Master of Management Development

Master of Management Development

MMD Podcast: Lederløftet

Som leder er man aldrig færdig med at udvikle sig. Med MMD's podcastserie, Lederløftet, er det vores håb at give jer lyttere inspirerende 'løft' til jeres eget ledelsesarbejde via samtaler om ledelse. Lyt til alle afsnit her fra siderne eller download på Soundcloud, når det passer dig. God fornøjelse!

Første sæson af Lederløftet 

  1. Hvorfor er ledelse aldrig et frit valg på hylderne? - samtale om ledelse og styring mellem professor, Dr.merc. Jan Molin, CBS, og administrerende direktør for Kuben Management, Ulf Christensen.
  2. Hvor går grænserne for rationalitet i ledelse? - samtale om ledelse og rationalitet mellem professor emeritus, Kristian Kreiner, CBS, og rektor for KADK, Lene Dammand Lund.
  3. Hvordan bruger man aktivt værdier i sit lederskab? - samtale om ledelse og værdier mellem professor emeritus, Ole Fogh Kirkeby, CBS, og It-chef for Chr. Hansen, Jens Rasmussen.
  4. Hvordan skaber man en fælles identitet i organisationer? - samtale om om ledelse og identitet mellem professor, Majken Schultz, CBS, og bestyrelsesformand for Tuborgfondet, Anne-Marie Skov.

Anden sæson af Lederløftet, "Kontrapunkter i Ledelse" 

  1. Om det ledelsesmæssige valg - når en udefrakommende trussel og et dertilhørende beslutningsdilemma melder sin ankomst. I samtalen deltager bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus, Lars Munch og professor ved CBS, Jan Molin.
  2. Om ledelse i den polyfone virksomhed - i evig vekselvirkning mellem mange dagsordener. I samtalen deltager Chefpolitiinspektør i Rigspolitiet, Peter Ekebjærg, og professor ved CBS, Jan Molin.
  3. Om at balancere sin ledelseskommunikation - mellem at vise beslutningskraft, sårbarhed og tvivl. I samtalen deltager COO hos Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden, Mette Gregersen, og professor ved CBS, Jan Molin.

Kontrapunkter i ledelse 

Organisationer er kendetegnet ved en mangfoldighed af forskellige narrativer og handlemønstre. Oversat til musikkens verden består en organisation af mange forskellige melodistemmer, der alle spiller samtidig og skaber organisationens forskellige musikalske temaer og melodier. 

Med udgangspunkt i begrebet 'kontrapunkt' lånt fra musikkens verden udforsker vi lederens rolle i en organisation med mange temaer og stemmer. 'Kontrapunkt'  betyder ’tone(r) over for tone(r)’ og er en melodistemme, der står over for hovedtemaet med sit eget melodiske forløb, og som samtidig understøtter eller kontrasterer den centrale melodistemme. 

Selv om vi i hverdagssproget ofte forstår ’kontra’ som noget negativt, der står i modstand til noget andet, så gælder det hverken i musikkens verden eller når vi udforsker kontrapunkter i ledelse. At udgøre et ledelsesmæssigt kontrapunkt betyder at stille sig i krydsfeltet af de mange stemmer i organisationen og iagttage, forstå, understøtte og kontrastere dem - og således samtidig tilbyde en klar ledelsesstemme i dialogen om virksomhedens udfordringer og udviklingsambitioner. Kontrapunkt er derfor ikke et endeligt ståsted, men en proces hvorved lederen tilbyder et tema for forståelse der kan sætte de mange opfattelser (eller stemmer) i relief. 

Ligesom et stykke musik udvikler sig, mens det skabes, så er ledelsesarbejdet heller aldrig afsluttet. Som leder må man hele tiden arbejde med det ufærdige og med konkurrerende stemmer og alternativer til de dominerende hverdagspraksisser, som altid kan udvikles.

At arbejde med kontrapunkter i ledelse indebærer at tage ansvar for processer, der som et forståelsesmæssigt kontrapunkt fastholder budskaberne om, at: 

  • ethvert svar er starten og ikke afslutningen på en proces, 
  • enhver løsning er udtryk for en konstruktion af nye problemer,  
  • gentagelsen ikke blot er en fortsættelse, men åbner for forskelle, der er med til vise veje til forandring.
 
Sidst opdateret: Master of Management Development // 28/09/2021