Kompetenceprofil

MPA-dimittender er uddannet til at designe nye strategier og løsninger, som skaber værdi for dimittenden personligt, for arbejdspladsen og i sidste ende det danske samfund.

 

En dimittend har med MPA-uddannelsen fået øget sin:

  • Iagttagelseskraft
  • Handlekraft
  • Refleksionskraft

MPA´eren er en refleksiv leder, der kan repræsentere flere helheder og strategisk påvirke sin omverden ved at anskue en sag fra forskellige perspektiver og skifte mellem de perspektiver. MPA’eren kan formulere udfordringer og præmisser for beslutninger og på den måde skabe nye handlemuligheder – og ikke mindst kan dimittenden reflektere kritisk over sin egen ledelse.

Kompetencerne har MPA-dimittenden inden for uddannelsens fagområder økonomi, politologi og organisationsteori, der er bundet sammen af en strategisk tilgang til udvikling af velfærd.

MPA kompetencemodel

Kompetencerne er opnået gennem et progressivt 2-årigt masterforløb i fire sammenhængende semestre. Studiet er bygget op om fire hovedtemaer, som tilsammen skaber en stærk ledelsesprofil.

De fire hovedtemaer:

  • Ledelsesrum
  • Ressourcer
  • Strategi, forandring og forankring
  • Masterprojektet

MPA-kompetencer

Sidst opdateret: Communications // 09/02/2018