende online aktiviteter (analyser, diskussioner, formidlende produkter) gør det ud for fagets eksamen.
 

TYPE Kernefag
TEMAGRUPPE Governance
FAGKOORDINATOR Lise Justesen, lektor, Institut for Organisation og Ursula Plesner, lektor, Institut for Organisation, Copenhagen Business School.
TIDSPUNKT

11/10 kl. 9-13
28/10 kl. 12-17
9/11 kl. 12-17
22/11 kl. 12-17
6/12 kl. 12-17

STED CBS, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg.
EKSAMEN Faget bestås ved aktiv deltagelse i alle fagets online aktiviteter
ECTS-POINT 5 ECTS/32 konfrontationstimer
PRIS 17.000 kr. + udgifter til materialer

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 16/04/2021