Master of Management Development

Master of Management Development

Studieture

MMD's studieture er læringsanledninger som flytter konteksten, fastholder intensiteten og studiets fokus på ledelses- og videnudvikling på et permanent højt niveau.

Egelund introduktionsseminar

Egelund 2019

Narrativer og grundantagelser

 

MMD indledes med et intensivt 2,5 dags internat på Egelund Slot.

 

MMD's 'Egelundseminar' er en stærk forankret tradition på studiet. I løbet af Egelund dagene etablerer hvert hold fælles organisation, livslange og lærende relationer.

 

Egelund seminaret er en obligatorisk aktivitet på MMD uddannelsen. 

Verdens største ledelsesmekka: Academy of Management (AOM)

Koblingen mellem 1. og 2. semester sker ved at MMD holdet deltager på Academy of Management (AoM) i USA. AOM konferencen er verden største konference om ledelse og byder på viden og inspiration inden for alle ledelsesområder. MMD deltager sammen med cirka 10.000 andre forskere og praktikere fra hele verden med interesse inden for det ledelsesmæssige felt. Holdet arbejder både med individuelle og gruppebaserede opgaver op til, undervejs og efter konferencen. AOM 2019 fandt sted i Boston, Massachusetts den 9 til 13 august 2019 

Orlando 2013

VIDEO: MMD på AOM i Orlando, 2013

Jan Molin forklarer, hvorfor AOM er en vigtig del af MMD studiet. Hør også refleksioner og indtryk fra MMD refleksionpar: Chefjordemoder på Hillerød Sygehus Katrine Hornum-Stenz & Karin Lyngby Christensen, Afdelingsdirektør i Jyske Bank. 

MMD Masterclass

På 4. semester organiserer vi masterclass for og i fællesskab med MMD holdet. Masterclass er den sidste planlagte aktivitet inden masteropgave og den afsluttende eksamen. Masterclass giver holdet mulighed for at adressere dilemmaer/udfordringer/viden som kan løfte, komplementere, supplere eller på anden måde perspektivere holdets og den enkeltes udbytte MMD uddannelsen.  

Masterclass 2018

Devising Leadership, 2018 

Hvordan har rejsen på og med MMD gjort en forskel i ledelsespraksis?

 

MMD holdet skaber fem forestillinger om ledelse - dilemmaer, udfordringer, læringspointer. 

 

Se videoer med underviserne, professor Jan Molin og professor Emeritus Ole Fogh Kirkeby, find MMD testimonials om udbytte i ledelse og læring, se fotodokumentation:  

Devising Leadership på Teaterøen

Sidst opdateret: Master of Management Development // 15/06/2022

Kontakt MMD

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV.088
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD