Master of Management Development

Konference: Ledelse i Relationer

KONFERENCEN ER UDSOLGT. Hvor skal man som leder satse sin opmærksomhed for at sikre virksomheden succes og livskraft? MMD inviterer til eftermiddagskonference den 2 oktober 2014 i Nationalmuseets smukke festsal.

Torsdag, 2 oktober, 2014 - 14:00 to 18:00

LEDELSE I RELATIONER

Hvor skal man som leder satse sin opmærksomhed for at sikre virksomheden succes og livskraft?

Mange ledere bygger forsvarsværker af planer, kontrol og performance styring i forventning om at opnå en større følelse af tryghed og forudsigelighed. Markørerne for god ledelse bliver erstatninger for god ledelse. En moderne leder udvikler sin organisation ved at skabe en stemning som fremmer positive og konstruktive relationer til medarbejdere, kunder, ledere, omverden. God ledelse foregår i relationer.

PROGRAM

13:30 Dørene åbnes for registrering
    
14:00 Ledelse handler om relationer
Vi lever i numerologiens tidsalder. Økonomi er blevet et totalitært ledelsesperspektiv, der antager at virksomhederne (og for den sags skyld, samfundet) lader sig repræsentere og ikke mindst styre gennem kvantitative analyser og mål. Som en utilsigtet negativ bi-effekt af denne overfokusering på måltal, økonomisystemer og controling forsvinder det levede liv, som det udfolder sig i hverdagens opgavevaretagelse, stilfærdigt ud af syne. Med den stigende optagethed af KPI’er og kontrol – bliver der stadig mindre opmærksomhed overfor relationer og tillid. Indlægget forsøger på denne baggrund at argumentere for, at ledelse med fordel kan basere sig på analyser af virksomhedens historie, kontekst og relationer.
V/ Jan Molin, Dr. Merc., Professor og Uddannelsesdekan på CBS
        
14:30 How To Be A Positive Leader Through Building High Quality Connections
High quality connections capture the short-term interactions with other people that are strengthening for individuals, teams and organizations, I make the case for what high quality connections are and why they matter for individual and collective effectiveness. I identify pathways by which leaders can build high quality connections for themselves and others. I conclude with three recommendations for how firms can foster high quality connections as a basis for strategic advantage.
V/ Jane Dutton, Distinguished Professor of Business Administration and Psychology, Michigan University

15:15 Pause

15:45 Co-creation mellem virksomheder og kunder og implikationer for ledelse  
Co-creation er et virksomhedsstrategisk perspektiv på fremmarch, som bygger på relationer. Ræsonnementet er, at innovative og vækstorienterede virksomheder kan udvikle sigl igennem gensidige relationer med kunder, nærmiljø og nøgleinteressenter. Spørgsmålet er, hvad co-creation handler om, og hvordan organisationer kan åbne sig op for deltagelse udefra for at bygge relationer og skabe værdi for organisationen og for kunderne? Co-creation udfordrer organisationens grænser og ledelsens evne til at gå i dialog med andre.
V/ Majken Schultz, Professor, CBS
    
16:15 Godt behandlet - om strategi og relationer
I en stor organisation er der mange lag og logikker på arbejde. Toplederen har lige som alle de andre ledere en forpligtelse til at lære kunder, brugere, medarbejdere, deres hverdag og behov at kende, så ledelsen bliver i stand til at træffe de rigtige beslutninger for organisationen. Gentofte Hospital er et sted hvor relationer prioriteres højt i ledelsesarbejdet. Topledelsen har brugt relationer - også ikke hierarkiske - og et øget samspil mellem patienter, ansatte og ledere som værktøj i en strategiproces. Det har givet gode resultater for virksomheden, og hospitalsdirektøren vil give en skarp praksisvinkel på, hvad det er, som man helt konkret gør og tror på.
V/ Eva Zeuthen Bentsen, Direktør for Gentofte Hospital

16:45 Paneldebat mellem oplægsholdere og salen orkestreret af Jan Molin

17:15 Drinks, snacks og networking

18:00 Tak for i dag

BIOGRAFIER

Jan Molin: Professor, uddannelsesdekan, cand. psyk., dr. merc. Initiativtager og Founding father til Master of Management Development (MMD) uddannelsen på CBS; en lederuddannelse som er målrettet erfarne ledere fra offentlig og privat sektor. Som uddannelsesdekan siden 2007 overordnet ansvarlig for alle CBS’ bachelor, kandidat og masterprogrammer.  

Jane Dutton: Jane received her Ph.D in Organizational Behavior from Northwestern University in 1983. She was on the faculty of New York University before joining the University of Michigan in 1989. SHe has published over 100 articles and 13 books with her most recent on How to be a Positive Leader: Small Actions, Big Impact (with Gretchen Spreitzer. She is a co-founder of the Center for Positive Organizations and does research on high quality connections, positive identities, job crafting and compassion at work.

Majken Schultz: Ph.D. professor i organisation på Copenhagen Business School siden 1996. Hun er International Reseach Fellow på Oxford Universitet. Hendes forskningsinteresser omfatter samspillet imellem organisatorisk identitet, kultur og image og corporate branding. Hun har stået i spidsen for en række længevarende forskningsprojekter, som har omfattet studier af LEGO, Carlsberg, Novo Nordisk og Carlsberg. Hun har publiceret flere bøger og artikler i en lang række international anerkendte tidsskrifter. Hun er medlem af bestyrelsen i Bang & Olufsen Danish Crown, Danske Spil og Realdania. Hun er Senior Advisor for Reputation Institute og fast skribent for Berlingske Tidende.

Eva Zeuthen Bentsen: Eva Zeuthen Bentsen er uddannet cand.merc i organisation og ledelse fra CBS. Har været ansat i Mærsk Data som konsulent, på CBS som forsker og institutleder, i Danske Regioner som kontorchef og har de seneste 5 år været hospitalsdirektør på Gentofte Hospital. Hun har skrevet bøger, artikler og kronikker og undervist i ledelse gennem de seneste 20 år
 

Prisen for konferencen: kr 1225 inkl. moms (980 ex moms)

KONFERENCEN ER UDSOLGT.

 

FAKTA

Nationalmuseet
Vestergade 10
1220 København K

Torsdag d. 2. oktober 2014
kl. 13.30-18.00

Find videopodcast og reportager fra MMD's tidligere 'Be the Change' konferencer på Nationalmuseet i 2010 og 2012: HER

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 23/01/2019