Master of Management Development

Pris og betaling

En investering i god ledelse kan betale sig!

Studiegebyret for MMD forløbet 2019/2020 er fastsat til kr. 195.000 (inkl. moms), der vil blive opkrævet af 5 rater (et optagelsesgebyr og 4 rater som opkræves ved starten af hvert semester). Studieafgiften kan således fordeles over tre budgetår - men man har også mulighed for at betale helt eller delvis for hele studiet på forskud.

Studiegebyret er inkl. moms, men eksklusiv udgifter til bøger, studierejse til USA, internatophold, forplejning og evt. andre udgifter ifm. MMD studiet, som den enkelte studerende måtte have. Disse øvrige omkostninger vil beløbe sig til max 45.000,- kr. afhængig af den enkelte deltagers egne dispositioner og præferencer.

Finansiering kræver tid at få på plads

Mange giver udtryk for at finansieringen er den del af optagelsesprocessen, som er den mest tidskrævende forudsætning at få på plads. Erfaringen er, at det gør en forskel, når du konkret og overbevisende kan indtænke organisationens behov og forventninger i dine argumenter overfor din chef/arbejdsgiver, hvorfor en investering i MMD er relevant for dig. Dvs. ved at koble behov og udbytte for dig og din organisation sammen med MMDs særlige og specifikke kendetegn.

Det overbevisende argument - find inspiration her

Omkring 20% af deltagerne på MMD (iflg. intern survey i 2014) finansierede helt eller delvis deres MMD uddannelsen selv. Bruttolønsordningen er i den forbindelse oplagt at bringe i spil overfor arbejdsgiveren.

Bruttolønsordning som løftestang

En kendelse fra Landsskatteretten betyder, at skattevæsenet giver adgang til at bidrage til finansiering af studiet, når virksomhederne vil lade deres medarbejdere tage en masteruddannelse. Den såkaldte "bruttolønsmodel" betyder kort fortalt, at virksomhed og medarbejder indgår en aftale om, at virksomheden finansierer uddannelsen, men trækker en aftalt andel af medarbejderens bruttoløn. Medarbejderen får således i stedet for løn et gode fra virksomheden. Dette gode er skattefrit jvf. kendelsen fra Landsskatteretten. Skattemyndighederne skal acceptere aftalen. Introduktion til bruttolønsmodellen

Sidst opdateret: Master of Management Development // 29/01/2018

Kontakt MMD

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV.088
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD