Master of Management Development

Kompetenceprofil og dannelsesideal

MMD sætter rammer for udvikling af dine kompetencer, og uddannelsen fokuserer på at udvide dit ledelsesmæssige handlerum og repertoire i den kontekst, du agerer i. MMD er krævende og baseret på ansvar for egen læring. Der findes ikke et standardiseret pensum, men vi vil inspirere og udfordre dig til at undersøge og arbejde med den nyeste viden om ledelsesudvikling. Undervisningen er forskningsbaseret og sigter mod både at give dig et stærkt teoretisk grundlag og et praktisk afsæt for at forstå, håndtere og udvikle ledelses- og organisationsudvikling. MMD-forløbet tager form i vekselvirkning mellem forskning, debat og refleksioner på holdet, personlig udvikling og eksperimenter i din virksomhed.

MMD UDVIKLER DIG SOM LEDER OG SOM MENNESKE

Studiet er det fælles og fagligt relevant felt for holdet. Inden for denne ramme formulerer, udvikler og arbejder hver deltager med sine personlige læringsmål med MMD forløbet. Dine lederegenskaber er summen af dine kvalifikationer, erfaringer og handlinger. MMD udvikler den enkeltes handlingskompetence (bredt forstået) på grundlag af seks delkompetencer, som illustreret og beskrevet i MMD’s kompetencehjul. Kompetencehjulet er et afsæt, når hver deltager i den første tid på uddannelsen formulerer "Personlig udviklingsambition - kompetencer og pejlemærker".

MMD's KOMPETENCEHJUL 

MMD Kompetencehjul
 
Den "personlige udviklingsambition" formuleres med kobling til dig, din praksis og de ledelsesmæssige udfordringer, som du og din virksomhed/organisation skal håndtere. MMD giver dermed mulighed for at være et væsentligt bidrag til organisationens strategiske aktiviteter og fortsatte udvikling. Udviklingsambitioner og pejlemærker vil være udgangspunkt for opfølgning i løbet af uddannelsen (ifm. undervisning, semestereksaminer, mv). 
 
Din 
Udvikling. 
Virksomhedens 
Forvandling. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 26/11/2018

Kontakt MMD

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV.088
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD