Master of Management Development

Master of Management Development

Signifikante undervisere

MMD's lærerkorpset tegnes af signifikante undervisere med en solid forskningsmæssig ballast på det højeste internationale niveau.

Ansvaret for undervisningen på MMD er 100% forankret hos fastansatte professorer med ekspertice inden for MMD's fagområder og med tæt kobling til et forskermiljø på højeste internationale niveau. Underviserne kan i kraft af deres viden og erfaring både sikre formidling af de vigtigste og/eller nyeste forskningsmæssige ræsonnementer og samtidig sikre en tæt kobling og praksisrelevans til de kontekster og logikker som MMD deltagerne agerer i. Underviserne matcher og udfordrer deltagerne.

Faste undervisere

Gæsteundervisere de senere år

  • Anne-Marie Skov, Adjungeret professor, CBS, Bestyrelsesformand for Tuborgfondet, tidligere SVP Group Communications and CSR, Carlsberg Group
  • Hans Christian (HC) Gimbel, Direktør, Teater Republique (MMD, 2014)
  • Maja Loua Haslebo, Erhvervspsykolog, Selvstændig konsulent
  • Nikolaj Stagis, CEO, Stagis A/S (MMD, 2006)
  • Pernille Jørgensen, Markedschef, Movia A/S
  • Peter Andresen, Seniorkonsulent, Group HR, People & Culture, Learning, Danske Bank (MMD 2014)
  • Peter Ekebjærg, Politiinspektør, Rigspolitiets Kompetencecenter (MMD, 2010)

Udenlandske gæsteundervisere de senere år

  • Jane Dutton, Distinguished Professor of Business Administration and Psychology, Michigan University
  • Patricia Shaw, Professor, medstifter af Center of Complexity and Management, University of Hertfordshire
  • Ralph Stacey, Professor, University of Hertfordshire

Jan Mouritsen

"For underviserne er MMD særlig interessant, fordi MMD er organiseret på en sådan måde, at undervisningen ikke helt kan kontrolleres. Jeg kan naturligvis sætte de studerende til at læse noget, men den måde, hvorpå vi sætter læsning i relief, giver hele tiden overraskelser. Især også fordi vi opfordrer de studerende til aktivt at søge og foreslå anden litteratur. Vi kan styre på rammerne og definere fælles problemstillinger, men vi kan ikke diktere hvilke pointer, der skal produceres. Det sker i et samspil mellem lærernes og deltageres viden, erfaring og indsigt. Ofte forbavses vi over den indsigt, et sådant miljø producerer - og heldigvis er det typisk meget mere interessant end den viden, som et konventionelt uddannelsesforløb frembringer. Det kan jeg bruge både i min forskning og i anden undervisning."

Jan Mouritsen, Professor, CBS

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 10/06/2022

Kontakt MMD

Master of Management Development 
Programchef Lise Balslev 
Dalgas Have 15, DH.V.0.86
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD