Master of Management Development

MMD søger værter til et Change Management forløb i foråret 2022

I foråret 2022 gennemfører MMD et Change Management forløb, som kulminerer med en 24 timers caseanalyse i en konkret organisation den 11. maj 2022. Vi efterlyser virksomheder/organisationer, som har mod på at stille sig til rådighed som værter for forløbet og blive klogere. Interesse tilkendegivelse gerne inden onsdag 23. februar 2022.

02/11/2021

CHANGE MANAGEMENT PÅ MMD 

MMD's Change Management forløb er en praksisforankret syntese på lederuddannelsens første halvandet år. Forløbet går ud på at MMD lederne (gruppevis) i løbet af 24 timer skal analysere en aktuel og virkelighedsnær problemstilling og opstille et udviklingsdesign for en konkret organisation.

Det er værtsorganisationerne selv, som - i samarbejde med MMD's studieledelse - formulerer den dagsorden, som grupperne skal tage udgangspunkt i.  

Vi efterlyser seks forskellige virksomheder/afdelinger, som er interesseret i at stille sig til rådighed med en sådan organisatorisk udfordring - et mix af offentlig og privat, interessevaretagelse og produktion, velfærd og finans, store og små enheder. (Se evt. tidligere eksempler på virksomheder og dilemmaer nedenfor)

MMD grupperne skal ikke opstille løsninger ("konsulentrapport"), men de skal pege på, hvordan vært organisationen kan blive klogere på situationen, udforske den yderligere og komme videre. De deltagende værter vil således via dette samarbejde have en unik mulighed for at blive klogere på evt. blinde vinkler og nye tilgange - ved at få MMD ledernes refleksioner over den ledelses- og organisationsmæssige kontekst, som man befinder sig i via á vis en konkret udfordring. 

Krav til dig som værtsorganisation:

  • En ledelses- og organisationsmæssig udfordring som man gerne vil have MMD’ernes input til. 
  • En kontaktperson som kan være gruppen behjælpelig med praktiske spørgsmål og at skabe kontakt i virksomheden – i forberedelsesfasen og selve forløbet den 11. maj 2022. 

Typer af problemstillinger har fx været

  • Er der nogen fordele ved at være i en løst koblet matrixorganisation fordelt på 3 lande og forskellige lokationer, hvordan kan de udnyttes bedre, og hvordan kan vi ruste organisationens ledere til det?  
  • Hvordan kan vi arbejde med at få en bedre forståelse af succes, og er der nogen udfordringer i denne sammenhæng, som der skal tages højde for?
  • Hvorledes får vi udviklet en fælles identitet og kultur i en organisation med medarbejdere, som er sammenbragt fra flere forskellige enheder?
  • Hvorledes kan vi udvikle vores nuværende ledelsesmodel, så den medvirker til at skabe en fælles organisation og samtidigt giver mulighed for at opfylde de nye og skærpede krav fra de forskellige "kunder"? 
  • Hvordan kan vi udvikle vores evne til at arbejde med strategi og strategisk udvikling ud fra de aktuelle udfordringer i organisationen og dens omverden? 
  • Hvorledes kan det nyetablerede center udvikle sin måde at organisere sig på i fremtiden, herunder tage højde for de mange forskellige ønsker/behov? Hvilke udfordringer og dilemmaer skal ledelsesteamet være opmærksom på?

Eksempler tidligere værtsorganisationer er fx: Topdanmark, Danpo A/S, Teater Republique, Nordsjællands Park og Vej, Hærens Officersskole, Kulturarvsstyrelsen, Ledernes Hovedorganisation, DBC, Københavns Politi, Hillerød Sygehus, Finansforbundet, Citroën Danmark, Bayer, DR, Sundhedsstyrelsen, Herlev Hospital, HK, Aalholmhjemmet, Novo Nordisk, Nordea, Spejderne, Greve Kommune, Lynge og Broby Sogne, m.fl. 

TILMELDING OG YDERLIGERE SPØRGSMÅL

MMD programleder Lise Balslev 

Mail: lba.master@cbs.dk

M: 2440 0422

Interesse tilkendegivelse gerne snarest og inden onsdag 23. februar 2022.

 

 
Sidst opdateret: Master of Management Development // 02/11/2021