Master of Business Development

Lederskab - at skabe og drive udvikling

Faget Lederskab fokuserer på ledelse i praksis og lærer dig at udnytte forskellige ledelsesstile og ledelsesteorier til at løse organisatoriske udfordringer.

Fagets formål og indhold

Lederskab handler grundlæggende om at skabe og drive udvikling. Faget tager udgangspunkt i og arbejder med deltagernes egne praktiske ledelsessituationer og kombinerer konkrete erfaringer med en bred vifte af forskningstekster og teori. Den grundlæggende tilgang er at opfatte lederskab som et kontekstuelt og relationelt fænomen, hvilket betyder at faget fokuserer på konkrete situationer og samspillet med andre individer i organisationen. Desuden lægges der særlig vægt på lederskab i forhold til komplekse udfordringer, som kræver udforskning, læring og nye løsninger.

Perspektiverne, der præsenteres i faget, bliver brugt til at fokusere på ledelse i praksis snarere end på lederen som person. Desuden præsenterer faget ledelsesteori og udforsker forskellige ledelsesformer, der kan mobilisere energi til udvikling frem for blot at fastholde det system, som allerede er til stede.

Fagets centrale temaer

  • Delt lederskab som ledelsesstil
  • Kompleksitetsteoretisk lederskab
  • Lederskab i interaktion
  • Skabelse af leder- og følgeridentiteter
  • Sensemaking og lederskab.

Dit udbytte

Du vil lære at:

  • Bruge lederskabs- og ledelsesteori til at udfordre din egen forståelse af organisatoriske udfordringer
  • Mestre en bred vifte af ledelsesteorier og -tilgange til at analysere og diskutere en konkret lederskabsudfordring og kritisk reflektere over brugbarhed og begrænsninger i brugte teorier og modeller
  • Reflektere over din egen rolle i konkrete lederskabssituationer og organisatoriske dynamikker
  • Udnytte handlemuligheder i praksis gennem refleksion og praktiske eksperimenter, hvor organisationens strategiske orienteringer kobles til interpersonelle interaktioner.

Deltagerprofil

Faget henvender sig til personer med en interesse i at udvikle sin forståelse af lederskab og fordybe sig i ledelse som organisatorisk fænomen med henblik på at kunne skabe forandring.

Faget er for dig, der arbejder som formel leder, projektledere, faglig leder eller lignende, og som er engageret i udviklingen af forretningen eller organisationen.

Faget kan tages som enkeltfag eller som en del af din samlede Master of Business Development.

Underviser

Lektor Magnus Larsson, Institut for Organisation (IOA), CBS.

Sprog

Faget undervises på dansk

Særlige faglige forudsætninger

Deltagelse i faget forudsætter et grundlæggende kendskab til lederskab som fænomen samt praktisk erfaring med lederskab. Derudover skal du opfylde uddannelsens adgangskrav.

Undervisning

4 undervisningsdage fra 9-17 på følgende datoer:

Forår: 16/03, 03/04, 27/04 og 18/05 2020

Efterår: TBA

Adresse. CBS, Dalgas Have 15. 2000 Frederiksberg

Eksamen

Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt.

 

Forår: afleveringsdatoen d. 08/06 2020

Mundtlige eksamen d. 18.- 19/06 2020

Efterår: TBA

Fagtype

Valgfrie kernefag

ECTS-point

5 ECTS-point

Deltagere

Min. antal deltagere på faget: 10

Max. antal deltagere på faget: 30

Pris

17.000 DKK eksklusiv udgifter til bøger


Tilbage til fagoversigt.

Sidst opdateret: Master of Business Development // 08/01/2020