Master of Management Development

James G. March Seminarer

Hvert år så tæt på James G. Marchs fødselsdag i januar inviterer vi til et seminar, hvor vi kan huske og blive inspireret af hans intellektuelle ideer og tidsløse budskaber.

SEMINAR RÆKKENS TEMAER OG FORELÆSNINGER 

HISTORIEN BAG SEMINARERNE

James G. (Jim) March har gennem et par menneskealdre været en ledende stemme inden for organisations- og ledelsesteorien. James March fyldte 90 år den 15. januar 2018 og døde i september samme år. Hvert år siden da, så tæt på den 15. januar som muligt, har arrangørerne af denne seminarrække sat sig for at invitere til en begivenhed på CBS, hvor vi kan huske og blive inspireret af hans intellektuelle ideer og tidløse budskaber.

James March sagde ofte, at han aldrig havde været, og aldrig ville blive, relevant. På CBS' årlige March seminarer vil vi give bud på, hvordan vi kan gøre hans ideer relevante og hans budskaber tidløse ved at oversætte hans teorier til praksis og aktuelle udfordringer. 

  • Hvorfor er skraldespandsmodellen for beslutninger vigtige for praktikere at kende til?
  • Hvad blev der af technology of foolishness? 
  • Hvilke gode råd giver March til universitetsledelse? 
  • Hvilken inspiration og relevans har March’ ideer for ledere i dag?

OM JAMES G. MARCH 

  • James March var professor på Stanford Graduate School of Business, Graduate School of Education, and School of Humanities and Sciences. 
  • Lige siden udgivelsen af bogen 'Organizations' i 1958 (skrevet sammen med Herbert A. Simon) har James March' banebrydende forskning og tankevækkende undervisning skabt glæde og inspiration, også på CBS og ikke mindst på Institut for Organisation (IOA).
  • James March blev i 1978 udnævnt som den første æresdoktor nogensinde på CBS, og der er vidnesbyrd om hans betydning selv i dag på CBS campus. Fx Jim March Lounge i Råvarebygning
  • Læs mere - mindeord: Stanford remembers James G. March (1928 - 2018) 
  • James March: Passion and Discipline: Don Quixote's Lessons for Leadership, Insights Stanford Business School 

James March

Sidst opdateret: Master of Management Development // 10/06/2022