Master of Business Development

Masterprojektet

 

Fagets formål og indhold

Mastermodulet har til hensigt at danne en ramme om masterskrivningsprocessen og give input til væsentlige dele af arbejdet med masterafhandlingen. Mastermodulet giver input til især arbejdet med problemformulering, proces, indsamling af data, analyse af data. De enkelt workshops fungerer som milepæle for masterafhandlingsarbejdet via mindre opgaver som skal afleveres i forbindelse med workshops samt ved at kigge frem mod næste fase i processen.

Studieordningen fastsætter at formålet med masterprojektet er, at de studerende på grundlag af egen uddannelsesplan og de tidligere gennemførte fag skal demonstrere kompetence i at udarbejde en problemformulering, analysere/bearbejde problemformuleringen, indsamle relevant empiri og data til besvarelse af problemformuleringen og afrapportere resultaterne af projektarbejdet. Masterprojektet skal også demonstrere, at de studerende kan reflektere over problemstillingens relation til egen faglige udvikling, egen organisation eller rolle som leder.

 

Kriterier for målopfyldelse for masterprojektet

  • De studerende skal kunne demonstrere overblik over kontekst, relevante teorier, relevante metodikker og analysestrategier til behandling af projektets problemformulering.
  • De studerende skal kunne demonstrere kompetence i at analysere, beskrive, diskutere og evaluere den valgte organisatoriske kontekst for projektet.
  • De studerende skal kunne dokumentere og analysere egen faglig eller ledelsesmæssig udvikling i relation til den konkrete udformning af masterprojektet.

Undervisere

Professor MSO Sof Thrane, Department of Operations Management, Copenhagen Business School (CBS)

Sprog

Faget undervises på dansk

Undervisning

Undervisning på følgende datoer:

 

Efterår: 11. Juni & 21. August 2019

Forår: 04. dec 2019, 21. jan & 03. feb 2020

Adresse: CBS, Dalgas Have 15. 2000 Frederiksberg

Eksamen

Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt.

Efterår: Aflevering af skriftligt produkt: 20. dec 2019 & Mundtligt eksamen: 22., 23 og 24. jan 2020

Forår: Aflevering af skriftligt produkt: 29. maj 2020 & Mundtligt eksamen: 08., 09., 10., 15., 16. & 17. juni 2020

Fagtype

Masterprojekt

ECTS-point

12 ECTS-point

Deltagere

Alle deltagere bliver optaget

Pris

24.000 DKK eksklusiv udgifter til bøger

Tilbage til fagoversigt.

Sidst opdateret: Master of Business Development // 11/10/2019