Master of Management Development

Evalueringer og akkrediteringer

CBS deltager både i internationale og nationale akkrediteringer og rankings. På MMD er uddannelsens og deltagernes udvikling og trivsel i fokus i en levende evalueringskultur.

CBS deltager både i internationale og nationale akkrediteringer

Formålet med international akkreditering er dels international branding, dels læring om international best practice inden for kvalitet i uddannelse, forskning og administration. CBS bruger akkrediteringer og rankings til at benchmarke vores performance. Det hjælper os med at opretholde international anerkendelse, høj kvalitet og med at holde os fokuseret på at sætte nye mål. 

CBS er blandt 1% af business schools i hele verden med "The Triple Crown"

Siden 2000 har CBS været akkrediteret af EQUIS, siden 2007 af AMBA, og siden 1. august 2011 har vi desuden, som den første skole i Skandinavien opnået akkreditering af den amerikanske AACSB. Dermed har CBS opnået "The Triple Crown" som kun 1% eller ca. 50 business schools i verden har opnået. Disse skoler anses for at høre til de allerbedste målt ud fra flere forskellige parametre. 

CBS no 3 i verden efter London Business School og Harvard 

Eduniversal Business Schools Ranking er rangering af omdømme af business schools blandt dekaner og rektorer fra 1000 business schools verden over. De bliver spurgt til, hvilke skoler der bedst kan anbefales. Copenhagen Business School har mange år i træk ligget helt i toppen som no 2, 3 eller 4 blandt verdens allerbedste business schools. Den mangeårige topplacering viser, at CBS’ internationale omdømme som en af verdens førende business schools er godt forankret og ikke nogen tilfældighed. Eduniversal har desuden givet CBS, som den eneste danske uddannelsesinstitution, de maximale fem "palms of excellence" som karakteriserer en ”Universal Business School with strong global influence”. Som på CBS generelt er det på MMD et erklæret mål at understøtte en levende evalueringskultur. Studiets læring og kvalitetsudvikling foregår via tilbagevendende og løbende evaluering af uddannelsens aktiviteter og deltagernes udbytte.

MMD arbejder med kvalitet på flere måder/steder

  • Underviserne inviterer til feedback direkte i undervisningen.
  • Løbende dialog mellem deltagere og MMDs studieledelse - alle emner af relevans for den enkeltes og holdets læring og trivsel.
  • Hvert semester afsluttes med individuel, anonym og skriftlig evaluering, hvor holdet melder tilbage på oplevelser og udbytte i løbet af semestret
  • MMDs formelt valgte studienævn med repræsentanter for undervisere og studerende mødes mindst 1 gang pr semester for at tale overordnet strategi og reflekterer over deltagerevalueringer. Dette følges op af fælles diskussion på holdet. 
  • Ved afslutningen af hvert studieforløb inviteres holdet til at evaluere det samlede forløb med fokus på sammenhænge og overgange, forventninger og udbytte - individuel, skriftlig, anonym
  • Løbende drøftelse og opfølgning i MMD lærergruppen med afsæt i semesterevalueringer og den samlede og tværgående deltagerevaluering.

MMD deltagerevalueringer

MMD Holdet 2017/2018 
udbytte_i_ledelsespraksis_2017_2018_uk.pdf
afsluttende_evaluering_2017_2018_uk.pdf
tredje_semester_2018_evaluering_uk.pdf
andet_semester_2017_evaluering_uk.pdf
foerste_semester_2017_evaluering_uk.pdf
MMD Holdet 2015/2016 
udbytte_af_mmd_i_ledelsespraksis_2015_2016.pdf
samlet_evaluering_2015_2016.pdf
PDF iconevaluering_af_tredje_semester_e16.pdf
PDF iconevaluering_af_andet_semester_e15.pdf
PDF iconevaluering_af_foerste_semester_f15.pdf
MMD Holdet 2013/2014
PDF iconudbytte_af_mmd_i_ledelsespraksis_2013_2014.pdf
PDF iconsamlet_evaluering_2013_2014.pdf
PDF iconevaluering_tredje_semester_f2014.pdf
PDF iconevaluering_andet_semester_e2013.pdf
evaluering_foerste_semester_f2013.pdf
MMD Holdet 2011/2012
samlet_evaluering_og_udbytte_af_mmd_i_ledelsespraksis_2011-2012.pdf
evaluering_tredje_semester_f2012.pdf
evaluering_andet_semester_f2011.pdf
evaluering_foerste_semester_f2011.pdf


 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 15/05/2019

Kontakt MMD

Master of Management Development 
Programchef Lise Balslev 
Dalgas Have 15, DH.V.0.86
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD