Fag

Master of Business Development

Future Marketing - Consumer insights and Analytics

Faget introducerer dig for nye tendenser inden for marketing og forbrugeradfærd. Her berøres bl.a. emner som big data, neuromarketing og platform disruption.

Fagets formål og indhold

I dette kursus udforsker vi avancerede metoder og tendenser indenfor Marketing, både i praksis og forskning, og deres evne til at skabe nye (innovative/disruptive) strategiske tilgange til et givet marked. Vi vil også teste deltagernes managerial mindsets og illustrere hvordan disse begrænser lederne i deres interaktion med kunder herunder deres benyttelse af nye teknologier (Big Data, sociale medier). Disse indsigter vil hjælpe dig med at vurdere brugbarheden af nye tendenser indenfor markedsføring, og forhåbentligvis hjælpe dig med at optimere din virksomheds strategiske orientering og dets forståelse og engagement med slutbrugerne. I dag til dag oversigten er der 9 sektioner. Det er muligt at nogle sektioner er lidt længere og andre lidt kortere alt efter deltagernes involvering og interesse.

Fagets centrale temaer

  • Nye tendenser inden for marketing og digital markedsføring som fx neuromarketing, big data, social media, mindsets, platform disruption, dybdeinterviews, etiske og juridiske forhold omkring anvendelse af forbrugerdata m.m.
  • Relevansen af de enkelte metoder i forhold til taktiske og strategiske indsatser i den enkelte virksomhed
  • Styrker og svagheder ved disse nye metoder set i forhold til de givne markedsvilkår.

Dit udbytte

På dette fag vil du lære at:

  • Benytte nye og banebrydende metoder og teknikker til at forstå forbrugere
  • Vurdere hvordan din tankegang begrænser din evne til at se nye muligheder
  • Identificere de metoder, der giver den bedste og mest relevante forståelse af virksomhedens kunder
  • At udvikle din virksomheds nuværende go-to-market-strategi
  • At identificere de mest relevante nye data-teknologier samt analysere og anvende big data – både struktureret og ustruktureret og i samspil med almindelige data som fx CRM m.m.

Deltagerprofil

Dette fag henvender sig til alle, der har behov for at forstå marketing i en strategisk og ledelsesmæssig sammenhæng, og som er interesserede i at kunne gøre brug af innovative og relevante nye metoder og markedsmekanismer inden for marketing. 

Faget kan tages som enkeltfag eller som en del af din samlede Master of Business Development.

Underviser

Professor Torsten Ringberg, Institut for marketing, Copenhagen Business School (CBS)

Sprog

Faget undervises på dansk

Undervisning

4 undervisningsdage fra 9-17 på følgende datoer:
9., 10., 15., & 16., Maj 2019
Adresse. CBS, Dalgas Have 15. 2000 Frederiksberg

Eksamen

Eksamen er en mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt.

Eksamensaflevering den 6. juni og mundtlig eksamen afholdes i perioden den 13. & 14. Juni 2019.

Fagtype

Supplerende valgfag

ECTS-point

6 ECTS-point

Deltagere

Min. antal deltagere på faget: 10

Max. antal deltagere på faget: 30

Pris

20.000 DKK eksklusiv udgifter til bøger


Tilbage til fagoversigt.

Sidst opdateret: Master of Business Development // 06/05/2019