Vil du kortlægge corona-krisens påvirkning af din forretningsmodel?

Nyheder

MBD-underviserne Carsten Lund Pedersen og Thomas Ritter har lavet en arbejdsbog og video, der kan hjælpe dig med at strukturere de udfordringer og muligheder, som krisen skaber for din forretningsmodel.

 
30/03/2020

Hvordan påvirkes din forretningsmodel?

At analysere en forretningsmodel er en proces – og en ny arbejdsbog samt video fra MBD-underviserne Carsten Lund Pedersen og Thomas Ritter fungerer som en vejviser til de forskellige spørgsmål, der er vigtige at besvare.

Analysen hjælper dig med at danne et overblik over de udfordringer og muligheder, som corona-krisen skaber for din forretningsmodel. Og analysen skal gerne munde ud i en portefølje af aktiviteter, som sikrer, at din organisation kommer så godt som muligt igennem krisen og står stærkt efter krisen, forklarer de to CBS-forskere.

Processen har 5 trin:

1) Kort skitsering af den ”gamle forretningsmodel” – hvor kom vi fra?

2) Analyse af omsætning – altså krydset mellem kunder og hvad de køber

3) Analyse af kommunikation – altså krydset mellem kunder og hvordan de overbevises

4) Analyse af kompetencer

5) Udarbejdelse af handlingsplan

Du kan fordybe dig i 5-trins-analysen via forskernes arbejdsbog og video, som findes på både dansk og engelsk.

Her kan du læse arbejdsbogen på dansk og på engelsk. 

Her kan du se videoen på dansk og på engelsk

 

Sidst opdateret: Master of Business Development // 07/04/2020