Komplekse problemer skal løses med komplekse teorier

Under sin masteruddannelse fik Søren Juul øjnene op for, at han ikke kunne fortsætte med at lede på sin mavefornemmelse. Uddannelsen gav ham en teoretisk viden, han i dag trækker på i sit arbejde som konstitueret sundhedsfaglig direktør for epilepsihospitalet Filadelfia.

 

Søren Juul

Søren Juul. Foto: Kim Vadskær. 

Allerede den første dag på MPA-studiet blev Søren Juul meget overrasket.

En underviser sagde:
”Komplekse problemer skal løses med komplekse teorier.”

Det budskab husker Søren Juul stadig, for det vendte op og ned på hans ledelsesstil.
”Jeg spurgte underviseren, om det nu behøvede at være sådan? Jeg var dengang leder på Rigshospitalet i en tid med mange udfordringer, rekrutteringsproblemer, manglende udvikling og højt fravær. Men jeg havde lavet nogle bemærkelsesværdige resultater, og jeg havde en fornemmelse af, at jeg godt kunne lede på min mavefornemmelse. På MPA-uddannelsen fik jeg en aha-oplevelse af, hvor naiv jeg havde været i mit lederskab. Jeg havde simpelthen været heldig og havde brug for at ændre min tilgang til ledelse.”

Nøglen er balance

Under studiet lærte Søren Juul, hvor vigtigt det er som leder at kunne balancere.
”Opgaver er komplicerede, og man skal som offentlig leder kunne håndtere kompleksiteten og leve med den. Inden jeg kom til CBS handlede det for mig om at reducere kompleksitet. Det gik på studiet op for mig, at ledelse i stedet handler om balance.”

Søren Juul dimitterede fra MPA-uddannelsen i 2016, og i hans nuværende arbejde som konstitueret sundhedsfaglig direktør for epilepsihospitalet Filadelfia skal han både sørge for, at der ikke er nogen røde tal på bundlinjen, fagligheden skal blomstre, etiske spilleregler skal overholdes og arbejdsmiljøet skal være i top, så han kan rekruttere og fastholde de mest kompetente medarbejdere.

”Opgaverne i offentlig ledelse er i dag inkommensurable. Det vil sige, at der ikke længere er en metaværdi, hvor jeg kan sikre legitimiteten i mit lederskab.  Det er det forhold, som gør offentlig ledelse så komplekst men samtidig mere spændende end nogensinde.  Uden en øvre referenceramme er nøgleordet derfor at skabe balance mellem ofte meget modsatrettede politiske krav. Du får ikke kredit for dit lederskab ved kun at overholde budgettet eller rette blikket på et bestemt ledelsesområde,” forklarer Søren Juul og tilføjer:

”Den ledelsesmæssige opgave bliver ofte snævret ind til at skabe resultater, men den ledelsesmæssige rolle indeholder efter min opfattelse flere elementer. Opgaven er også at sikre, at organisationen arbejder i retning af både visionen og strategien for virksomheden, og sikre at værdierne lever i virksomheden. At skabe balance er at kunne håndtere en lang række dilemmaer, udfordringer og krydspres i krydsfeltet mellem resultater og også menneskelige og samfundsmæssige interesser.”

En master bidrager til bedre valg
Søren Juul har flere bud på vigtig læring som studerende på en masteruddannelse for ledere i den offentlige sektor:

”Ledelse handler blandt andet om at kunne skifte mellem mange forskellige ledelsesperspektiver, som alle har deres blinde pletter eller begrænsede udsyn. Og så handler det om hastighed: At jeg nu i løbet af meget kort tid kan kaste ti forskellige blikke på problemstillinger, og for hvert eneste perspektiv ser man noget særligt, man kan træffe et kvalificeret valg ud fra. I dag træffer jeg mere kvalificerede valg, end før jeg tog min masteruddannelse.”

Ifølge Søren Juul er det også valg, der giver en større grad af legitimitet, fordi han kan redegøre for beslutningen ud fra flere forskellige perspektiver.
”Endelig har min MPA-uddannelse givet mig modet til at arbejde med dristige innovative løsninger, som ofte kan gå på kanten af det, vi plejer.”

På en højintensiv hospitalsafdeling tog Søren Juul for eksempel initiativ til at samle sygeplejestuderende på én stue med én vejleder for at varetage plejen af flere kritisk syge patienter, hvor de studerende tidligere var spredt i afdelingen og ikke indgik i driften.

Men der var modstand fra flere fronter. Lægerne var imod, for var det nu sikkert, at studerende i fællesskab stod med så meget ansvar med kun en vejleder? Uddannelserne var også imod, for indgik de studerende så ikke i driften uden mulighed for refleksion? Resultatet blev imidlertid øget patienttilfredstilfredshed, en kvalitet i top, økonomisk gevinst og de studerende sagde, at de lærte mere.

”Vi skal som offentlige ledere have viden og modet til at gøre noget andet end tidligere. Virkeligheden er, at der konstant skal produceres mere for mindre, samtidig med at forventninger om mere kvalitet øges, ” siger Søren Juul.
 

Sidst opdateret: Communications // 31/01/2018