Master of Management Development

Master of Management Development

Optagelse og pris

Find ud af mere om adgangskrav, optagelses- og udvælgelseskriterier, optagelsesproces og studiegebyr. MMD har studiestart hvert andet år. Næste MMD hold starter i januar 2023. BEMÆRK - at sidste ansøgningsfrist er den 23. november 2022.

MMD. Din udvikling. Virksomhedens forvandling.

Adgangskriterier

  • Optagelse på MMD forudsætter, at du har bestået en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau herunder professionsbachelorniveau eller den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD), har mindst 3 års relevant erhvervserfaring og besidder sproglige færdigheder i engelsk, der kvalificerer dig til at følge et undervisningsforløb, hvoraf dele afvikles på engelsk; dvs. svarende til gymnasialt B-niveau.
  • Der kan gives dispensation for kravet om adgangsgivende eksamen/akademisk baggrund - der kan ikke dispenseres fra kravet om mindst 3 års relevant erhvervserfaring. Der er for MMD's vedkommende fastsat et loft på 20 % dispensater pr. hold. 

Optagelseskriterier

Ved optagelsen lægger vi vægt på at ansøgerne har:

  • Praktiske erfaring med ledelses- og organisationsudvikling, samt erfaringer med og eventuelle ansvar for konkrete projekter og procesledelse. 
  • Analytisk-refleksiv kompetence og evne til at læse sig ind i en kontekst.
  • Jobmæssig kontekst som giver mulighed for eksperimenter og kompetencetilvækst i aktiv vekselvirkning med studiet og som bidrager til dynamikken på holdet.  

Udvælgelseskriterier

Endelig er der lagt op til at vi kan anvende et udvælgelseskriterium om "først til mølle".

Optagelsesprocessen er omhyggelig - den skaber grundlag for et succesfuldt studieforløb. Vi bruger ikke tests, men du skal lave en casebesvarelse og deltage i en personlig samtale. Vi anbefaler, at alle deltager i et MMD informationsmøde.

Genveje til mere information: 

Hvorfor MMD? Det overbevisende argument

En masteruddannelse en vigtig beslutning og investering. Det er en god strategi, at du i din argumentation er lydhør overfor både dine egne og din organisationens behov og forventninger, og at du gerne meget konkret kobler det sammen med MMD uddannelsens særlige kendetegn. Bliv inspireret til din argumentation her. 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 04/07/2022

Kontakt MMD

Master of Management Development 
Programchef Lise Balslev 
Dalgas Have 15, DH.V.0.86
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD