Master of Management Development

Tiltrædelsesforelæsning: Lars Munch som adjungeret professor

Dagens tiltrædelse er organiseret som en samtale mellem bestyrelsesformand Lars Munch og professor Jan Molin. Udgangspunktet er tre konkrete ledelsesdilemmaer udvalgt og fremlagt af Lars Munch fra en lang og engageret ledelseskarriere.

Fredag, 22 april, 2022 - 14:00 to 15:00

”NÅR TEORIER UDFORDRER PRAKSISFORSTÅELSER – OG PRAKSIS UDSTILLER TEORIERNES BEGRÆNSNINGER”

Fredag den 22. april 2022 kl. 14 – 15 med efterfølgende reception. CBS, Dalgas Have 15. Auditorium DH.C.033 (v hovedindgangen). Tilmelding er nødvendig: Tilmeld dig her

Det er med stor glæde, at vi inviterer til forelæsning og fejring i anledning af, at bestyrelsesformand Lars Munch er udnævnt til adjungeret professor på CBS. 

En central værdi i samarbejdet mellem CBS og dansk erhvervsliv er at skabe anledninger til dialog, hvor teori og praksis mødes. For i denne dialog, og i forskellene mellem virksomhed og universitet, lader det sig gøre at finde nye forståelser og udvikle nye løsninger. Udnævnelsen af adjungerede professorer er et meget væsentligt bidrag hertil. I denne ånd er dagens tiltrædelse organiseret som en samtale mellem bestyrelsesformand Lars Munch og professor Jan Molin. Udgangspunktet er tre konkrete ledelsesdilemmaer udvalgt og fremlagt af Lars Munch fra en lang og engageret ledelseskarriere:

PROGRAM 

13.40 Adgang til auditoriet - forfriskning ved ankomst 

14.00 Velkomst v/ Professor Carsten Greve, Institutleder for Institut for Organisation 

Tre ledelsesdilemmaer - oplæg og samtale mellem Lars Munch og Jan Molin: 

  • Dilemma 1: Avis-krigen
  • Dilemma 2: Take the Money and Run 
  • Dilemma 3: Hjælpearbejde i High Risk Countries

Hvert dilemma behandles i en fast ramme:

  • Præsentation af case og et konkret dilemma v/ Lars Munch
  • Fokusering på de ledelsesmæssige udfordringer v/ Lars Munch
  • Introduktion af konkurrerende, teoretiske alternativer i forståelsen af dilemmaet v/ Jan Molin
  • Dialog om perspektiver og ledelsesmæssigt handlingsrum v/ Lars Munch & Jan Molin 
  • Hvad gjorde man i den pågældende sag? v/ Lars Munch

15.00 Reception i Dalgas Have, Centertorvet. 

Med venlige hilsener, Institut for Organisation (IOA) & Master of Management Development (MMD), Copenhagen Business School

Udnævnelsen 

Udnævnelsen er en kulmination på et mangeårigt samarbejde, hvor Lars Munch har bidraget til CBS i adskillige roller og udviklingsprojekter. Givet de udfordringer, som samfundet står overfor, og som adresseres i CBS’ strategi, er det afgørende vigtigt for CBS’ forskningsmiljøer og uddannelser, også i regi af CBS Executive Bestyrelses-uddannelser, at kunne trække på ledelseserfaringer og viden af den kaliber, som Lars Munch repræsenterer: 

Mangeårig adm. direktør for blandt andet JP/Politikens Hus og senere bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus, nu bestyrelsesformand for Politiken-Fonden og Politiken Holding, for Louisiana Museum, BRFfonden og BRFholding A/S, GUBI A/S og SOS Børnebyerne, næstformand i tænketanken Axelfuture og medlem af bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden, Kunsten Museum of Modern Art, Utzon Center A/S, European Press Prize og World Association of Newspapers and News Publishers, og som formand for Advisory Board for Master of Management Development (MMD). 

Lars Munch repræsenterer således betydningen af ledelse i mange forskelligartede organisationer, hvor hans lederskab illustrerer åbenhed for udvikling og innovation og er baseret på relationer præget af respekt, ordentlighed og gensidig tillid.

Sidst opdateret: Master of Management Development // 19/04/2022