Master of Business Development

Organisation og forandring - efterår 2019

Faget Organisering og forandring hjælper dig til at forstå mekanismerne og processerne bag organisatorisk forandring med fokus på meningsskabelse og -ledelse.

Fagets formål og indhold

Faget tager udgangspunkt i, at organisatorisk forandring opnås gennem meningsskabelse, og at kontinuitet spiller en vigtig rolle for virksomhedens evne til at møde store forandringer.

Meningsskabelse finder sted i mikro-situationer og er afgørende for gruppeprocesser på alle niveauer. Hvorvidt den lokale meningsskabelse bliver udslagsgivende for organisationen som helhed afhænger af, at der udvikles og integreres mere robuste narrativer for forandringerne, hvor behovet for kontinuitet står centralt. Meningsskabelse sker forskelligt i forskellige dele af virksomheden, og en præmis for varig forandring er hvorledes virksomhedens forskellige funktioner integreres i forandringsprocessen.

Fagets centrale temaer

  • Procestænkning og forandring
  • Meningsskabelse
  • Organisationsforandring
  • Personlig ledelse
  • Modeller for forandring og meningsledelse.

Dit udbytte

Du vil lære at:

  • Narrativer kan anvendes som drivkraft i forhold til strategi, kultur og organisatorisk identitet
  • De forskellige mekanismer, du vælger at lede gennem, påvirker meningsskabelse blandt dem du udøver ledelse over for på forskellig vis.
  • Kontinuitet kan muliggøre forandring, og at meningsledelse kan anvendes effektivt i forbindelse med forandring
  • Forstå hvordan alternative fortolkninger opstår og forankres i virksomheden, og hvordan du gennem din personlige ledelse kan fremme forandring ved at skabe rammer for meningsskabelse.

Deltagerprofil

Faget retter sig mod alle, der udøver eller ønsker at udøve ledelse og forandringer i deres organisation, og som desuden er nysgerrige på alternative måder at tænke organisatorisk forandring på.

Undervisere

Professor Tor Hernes, Institut for organisation, Copenhagen Business School (CBS)

Professor Majken Schultz, Institut for organisation, Copenhagen Business School (CBS)

Lektor Frans BevortCopenhagen Business School (CBS)

Sprog

Faget undervises på dansk

Særlige faglige forudsætninger

Dette fag har ingen særlige faglige forudsætninger, men forudsætter som alle øvrige fag, at du opfylder uddannelsens adgangskrav.

Undervisning

4 undervisningsdage fra klokken 9-17 på følgende datoer:
1. hold (XA): 2., 3., 19. & 20. september 2019

2. hold (XB): 8., 9., 31. oktober & 1. november 2019

Adresse. CBS, Dalgas Have 15. 2000 Frederiksberg

Eksamen

Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt.


Eksamensaflevering: 

1. hold (XA): 11. oktober 2019

2. hold (XB): 18. november 2019

 

Mundtligt forsvar:

1. hold (XA): 8. og 11. november 2019

2. hold (XB): 5. og 6. december 2019

Fagtype

Grundfag

ECTS-point

5 ECTS-point

Deltagere

Min. antal deltagere på faget: 10

Max. antal deltagere på faget: 30

Pris

17.000 DKK eksklusiv udgifter til bøger


Tilbage til fagoversigt.

Sidst opdateret: Master of Business Development // 08/01/2020