Master of Public Governance

Styrk dit personlige lederskab med en masteruddannelse i offentlig ledelse. Master of Public Governance udbydes både som et fast holdforløb og et fleksibelt forløb.

Design din masteruddannelse

I spændingsfeltet mellem politikere, borgere og forskellige professioner håndterer offentlige ledere komplekse problemstillinger. Det kræver både omtanke og handling. Derfor uddanner vi ledere, som er reflekterede og handlekraftige. På MPG sætter du retningen for din egen master, ligesom du bliver rustet til at sætte retning for hele samfundet.

På Master of Public Governance kan du vælge mellem det fleksible forløb og det faste holdforløb. På begge forløb er det ledelsesfaglige i fokus, herunder særligt det personlige lederskab. Deltagerne fordyber sig i problemstillinger fra deres egen organisation og løser praktiske cases og konkrete udfordringer fra arbejdspladsen. Ud over at gøre undervisningen mere relevant for den enkelte deltager, sikres et højt udbytte for deltagernes arbejdsplads.

MPG giver dig:

  • Mulighed for at designe din egen masteruddannelse
  • 30 forskellige fag som løbende fornyes
  • Fleksibilitet til løbende at implementere færdigheder i dit arbejde
  • 60 undervisere som forsker i offentlig praksis
  • Fokus på at udvikle dit personlige lederskab
  • Mulighed for at udbygge netværk og etablere nye relationer til ledere fra hele den offentlige sektor

Hvordan kommer jeg i gang?

For at blive optaget på MPG skal du opfylde vores adgangskrav i forhold til uddannelsesniveau og ledelseserfaring. Vi optager deltagere på MPG og på de ekelte fag så længe der er pladser, helt frem til undervisningen begynder

Læs mere under 'Optagelse' og kontakt os hvis du har spørgsmål. Du kan ringe til os på tlf. 3815 3633 eller skrive til mpg@cbs.dk

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 17/06/2022

Kontakt MPG-sekretariatet

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, DH.V.0.80/DH.V.0.84
2000 Frederiksberg
Tlf.: 3815 3633
E-mail: mpg@cbs.dk