Master of Management Development

Master of Management Development

Evalueringer og akkrediteringer

CBS deltager både i internationale og nationale akkrediteringer og rankings. På MMD er uddannelsens og deltagernes udvikling og trivsel i fokus i en levende evalueringskultur.

CBS deltager både i internationale og nationale akkrediteringer

Formålet med international akkreditering er både international branding og udvikling ift. international best practice inden for kvalitet i uddannelse, forskning og administration. CBS bruger akkrediteringer og rankings til at benchmarke vores performance. Dermed sikrer at opretholde meget høj international anerkendelse og kvalitet. 

CBS er blandt 1% af business schools i hele verden med "The Triple Crown"

Siden 2000 har CBS været akkrediteret af EQUIS, siden 2007 af AMBA, og siden 1. august 2011 har vi desuden, som den første skole i Skandinavien opnået akkreditering af den amerikanske AACSB. Dermed har CBS opnået "The Triple Crown" som kun 1% eller ca. 50 business schools i verden har opnået. Disse skoler anses for at høre til de allerbedste målt ud fra flere forskellige parametre. 

MMD arbejder med kvalitet på flere måder/steder

  • Underviserne inviterer til feedback direkte i undervisningen.
  • Løbende dialog mellem deltagere og MMDs studieledelse - alle emner af relevans for den enkeltes og holdets læring og trivsel.
  • Hvert semester afsluttes med individuel, anonym og skriftlig evaluering, hvor holdet melder tilbage på oplevelser og udbytte i løbet af semestret
  • MMDs formelt valgte studienævn med repræsentanter for undervisere og studerende mødes mindst 1 gang pr semester for at tale overordnet strategi og reflekterer over deltagerevalueringer. Dette følges op af fælles diskussion på holdet. 
  • Ved afslutningen af hvert studieforløb inviteres holdet til at evaluere det samlede forløb med fokus på sammenhænge og overgange, forventninger og udbytte - individuel, skriftlig, anonym
  • Løbende drøftelse og opfølgning i MMD lærergruppen med afsæt i semesterevalueringer og den samlede og tværgående deltagerevaluering.
  • Løbende drøftelse med MMDs Advisory Board om uddannelsens udvikling ift. udfordringer for ledelse og udbytte af MMD.

MMD deltagerevalueringer

MMD Holdet 2021/2022
PDF iconevaluering_af_foerste_semester_f21_uk.pdf
MMD Holdet 2019/2020
PDF iconexit_survey_2020_uk.pdf
PDF iconevaluering_af_tredje_semester_uk.pdf
PDF iconevaluering_af_andet_semester_uk.pdf
PDF iconevaluering_af_foerste_semester_uk.pdf
MMD Holdet 2017/2018 
udbytte_i_ledelsespraksis_2017_2018_uk.pdf
afsluttende_evaluering_2017_2018_uk.pdf
tredje_semester_2018_evaluering_uk.pdf
andet_semester_2017_evaluering_uk.pdf
foerste_semester_2017_evaluering_uk.pdf
MMD Holdet 2015/2016 
udbytte_af_mmd_i_ledelsespraksis_2015_2016.pdf
samlet_evaluering_2015_2016.pdf
PDF iconevaluering_af_tredje_semester_e16.pdf
PDF iconevaluering_af_andet_semester_e15.pdf
PDF iconevaluering_af_foerste_semester_f15.pdf
MMD Holdet 2013/2014
PDF iconudbytte_af_mmd_i_ledelsespraksis_2013_2014.pdf
PDF iconsamlet_evaluering_2013_2014.pdf
PDF iconevaluering_tredje_semester_f2014.pdf
PDF iconevaluering_andet_semester_e2013.pdf
evaluering_foerste_semester_f2013.pdf
MMD Holdet 2011/2012
samlet_evaluering_og_udbytte_af_mmd_i_ledelsespraksis_2011-2012.pdf
evaluering_tredje_semester_f2012.pdf
evaluering_andet_semester_f2011.pdf
evaluering_foerste_semester_f2011.pdf


 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 03/09/2021

Kontakt MMD

Master of Management Development 
Programchef Lise Balslev 
Dalgas Have 15, DH.V.0.86
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD