Master of Management Development

MMD udgiver 20 års jubilæumsantologi

Ledelse gør en forskel. Men på hvilke måder? Det illustreres i bogen gennem syv personlige fortællinger om ledelsesforløb og udviklingsprocesser i forskellige organisationer.

MMD antologi

GENTAGELSER, FLERTYDIGHED OG FORANDRING - Lederudvikling og effekt? 

Ledelse gør en forskel. Men på hvilke måder? 

Det illustreres i bogen gennem syv personlige fortællinger om ledelsesforløb og udviklingsprocesser i forskellige organisationer.

“Det er mængden af ting, man gør. Man kan ikke nøjes med én ting, man er nødt til at gøre flere ting samtidig, og man er nødt til at give slip og se, hvad der opstår og så bruge det. Jeg har hvirvlet noget op, og det har gjort noget for nogen. Det er ikke sikkert, at vi kan måle det på alle KPI’er. Men vi kan mærke det. Og nogle ting vil der gå år, før vi kan se deres effekt.” (Citat fra bogen)

Gentagelser, Flertydighed og Forandring er en antologi, der diskuterer lederudvikling og effekt med afsæt i MMD uddannelsen på CBS. Den illustrerer, hvordan man på en nyskabende og forløsende måde kan forstå, tale om og skabe dokumentation for organisatoriske og samfundsmæssige effekter af lederuddannelse. 

Bogen er ikke optaget af at ’måle’ lederuddannelsers effekt. Alternativet til at måle effekter (resultater) er at understøtte performativitet: Handlinger og dialoger der åbner for nye indsigter og muligheder.

Antologien er et vidnesbyrd om, at mødet mellem forskningsbaseret viden, pædagogik og praksiserfaringer skaber nye startskud til både refleksion og udviklende ledelsesforløb. I gentagelsen af dialoger og gentænkningen af organisatoriske processer bliver ’forskellene, som gør en forskel’ tydeligere, og de bliver igen udgangspunkt for nye, udviklende gentagelser og forandring. 

Kapitlerne er blevet til i møder, med dialog som omdrejningspunkt, mellem professorer på uddannelsen og ledere som har gennemført MMD. Derfor er de enkelte kapitler meget forskellige. Læseren vil i sit møde med kapitlerne selv være med til at skabe sin forståelse af bogens fortællinger.

Det er vores håb, at bogen i kraft af den viden og erfaring, som den deler, kan vække nysgerrighed og være til inspiration for alle, som på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med ledelse og ledelsesudvikling. 

Jan Molin og Lise Balslev (red), (2021): Gentagelser, flertydighed og forandring. Lederudvikling og effekt? Forlaget Samfundslitteratur 

bestil gratis uddrag

Sidst opdateret: Master of Management Development // 01/05/2022