Master of Management Development

Master of Management Development

Be the Change, 2010

Udvikling og refleksion er nøglebegreber på MMD. Begge var i fokus på MMD-konferencen Be the Change den 9. november 2010. Her fik 140 ledere indblik i, hvordan man som leder alene og sammen med andre kan udvikle sig og dermed forandre sin organisation og virksomhed. I rammerne af Nationalmuseets festsal fik tilhørerne inspirerende, signifikante og meget personlige indlæg fra de fire oplægsholdere.

You must be the change you want to see in the World,” sagde Ghandi. Moderne ledere skal kunne forvandle sig selv for at forandre den komplekse verden, de agerer i. Men hvordan forvandler du dig selv som leder – og hvilke forandringer er de rigtige at vælge?
Her finder du videouddrag af dagens oplæg.
Lederskab er ikke en titel! Du kan blive udnævnt til chef, men du kan kun blive valgt til at være leder. Hvis medarbejderne skal vælge dig, er du nødt til at skabe tillid. Det kræver selvbevidsthed, integritet, mod og omsorg. Jens Moberg har selv oplevet den personlige forvandling fra at være udnævnt chef til at blive valgt som leder – bl.a. som den højest placerede dansker i ledelsen af Microsoft. Hør hvordan forfatteren til ‘Rettidig Omsorg’ Jens Moberg har skabt resultater ved at se forskellige perspektiver på udviklingen af lederrollen. CEO Jens Moberg, tidl. Microsoft og Better Place
Udvikling af dialog i organisationer - et perspektiv på kompleksitet: Hvad mener vi, når vi taler om ændringer i organisationer? Hvordan taler vi om det? Dialogerne vi har, bekræfter os i vores for-forståelse af, hvad en organisation er og hvad lederskab er. Sproget styrer vores opmærksomhed, gør nogle ting usynlige for os og retfærdiggør at vi er optaget af andre. Lær hvordan den engelske professor, Patricia Shaw, arbejder med dialogen som en metode til at udvikle os selv og vores virksomheder. Bliv opmærksom på, hvordan vi i fællesskab skaber organisationen gennem improvisationer, ved at reagere på kritiske hændelser og skabe mening ud af aktiviteter midt i en strøm af uforudsigelighed. Patricia Shaw, Associate Director of the Complexity and Management Centre

Ledelse handler om at få andre mennesker til 'at gøre noget andet': Den store fokusering på forandringsledelse er udtryk for en fundamental misforståelse. Al ledelse handler om forandring. Frem for at isolere forandring til spørgsmål om strategiske planer og strukturelle ændringer, kan ledere med fordel orientere sig mod hverdagens opgavevaretagelse på baggrund af hvilken medarbejderne udvikler relationer og fortolkninger af deres arbejdsplads. Medarbejdernes daglige adfærd afspejler den logik og virkelighedsopfattelse som de over tid har udviklet sammen med gode kolleger. Lederen må ud af kontrolrummet og nysgerrigt deltage i organisationens samtaler. Det er vigtigt at danne sig et billede af disse lokale logikker – for herigennem gøres det muligt at udvide det organisatoriske repertoire.  Jan Molin, Uddannelsesdekan og professor, Master of Management Development, CBS
 

Min vej fra Napoleon til fætter Følsom: Fra benhård, kontrolleret hierarkisk lederstrateg på et strømlinet kontor i Forsvaret, til ’følsom høvding’ i et mørkerødt, gammeldags kontor med fokus på nærvær og ro – og uden forstyrrende computere og telefoner på Det Kongelige Teater. Er det en mærkelig form for transformation? Nej, ikke spor. Michael Christiansen mener, at en dygtig leder skal kunne tilpasse sig virksomhedens produkt og ikke omvendt. Hør ham reflektere over den personlige transformation som gjorde det muligt at lede i en ny verden. Michael Christiansen, bestyrelsesformand DR, tidl. Chef i det Kongelige Teater

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 09/07/2019

Kontakt MMD

Master of Management Development 
Programchef Lise Balslev 
Dalgas Have 15, DH.V.0.86
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD