Master of Business Development

Opbygning

Master of Business Development er en fleksibel efteruddannelse, som kan tilpasses dine ønsker og din karriere. Men du kan også bare starte med et enkelt fag.

cbs_mbd_model_617x347px.jpg

Opbygning af masteruddannelsen i forretningsudvikling
Uddannelsen er fleksibelt tilrettelagt, så du kan vælge fag og tempo, præcis som det passer dig. Har du brug for solid viden og nye perspektiver  her og nu, kan du nøjes med et enkelt fag. Og for hvert fag kommer du tættere på en fuld master i forretningsudvikling. Den fulde masteruddannelse sammensættes af enkelte fag svarende til samlet 60 ECTS-point og kan gennemføres over 2-6 år. Masteruddannelsen sammensættes af:

 • 2 grundfag i hhv. forretnings- og organisationsudvikling (i alt 10 ECTS-point)
 • 4 valgfrie kernefag (i alt 20 ECTS-point)
 • 3-6 supplerende valgfag (i alt 18 ECTS-point)
 • Masterprojektet (12 ECTS-point).

Grundfag
Grundfagene i forretnings- og organisationsudvikling har til formål at udvikle dine evner til at skabe nye forbindelser i din virksomhed – både internt og i forhold til virksomhedens kunder og omverden. Fagene styrker din evne til at udvikle og forandre organisationens processer, forretningsmodeller, produkter og markedspositioner.

Grundfagene består hhv. af fagene ’Forretningsudvikling’ og ’Organisation og forandring’.

Valgfrie kernefag
De valgfrie kernefag har til formål at give dig viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale erhvervsøkonomiske discipliner og emner, som definerer og øger indflydelse på forretningsudvikling. Du skal vælge fire ud af de i alt syv fag:

 • Managing Open Innovation
 • Performance Management
 • Lederskab - at skabe og drive udvikling
 • Strategisk kommunikation
 • Pricing Management 
 • Strategisk praksis og implementering
 • Developing Digital Business
 • Orgaisationsforståelse og personlig udvikling 

Supplerende valgfag
Uddannelsens supplerende valgfag giver dig mulighed for yderligere at tilpasse uddannelsen til dit konkrete kompetencebehov. De supplerende valgfag udvikles løbende i takt med deltagernes og erhvervslivets behov og vil afspejle de aktuelle forskningsindsatser på tværs af CBS.

Masterprojektet
Masterprojektet afslutter den samlede uddannelse. Du kan først indstilles til masterprojektet, når alle uddannelsens øvrige fag er bestået. Masterprojektet har til formål at træne dine evner til at beskrive, analysere, bearbejde og afrapportere en eller flere komplekse problemstillinger på et højt fagligt niveau.

Efter bestået masterprojekt opnås en mastergrad i forretningsudvikling. 

Læs mere om de fag vi udbyder på Master of Business Development.

Sidst opdateret: Master of Business Development // 11/02/2020