Master of Management Development

Optagelse og pris

MMD har studiestart hvert andet år. Næste studiestart er i januar 2019. Optagelse på MMD kræver både en akademisk og en praktisk baggrund. Find viden på disse sider om adgangskrav, optagelses- og udvælgelseskriterier, optagelsesproces, studiegebyr mv.

MMD udvikler dig

Adgangskriterier

  • Optagelse på MMD forudsætter, at du har bestået en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau herunder professionsbachelorniveau eller den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD), har mindst 3 års relevant erhvervserfaring og besidder sproglige færdigheder i engelsk, der kvalificerer dig til at følge et undervisningsforløb, hvoraf dele afvikles på engelsk; dvs. svarende til gymnasialt B-niveau.
  • Der kan gives dispensation for kravet om adgangsgivende eksamen/akademisk baggrund - der kan ikke dispenseres fra kravet om mindst 3 års relevant erhvervserfaring. Der er for MMD's vedkommende fastsat et loft på 20 % dispensater pr. hold. 

Optagelseskriterier

Ved optagelsen lægger vi vægt på at ansøgerne har:

  • Praktiske erfaring med ledelses- og organisationsudvikling, samt erfaringer med og eventuelle ansvar for konkrete projekter og procesledelse. 
  • Analytisk-refleksiv kompetence og evne til at læse sig ind i en kontekst.
  • Jobmæssig kontekst som giver mulighed for eksperimenter og kompetencetilvækst i aktiv vekselvirkning med studiet og som bidrager til dynamikken på holdet.  

Udvælgelseskriterier

Endelig er der lagt op til at vi kan anvende et udvælgelseskriterium om "først til mølle".

Optagelsesprocessen er omhyggelig - den skaber grundlag for et succesfuldt studieforløb. Der er ingen ingen tests, men du skal lave en casebesvarelse og deltage i en personlig samtale. Desuden anbefaler vi at alle deltager i et MMD informationsmøde. Læs mere om MMD's optagelsesproces og find datoer for vores informationsmøder.

Studiegebyret for MMD 2019/2020 er fastsat til kr. 195.000 som vil blive opkrævet af 5 rater. Læs mere om pris og finansiering

Hvorfor MMD? Det overbevisende argument

En masteruddannelse en vigtig beslutning og en stor investering. Det er en god strategi, at du i din argumentation er lydhør overfor både dine egne og din organisationens behov og forventninger, og at du gerne meget konkret kobler det sammen med MMD uddannelsens særlige kendetegn. Bliv inspireret til flere overbevisende argumenter til din chef/sponsororganisation og dig selv her. 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 31/10/2018

Kontakt MMD

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV.088
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD