Master of Management Development

Master of Management Development

Antologi: Lederudvikling og effekt?

MMD professorer og dimittender har lavet en jubilæumsantologi i anledning af uddannelsens 20 års jubilæum: Gentagelser, Flertydighed og Forandring. Lederudvikling og effekt?

MMD antologi

Ledelse gør en forskel. Men på hvilke måder?

Det illustreres i bogen gennem syv personlige fortællinger om ledelsesforløb og udviklingsprocesser i forskellige organisationer.

"Det er mængden af ting, man gør. Man kan ikke nøjes med én ting, man er nødt til at gøre flere ting samtidig, og man er nødt til at give slip og se, hvad der opstår, og så bruge det. Jeg har hvirvlet noget op, og det har gjort noget for nogen. Det er ikke sikkert, at vi kan måle det på alle KPI’er. Men vi kan mærke det. Og med nogle ting vil der gå år, før vi kan se deres effekt." (Citat fra bogen)

Gentagelser, flertydighed og forandring er en antologi, der diskuterer lederudvikling og effekt med afsæt i MMD-uddannelsen på CBS. Den illustrerer, hvordan man på en nyskabende og forløsende måde kan forstå, tale om og skabe dokumentation for organisatoriske og samfundsmæssige effekter af lederuddannelser.

Bogen er ikke optaget af at "måle" lederuddannelsers effekt. Alternativet til at måle effekter (resultater) er at understøtte performativitet: handlinger og dialoger, der åbner for nye indsigter og muligheder.

Antologien er et vidnesbyrd om, at mødet mellem forskningsbaseret viden, pædagogik og praksiserfaringer skaber nye startskud til både refleksion og udviklende ledelsesforløb. I gentagelsen af dialoger og gentænkningen af organisatoriske processer bliver "forskellene, som gør en forskel" tydeligere, og de bliver igen udgangspunkt for nye, udviklende gentagelser og forandring.

Kapitlerne er blevet til i møder, med dialog som omdrejningspunkt, mellem professorer på uddannelsen og ledere, som har gennemført MMD. Derfor er de enkelte kapitler meget forskellige. Læseren vil i sit møde med kapitlerne selv være med til at skabe sin forståelse af bogens fortællinger.

MMD ANTOLOGIEN: 

Jan Molin og Lise Balslev (red), (2021): Gentagelser, flertydighed og forandring. Lederudvikling og effekt? Forlaget Samfundslitteratur 

MMD antologien

se interview 

titel 

deltager

Pernille Mehl medforfatter MMD antologi

OM AT HVIRVLE STØV OP 

Pernille Wendel Mehl (MMD, 2018)

Administrerende direktør i Danske Lotteri Spil og medforfatter til bogens kap. 9.

Michael Møller medforfatter til MMD antologi

OM MELLEMRUM I LEDELSE 

Michael Møller (MMD, 2016),

Specialkonsulent i KL og medforfatter til bogens kap. 2.

OMTALER 

 
Sidst opdateret: Master of Management Development // 03/03/2022