Master of Business Development

Strategisk kommunikation

Faget Strategisk kommunikation lærer dig at bruge kommunikationsmodeller, -teori og -metoder til at forstå og løse praktiske kommunikationsudfordringer.

Fagets formål og indhold

I komplekse, foranderlige og undertiden fjendtlige omgivelser er det et must at arbejde professionelt med kommunikation. Stadig flere organisationer betragter og håndterer derfor kom­munikation som et strategisk ledelsesanliggende. Kommunikationsopgaver går som følge heraf i stigende grad på tværs af formelle organisationsgrænser og involverer mange forskellige faglige disci­pliner.

I kurset frem­­læg­ges og diskuteres hovedlinjerne i disse ændringer med afsæt i strategi, organisations­teori, public relations, marketing og management med henblik på at bibringe de studerende en nøgtern og kritisk forståelse af, hvorledes organisationer arbejder med strategisk kommunikation i praksis, hvor­­ledes de søger at kommunikere mere effektivt og hvor­­ledes forskel­lige kom­mu­ni­ka­tionsmåder præger en organisation og dens forhold til omverden.

Fagets centrale temaer

 • Helhedstænkning i kommunikation og strategi
 • Øget omverdenskompleksitet
 • Stakeholder-perspektiv på virksomhedens kommunikation
 • Issues management og krisekommunikation
 • Samspil mellem intern og ekstern kommunikation
 • Virksomhedens kommunikative og strategiske ressourcer
 • Forholdet mellem tale og handling
 • Åbenhed og gennemsigtighed.

Dit udbytte

Du lærer at:

 • Benytte kommunikationsteorier, -modeller og -metoder til at identificere, ana­lysere og forstå konkrete og praktiske problem­stillinger i for­bin­delse med din virksomheds strategiske kommunikation
 • Danne dig et kritisk, analytisk overblik over kom­munikationens mange forskellige dimensioner i vor tids organi­sationer
 • At identificere mulige løsningsmodeller og dermed indgå i et kvalifi­ceret med- og modspil til konsulenter og andre eksperter inden for strategisk kommunikation.

Deltagerprofil

Kursets målgruppe er ledere, der er interesserede i at forstå kommunikationens muligheder og begrænsninger i organisationers strategiske praksis med henblik på at indgå i et kvalificeret med- og modspil til konsulenter og andre eksperter på området. Deltagerne forventes at være villige til at udforske og problematisere gængse opfattelser omkring kommunikationens formål, publikummer og effekter.

Faget kan tages som enkeltfag eller som en del af din samlede Master of Business Development.

Underviser

Professor Lars Thøger Christensen, Department of Management, Society and Communication (CBS)

Sprog

Faget undervises på dansk

Undervisning

4 undervisningsdage fra klokken 9-17 på følgende datoer:


Efterår 2020: 18., 19., 26. og 27. august 2020
Faget er fuldt booket - venteliste oprettet

 

 

Forår 2021:

d. 15 + 16 april & d. 28 + 29 april 2021

 

Adresse: CBS, Dalgas Have 15. 2000 Frederiksberg

Eksamen

Mundtlig eksamen baseret på et skriftligt produkt.

 

Efterår 2020:

Skriftligt produkt: 05. okt kl. 12.00

Mundtlige eksamen: 22. okt & 23. okt

 

 

Forår 2021: 

Skriftligt produkt: 17 maj 2021 kl. 12.00

Mundtlig eksamen: d. 27 + 28 maj 2021

Fagtype

Kernefagligt valgfag

ECTS-point

5 ECTS-point

Deltagere 

Min. antal deltagere på faget: 10

Max. antal deltagere på faget: 30

Pris

17.000 DKK eksklusiv udgifter til bøger

Tilbage til fagoversigt.

Sidst opdateret: Master of Business Development // 28/09/2020