Master of Management Development

Master of Management Development

Kompetenceprofil og dannelsesideal

MMD giver et stærkt teoretisk grundlag og et praktisk afsæt for at forstå, håndtere og udvikle ledelses- og organisationsudvikling i den kontekst, du agerer i. Undervisningen er forskningsbaseret, uden et fælles/standardiseret pensum, og sigtet er deltagernes personlige udvikling. Forløbet sker i vekselvirkning mellem forskning, debat og refleksioner på holdet, personlig udvikling og eksperimenter i din virksomhed. MMD er baseret på at deltagerne tager ansvar for egen læring.

MMD UDVIKLER DIG SOM LEDER OG SOM MENNESKE

Studiet er det fælles og fagligt relevant felt for holdet. Inden for denne ramme formulerer og udvikler hver deltager sine personlige læringsmål med MMD forløbet. Dine lederegenskaber er summen af dine kvalifikationer, erfaringer og handlinger. MMD udvikler den enkeltes handlingskompetence (bredt forstået) på grundlag af seks delkompetencer, som illustreret og beskrevet i MMD’s kompetencehjul. Kompetencehjulet er et afsæt, når man i den første tid på uddannelsen formulerer "Personlig udviklingsambition - kompetencer og pejlemærker".

MMD's KOMPETENCEHJUL 

MMD Kompetencehjul

 

Den "personlige udviklingsambition" formuleres med kobling til dig, din praksis og de ledelsesmæssige udfordringer, som du og din virksomhed/organisation skal håndtere. MMD giver dermed mulighed for at være et væsentligt bidrag til organisationens strategiske aktiviteter og fortsatte udvikling. Udviklingsambitioner og pejlemærker vil være udgangspunkt for opfølgning i løbet af uddannelsen (ifm. undervisning, semestereksaminer, mv). 

 

Din 

Udvikling. 

Virksomhedens 

Forvandling. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 03/03/2022

Kontakt MMD

Master of Management Development 
Programchef Lise Balslev 
Dalgas Have 15, DH.V.0.86
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD