James G March Seminar 2020 (fuldt booket)

Årets tema: "Innovation og beslutninger i en kontekst af kompleksitet". Hvorfor er det vanskeligt at skabe noget nyt og forny det, der eksisterer?

Onsdag, 15 januar, 2020 - 15:30 to 18:00

Med inspiration i Jim Marchs forfatterskab vil vi på dette seminar kigge nærmere på innovation i forhåbning om at blive klogere på, hvad det betyder og kræver af os. Lad os starte med at være lidt mindre sikre på, at vi ved, hvad det betyder. March ville minde os om, at innovation bygger på nye ideer, men at de fleste nye ideer er dårlige ideer. Han ville også advare os om, at meget af det, vi fejrer som noget nyt, ikke er særligt anderledes end det, der var i forvejen. Og endelig ville han huske os på, at meget af det, vi har gjort, når vi skaber innovation, ikke adskiller sig meget fra det vi gjorde alle de andre gange, hvor det måske ovenikøbet ikke helt lykkedes. Det er altså ikke helt nemt at udlede en entydig lære fra vores erfaringer om, hvad vi som personer, organisationer og samfund skal gøre i fremtiden for at blive innovative. 

Inden vi derfor kaster os ud i projektere vejen til innovation, er det værd at prøve at forstå problemet: Hvorfor er det vanskeligt skabe noget nyt og forny det, der eksisterer? Det er måske også vigtigt at definere problemet med innovation på en innovativ måde! Hvis vi fx antager, at innovation mere er en effekt af andre ting, vi gør, end et resultat af en bevidst intention, der styrer særlige indsatser imod det ønskede udfald, så er der måske mange flere måder, hvorpå vi skal orientere os for at lede efter handlemuligheder og læringspointer om innovation? 

Vel mødt til et innovationsseminar i James Marchs ånd!

PROGRAM - MED SLIDES FRA OPLÆGGENE

  James Marchs perspektiver på innovation i en kontekst af usikkerhed og kompleksitet: 
16.00

Hvad er innovation, og hvorfor er det ofte så vanskeligt? James Marchs perspektiver på innovation i en kontekst af usikkerhed og kompleksitet. Velkomst og oplæg v/ professor emeritus Kristian Kreiner, IOA/CBS  

PDF icon Se slides her

16.20

Uddybning af James Marchs syn på innovation belyst gennem en innovativ forretningssucces. Oplæg v/ professor Peter Karnøe, AAU/København  

PDF iconSe slides her

  Ledelseserfaringer med innovative processer i praksis fra tre forskellige kontekster: 
16.40

Michala Svane, Senior VP, Sales & Marketing, Tivoli A/S (MMD, 2012)

PDF iconSe slides her

16.50 

Steen Lindby, Vice President Group Research & Development, ROCKWOOL Group (EMBA-TMO, 2007) 

PDF iconSe slides her

17.00

Laila Gyldenhøj, Head of HR, Bording Group (MMD, 2014) 

PDF iconSe slides her

  Innovation på en innovativ måde: Hvor kan vi med inspiration fra James March lære noget nyt om innovation og hvad det kræver af os? 
17.10 Læringspointer om innovation – refleksioner med panelet og i salen. v/ professor Jan Mouritsen, CBS og Kristian Kreiner
17.55 Afrunding v/ Kristian Kreiner 
18.00 Wine and Cheese. Jim March Lounge, Råvarebygningen, Penthouse

Alle er velkomne, tilmelding er nødvendig – senest onsdag den 8. januar 2020. Hurtig tilmelding anbefales, da der er begrænset antal pladser. 

Med venlige hilsener

Institut for Organisation (IOA), Master of Management Development (MMD) og Forlaget Samfundslitteratur 

 

Historien bag seminaret

James G. (Jim) March har gennem et par menneskealdre været en ledende stemme inden for organisations- og ledelsesteorien. Jim March fyldte 90 år den 15. januar 2018 og døde i september samme år. Hvert år siden da, så tæt på den 15. januar som muligt, har arrangørerne af dette seminar sat sig for at invitere til et event, hvor vi kan huske og blive inspireret af Jim Marchs intellektuelle ideer og tidløse budskaber.

På dette andet seminar i rækken, på Jims 92 årsdag, vil fokus være på 'innovation' som en eviggyldig og aktuel udfordring for ledelse og organisationer. Hvordan kan vi som ledere og undervisere med Jim Marchs tænkning blive bedre til at skabe de innovative processer, som der er så meget behov for? Hvorfor er det vanskeligt at skabe noget nyt og forny det, der eksisterer? Hvad kræver innovation af os? 

Det første March seminar fandt sted den 15. januar 2019 med tema 'On Leadership'. Se oversigt over dagens oplæg, slides og links til inspiration. 

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 17/01/2020