Bæredygtighed og partnerskaber

Er du interesseret i at blive klogere på, hvordan bæredygtighed og partnerskaber kan tænkes ind i ledelse? D. 15. januar afholder MPG, i samarbejde med Danske Regioner og DFM netværk, en netværksdag under overskriften "Bæredygtighed og partnerskaber - Danske hospitaler som case".

 
Onsdag, 15 januar, 2020 - 09:00 to 16:00

netværk

Slides fra dagen findes her

PDF iconIntro

PDF iconCarsten Greve

PDF iconNiras

PDF iconHeine

PDF iconBæredygtighed og partnerskab

Programmet for netværksdagen ser således ud

09.45 - 10.15: Kaffe og netværk
10.15 – 10.30:   Velkomst, præsentation – og oplæg til dagen. v/ Christian Fredberg, DFM netværk
10.30 – 11.15 FNs verdensmål – et nyt globalt sprog, der rammesætter fremtiden: Med verdensmålene har vi fået et fælles, globalt sprog. Der er en tydelig tendens til, at markedet kræver fokus på bæredygtige produkter og ydelser. DI har derfor etableret projektet ”FN’s verdensmål – fra filantropi til forretning”, som har som pointe, at bæredygtighed ikke en filantropi, men er et spørgsmål om konkurrencekraft og ”license to operate”. v/ Erik Thomas Johnson, chefkonsulent, Sustainable Business Development, DI
11.15 – 12.00: Løsninger i partnerskab – offentlig-privat samarbejde: Der var i oktober 2019 topmøde for verdens 40 førende byer indenfor klima- og byudvikling til topmøde i København (C40). Her hyldedes idéen om at arbejde sammen i partnerskaber på tværs af den offentlige og den private sektor. Professor Carsten Greve, sætter fokus på, hvordan partnerskaber er organiseret i praksis, og hvordan ledere gennem partnerskaber kan skabe værdi og resultater indenfor klima, smart cities, folkesundhed og miljø i Danmark. v/ Carsten Greve, professor, Copenhagen Business School
12.00 – 12.45:  Frokost og netværk
12.45 – 13.15: Bæredygtig værdiskabelse:  WHO’s procesmodel med fokus People, Participation, Place, Peace, Prosperity and Planet giver mulighed for at offentlige organisationer kan bruge FNs verdensmål til at skabe sunde og bæredygtige byer i forhold til flere bundlinier. Christa Breum Amhøj viser med afsæt i eksempler fra aktionslæringsforløb med offentlige leder som fx på MPG Brobyggerforløbet, hvordan processen kan bruges til at skabe læring og værdi på nye måder. v/ Christa Breum Amhøj, ekstern lektor, CBS.
13.15 – 14.00:  Bæredygtighedsløsninger i hospitalskontekst: Verdensmål og bæredygtighed er noget, vi normalt sagtens kan blive enige om på det abstrakte niveau, men hvordan bliver det konkret i en FM-sammenhæng på et hospital? – Vi får et bud på dette fra Susanne Balslev Nielsen, der både inddrager danske og internationale perspektiver på dette.  v/ Susanne Balslev Nielsen, ekspertisechef, Niras
14.00 – 14.15:    Kaffe og netværk
14.15 – 14.45:  Bæredygtighed i Region Hovedstaden: Vi får et indblik i, hvordan Region Hovedstaden har grebet bæredygtighedsdagsordenen og omsat den til konkrete initiativer. v/ Heine Knudsen, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden.
14.45 – 15.15:   Plenumdiskussion – bæredygtighed i hospitals-FM: Hvordan kan vi arbejde konkret med bæredygtighedsdagsordenen i vores konkrete kontekst? – kan vi bruge dagsordenen som løftestang for projekter, der ellers kan være svære at komme igennem med? – og kan vi som FM-funktion spille os tættere ind i de overordnede beslutningskredsløb med bæredygtighedsdagsorden?
v/ Christian Fredberg
15.15 – 15.45:   Opsamling - og det videre arbejde med bæredygtighed. v/ Christian Fredberg og Kristian Taageby Nielsen, Danske Regioner.

Arrangementet finder sted: Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg, Lokale DH.2V.071.

 

 

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 21/01/2020