Master of Management Development

Master of Management Development

Vilkår og betingelser

En investering i god ledelse kan betale sig!

Studiegebyret for MMD forløbet 2023/2024 er fastsat til kr. 195.000 (uddannelse er ikke momsbelagt). Der bliver opkrævet i 5 rater (et optagelsesgebyr og 4 rater som opkræves ved starten af hvert semester). Studieafgiften kan således fordeles over tre budgetår (2022/23/24). Det er muligt helt eller delvis at betale forud efter optagelse i 2022. 

Studiegebyret er ikke momsbelagt, men det er eksklusiv udgifter til bøger, studierejse til USA, internatophold, forplejning og andre udgifter, som den enkelte studerende måtte have. Disse 'andre omkostninger' vil beløbe sig til max 45.000,- kr. afhængig af den enkelte deltagers egne dispositioner og præferencer.

Find oversigt over priser/rater på link øverst på siden. 

Finansiering kræver tid at få på plads

Mange oplever, det er tidskrævende at få finansieringen på plads. Erfaringen er, at det gør en forskel, når du konkret og overbevisende kan indtænke organisationens behov og forventninger i dine argumenter overfor din chef/arbejdsgiver, hvorfor MMD er relevant for dig/jer - ved at koble behov og udbytte for dig og din organisation sammen med MMDs særlige og specifikke kendetegn.

Omkring 20% af deltagerne på MMD finansierer helt eller delvis deres MMD uddannelse selv. Bruttolønsordningen er i den forbindelse oplagt at bringe i spil overfor arbejdsgiveren.

Bruttolønsordning som løftestang

En kendelse fra Landsskatteretten betyder, at skattevæsenet giver adgang til at bidrage til finansiering af studiet, når virksomhederne vil lade deres medarbejdere tage en masteruddannelse. Den såkaldte "bruttolønsmodel" betyder kort fortalt, at virksomhed og medarbejder indgår en aftale om, at virksomheden finansierer uddannelsen, men trækker en aftalt andel af medarbejderens bruttoløn. Medarbejderen får således i stedet for løn et gode fra virksomheden. Dette gode er skattefrit jvf. kendelsen fra Landsskatteretten. Skattemyndighederne skal acceptere aftalen.

Find introduktion til bruttolønsmodellen som link øverst på siden.

Sidst opdateret: Master of Management Development // 09/11/2022

Kontakt MMD

Master of Management Development 
Programchef Lise Balslev 
Dalgas Have 15, DH.V.0.86
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD