Master of Management Development

James March Seminar 2022

Hvert år så tæt på Jim Marchs fødselsdag holder CBS et seminar, hvor vi kan huske og blive inspireret af hans intellektuelle ideer og tidløse budskaber. I 2022 er temaet: Værdien af ledelse

15/12/2021

Værdien af Ledelse - vi værdsætter ledelse som en værdi i sig selv, men forstår vi hvorfor?

Udast fra januar til: Torsdag den 7. april 2022 kl. 16 – 18 med efterfølgende ’Wine and Cheese’ 

CBS, Dalgas Have, auditorium SC.033 (v. hovedindgangen)

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig og modtages i rækkefølge.

Få er i tvivl om, at ledelse er nødvendig i det moderne samfund, i virksomhederne og i den politiske verden. Det er svært at forestille sig, at tingene ville fungere uden ledelse. Vi værdsætter og dyrker derfor ledelse som værdi i sig selv, lige som vi belønner ledere for at udfylde denne rolle. Så hvad er der at diskutere om spørgsmålet om værdien af ledelse? 

Formålet med dette seminar er at vise, at svaret på dette spørgsmål er: Ret meget! Når vi ikke diskuterer dette spørgsmål til daglig, er det nok, fordi vi ikke har gode svar. At rejse spørgsmålet garanterer ikke, at vi finder svar, men hvis vi ikke gør forsøget, udelukker vi os fra at blive klogere. Refleksion og diskussion er måden, hvorpå vi leder efter bedre svar end dem, vi har i forvejen. 

Til daglig undviger vi spørgsmålet om værdien af ledelse ved at tale om ledelse som løsningen på alverdens problemer. Det giver mening, men kun hvis vi reducerer alle problemer til et spørgsmål om mangel på eller dårlig ledelse. Mon ikke virkeligheden er lidt mere kompliceret end som så. Og hvis den er, kunne det måske fordre, at vi snakker om ledelse som en opgave, ikke som løsningen. Hvilken type opgave er det, hvad er betingelserne for at løfte den, og hvad er formålet med at påtage sig den? Der er ingen grund til at antage, at opgaven, betingelserne og formålet er de samme på tværs af samfundets sektorer, i forskellige virksomheder og på forskellige tidspunkter i den samme organisation. 

Vi reducerer alle problemer til et spørgsmål om ledelse ved fx altid at holde lederen ansvarlig for resultatet. Lederens karriere er ofte afhængig fx af bundlinjen, kandidaternes erhvervsfrekvens eller valgresultatet. Det fordrer en vanvittig reduktion af virkeligheden, hvis vi tror, at lederen har kontrol over resultatet og ikke er afhængig af en million andre forhold, herunder medarbejderne. I en sådan virkelighed, hvor der nødvendigvis er en løs kobling mellem ledelse og resultat, er den korteste vej til målet eller resultatet sjældent den direkte. Hvordan kan vi forstå ledelsesopgaven, hvis ansvaret for at opnå resultater bliver en betingelse for ledelse snarere end selve indholdet? 

Vi lover, at der på seminaret kommer flere spørgsmål og dilemmaer end de overstående. Vi lover også, at vi ikke kommer med færdige svar på spørgsmålet om værdien af ledelse. Men vi vil forsøge at støbe fundamentet for en diskussion og refleksion. Som March siger, kan et sådant fundament ikke holde regnen ude, men det gør det muligt at forestille sig et tag – og motivere andre til at designe og konstruere det.

Vel mødt til et seminar i James Marchs ånd!

Program:

15.45 Ankomst og forfriskning 

16.10 PDF icon James Marchs perspektiv på værdien af ledelse i det moderne samfundv/ professor emeritus Kristian Kreiner, CBS  

16.30 Værdien af forskningen om ledelse, v/ professor Eva Boxenbaum, CBS  

16.50 Værdien af ledelse i praksis 

  • Finn Junge-Jensen – universitetsverdenen 
  • Jørgen Huno – erhvervslivet 
  • Solvejg Schultz-Jakobsen – i politik 

17.10 Refleksioner med panelet og i salen v/ professor Jan Mouritsen, CBS og Kristian Kreiner

17.55 Afrunding v/ Kristian Kreiner 

18.00 Wine and Cheese 

Med venlige hilsener

Forlaget Samfundslitteratur, Institut for Organisation (IOA) og Master of Management Development (MMD)

Historien bag seminaret 

James G. (Jim) March har gennem et par menneskealdre været en ledende stemme inden for organisations- og ledelsesteorien, også på CBS, hvor han i 1978 blev udpeget til æresdoktor. Jim March fyldte 90 år den 15. januar 2018 og døde i september samme år. Hvert år siden da, så tæt på den 15. januar som muligt, har arrangørerne af dette seminar sat sig for at invitere til et event, hvor vi kan huske og blive inspireret af Jim Marchs intellektuelle ideer og tidløse budskaber.

Tidligere James G. March Seminarer: 

2019: On Leadership, passion and discipline  

2020: Innovation i en kontekst af usikkerhed og kompleksitet

2021: Hvad kan teorien lære os om pandemien (online distance - oplæg tilsendt)

 

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 09/05/2022