Master of Management Development

Kompetenceprofil og dannelsesideal

MMD sætter rammer for udvikling af dine kompetencer, og uddannelsen fokuserer på at udvide dit ledelsesmæssige handlerum og repertoire i den kontekst, du agerer i. MMD er krævende og baseret på ansvar for egen læring. Der findes ikke et standardiseret pensum, men vi vil inspirere og udfordre dig til at undersøge og arbejde med den nyeste viden om ledelsesudvikling. Undervisningen er forskningsbaseret og sigter mod både at give dig et stærkt teoretisk grundlag og et praktisk afsæt for at forstå, håndtere og udvikle ledelses- og organisationsudvikling. MMD-forløbet tager form i vekselvirkning mellem forskning, debat og refleksioner på holdet, personlig udvikling og eksperimenter i din virksomhed.

MMD UDVIKLER DIG SOM LEDER OG SOM MENNESKE

Dine lederegenskaber er summen af dine kvalifikationer, erfaringer og handlinger. MMD arbejder på at monitorere og udvikle den enkeltes handlingskompetence (bredt forstået) på grundlag af seks gensidigt modsætningsfyldte delkompetencer. Dette er illustreret og beskrevet i MMD’s kompetencehjul, som er afsæt for konstruktion og arbejde med din personlige kompetenceprofil.
 
Studiet udgør det fælles og fagligt relevante felt for holdet. Inden for denne ramme, formulerer hver studerende sine personlige læringsmål med forløbet.
 

MMD's Kompetencehjul

Uddannelsen er således baseret på en individuel læringsproces inden for det fælles, faglige felt. Med kompetencehjulet definerer MMD de væsentligste forhold, der skal tilgodeses i den enkelte deltagers personlige uddannelsesforløb - der netop er knyttet meget tæt til din praksis og de udfordringer, som du og din virksomhed/organisation skal håndtere. Dermed tilbyder MMD et væsentligt bidrag til virksomhedens strategiske aktiviteter og fortsatte udvikling. Processen er afhængig af de ledelsesmæssige udfordringer og den bagage man har med sig.

Det er således den enkelte deltager selv - i dialog med holdet, refleksionspartner, coach og virksomhed - der formulerer sine personlige udviklingsmål med udgangspunkt i kompetencemodellen og inden for uddannelsens faglige temaer og aktiviteter. De personlige mål nedfældes i en udviklingskontrakt, som vil danne udgangspunkt for opfølgning undervejs i studiet (coachingdagene, semestereksaminer, mv).

Opfølgningen foregår på flere måder og tager udgangspunkt i refleksioner der kobler til teori på højt internationalt niveau, udvalgt fra de værker der er udpeget undervejs i de faglige forløb på studiet og suppleret efter behov.

 
 
 
 
 
 

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 24/01/2018

Kontakt MMD

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV.088
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD