Master of Management Development

Master of Management Development

Ledelse i Relationer, 2014

En OASE af kloge tanker, varme mennesker, en skøn og intensitetspræget stemning i smukke rammer. Godt og vel 200 mennesker fandt vej til endnu en fuldstændig udsolgt MMD Ledelseskonference i den smukke festsal på Nationalmuseet. Se videouddrag af dagens oplæg, hør Jan Molins oplæg som lydfil (25 min), og lyt til deltagernes oplevelser og udbytte af MMD konferencen herunder.

Ledelse i Relationer på MMD

Hvor skal man som leder satse sin opmærksomhed for at sikre virksomheden succes og livskraft? Mange ledere bygger forsvarsværker af planer, kontrol og performance styring i forventning om at opnå en større følelse af tryghed og forudsigelighed. Markørerne for god ledelse bliver erstatninger for god ledelse. En moderne leder udvikler sin organisation ved at skabe en stemning som fremmer positive og konstruktive relationer til medarbejdere, kunder, ledere, omverden. God ledelse foregår i relationer. 

Ledelse handler om relationer 

v/ Jan Molin, Dr. Merc., Professor og Uddannelsesdekan på CBS

Vi lever i numerologiens tidsalder. Økonomi er blevet et totalitært ledelsesperspektiv, der antager at virksomhederne (og for den sags skyld, samfundet) lader sig repræsentere og ikke mindst styre gennem kvantitative analyser og mål. Som en utilsigtet negativ bi-effekt af denne overfokusering på måltal, økonomisystemer og controling forsvinder det levede liv, som det udfolder sig i hverdagens opgavevaretagelse, stilfærdigt ud af syne. Med den stigende optagethed af KPI’er og kontrol – bliver der stadig mindre opmærksomhed overfor relationer og tillid. Indlægget forsøger på denne baggrund at argumentere for, at ledelse med fordel kan basere sig på analyser af virksomhedens historie, kontekst og relationer. Jan Molin Slides 

 

Læs stort interview med Jan Molin i Berlingske Business 5/10/14: Performance kulturen ødelægger relationer mellem mennesker 

Se videouddrag af Jan Molins oplæg 

Hør Jan Molins oplæg i fuld længde (lydfil 25 minutter)

How To Be A Positive Leader Through Building High Quality Connections

v/ Jane Dutton, Distinguished Professor of Business Administration and Psychology, Michigan University

High quality connections capture the short-term interactions with other people that are strengthening for individuals, teams and organizations, I make the case for what high quality connections are and why they matter for individual and collective effectiveness. I identify pathways by which leaders can build high quality connections for themselves and others. I conclude with three recommendations for how firms can foster high quality connections as a basis for strategic advantage. Jane Dutton Slides 

 

Læs interview med Jane Dutton i Børsen Executive 15/10/14: Ledere skal skabe mening for medarbejderen  

Se videouddrag af Jane Duttons oplæg 

Co-creation mellem virksomheder og kunder og implikationer for ledelse

v/ Majken Schultz, Professor, CBS.  

Co-creation er et virksomhedsstrategisk perspektiv på fremmarch, som bygger på relationer. Ræsonnementet er, at innovative og vækstorienterede virksomheder kan udvikle sigl igennem gensidige relationer med kunder, nærmiljø og nøgleinteressenter. Spørgsmålet er, hvad co-creation handler om, og hvordan organisationer kan åbne sig op for deltagelse udefra for at bygge relationer og skabe værdi for organisationen og for kunderne? Co-creation udfordrer organisationens grænser og ledelsens evne til at gå i dialog med andre. 

Film af lego fan: Death Star Canteen som blev vist under oplægget & Majken Schultz Slides 

Se videouddrag af Majken Schultz' oplæg 

Godt behandlet - om strategi og relationer

v/ Eva Zeuthen Bentsen, Direktør for Gentofte Hospital

I en stor organisation er der mange lag og logikker på arbejde. Toplederen har lige som alle de andre ledere en forpligtelse til at lære kunder, brugere, medarbejdere, deres hverdag og behov at kende, så ledelsen bliver i stand til at træffe de rigtige beslutninger for organisationen. Gentofte Hospital er et sted hvor relationer prioriteres højt i ledelsesarbejdet. Topledelsen har brugt relationer - også ikke hierarkiske - og et øget samspil mellem patienter, ansatte og ledere som værktøj i en strategiproces. Det har givet gode resultater for virksomheden, og hospitalsdirektøren vil give en skarp praksisvinkel på, hvad det er, som man helt konkret gør og tror på. Eva Zeuthen Bentsen Slides 

Se videouddrag af Eva Zeuthen Bentsens oplæg

 

MMD Survey: Relationer er hemmeligheden bag en organisations livskraft. Både medarbejdere og ledere er medskabere. Som optakt til konferencen gennemførte MMD i perioden 13-22 september 2014 en ledelsessurvey inspireret af Jane Duttons arbejde med High Quality Connections (HQC). Hvordan ser det ud på din arbejdsplads?

Læs survey: High Quality Connections. Om Ledelse & Relationer på Danske Arbejdspladser

Hør deltagerne fortælle om deres oplevelser og refleksioner fra dagen 

BIOGRAFIER

Jan Molin: Professor, uddannelsesdekan, cand. psyk., dr. merc. Initiativtager og Founding father til Master of Management Development (MMD) uddannelsen på CBS; en lederuddannelse som er målrettet erfarne ledere fra offentlig og privat sektor. Som uddannelsesdekan siden 2007 overordnet ansvarlig for alle CBS’ bachelor, kandidat og masterprogrammer.  

Jane Dutton: Jane received her Ph.D in Organizational Behavior from Northwestern University in 1983. She was on the faculty of New York University before joining the University of Michigan in 1989. SHe has published over 100 articles and 13 books with her most recent on How to be a Positive Leader: Small Actions, Big Impact (with Gretchen Spreitzer. She is a co-founder of the Center for Positive Organizations (see http://www.centerforpos.org/) and does research on high quality connections, positive identities, job crafting and compassion at work.

Majken Schultz: Ph.D. professor i organisation på Copenhagen Business School siden 1996. Hun er International Reseach Fellow på Oxford Universitet. Hendes forskningsinteresser omfatter samspillet imellem organisatorisk identitet, kultur og image og corporate branding. Hun har stået i spidsen for en række længevarende forskningsprojekter, som har omfattet studier af LEGO, Carlsberg, Novo Nordisk og Carlsberg. Hun har publiceret flere bøger og artikler i en lang række international anerkendte tidsskrifter. Hun er medlem af bestyrelsen i Bang & Olufsen Danish Crown, Danske Spil og Realdania. Hun er Senior Advisor for Reputation Institute og fast skribent for Berlingske Tidende.

Eva Zeuthen Bentsen: Eva Zeuthen Bentsen er uddannet cand.merc i organisation og ledelse fra CBS og har en PhD i sygehusledelse. Har været ansat i Mærsk Data som konsulent, på CBS som forsker og institutleder, i Danske Regioner som kontorchef og har de seneste 5 år været hospitalsdirektør på Gentofte Hospital. Hun har skrevet bøger, artikler og kronikker og undervist i ledelse gennem de seneste 20 år

FAKTA

Nationalmuseet
Ny Vestergade 10
1220 København K

Torsdag d. 2. oktober 2014
kl. 13.30-18.00

Find videopodcast og reportager fra MMD's tidligere 'Be the Change' konferencer på Nationalmuseet i 2010 og 2012: HER

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 03/10/2019

Kontakt MMD

Master of Management Development 
Programchef Lise Balslev 
Dalgas Have 15, DH.V.0.86
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD