Master of Management Development

Master of Management Development

Om studiet

Vil du styrke din gennemslagskraft som leder? MMD udvikler dit personlige og faglige lederskab, så du kan skabe innovative og holdbare forandringer i din virksomhed.

MMD har givet mig værktøjer til at forstå min dagligdag som leder og agere i den!

Hør Eske Vinther-Jensen (MMD, 2018) fortælle om sit udbytte og oplevelser på MMD.

MMD. EN PROGRAMERKLÆRING 

 • MMD er et forløb der fordrer at den enkelte deltager engageret og reflekteret skaber sig et ståsted/en iagttagelsesposition, hvorfra det bliver muligt at udvikle, organisere og implementere viden og erfaringer.
 • Uddannelsen orkestrerer en vifte af konkurrerende aktiviteter, begreber, modeller, teorier og metaperspektiver, som giver deltagerne mulighed for at konstruere, for dem, meningsfulde mønstre og forpligtende iagttagelser.
 • Ved at bringe sig selv i spil og gennem den aktive investering i relationer og situationer opstår anledninger til læring. På MMD lærer deltagerne således ikke 'om' fænomener, der gives navn. De lærer 'gennem' sig selv og de oplevelser og reaktioner igennem hvilke de medkonstruerer en betydningsfuld kontekst. 

MMD I TAL

 • MMD har eksisteret siden 2000
 • Antal studiestart: 11 (hvert andet år, ulige år)
 • Max 36 deltagere pr. hold
 • Frafaldsprocenten er meget lav (0-5 pct.)
 • Ca. 320 ledere har gennemført uddannelsen
 • Lige mange mænd og kvinder deltager på MMD
 • Deltagerne fordeler sig næsten 50:50 mellem privat og offentlig sektor
 • Virksomhederne dækker et bredt spektrum af brancher og fagprofessioner.
 • Gennemsnitsalderen er 44 år ved studiestart.
 • Se grafik for deltagerprofil på MMD 2021/2022

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 02/06/2021

Kontakt MMD

Master of Management Development 
Programchef Lise Balslev 
Dalgas Have 15, DH.V.0.86
2000 Frederiksberg

Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD