Master of Business Development

Fag og forløb

Master of Business Development er en fleksibel efteruddannelse, som tilpasses dine ønsker og din karriere. Du kan også starte med et enkelt fag.

 

l

Opbygning

Uddannelsen er fleksibel, så du kan vælge fag og tempo, præcis som det passer dig. Du kan begynde med et enkelt fag, hvis du her og nu har brug for solid viden og nye perspektiver. Du kan vælge fag inden for en bred vifte af emner som fx forretnings- og organisationsudvikling, innovation, strategisk kommunikation, personlig udvikling, økonomi og ledelse. Alle fag udvikler dig, så du kan udvikle din forretning, og med hvert fag kommer du tættere på en fuld master i forretningsudvikling. Den fulde masteruddannelse sammensættes af enkelte fag svarende til samlet 60 ECTS-point og kan gennemføres over 2-6 år. Masteruddannelsen består af:

  • 2 grundfag i hhv. forretnings- og organisationsudvikling (i alt 10 ECTS-point)
  • 4 kernefag (i alt 20 ECTS-point)
  • 3-6 valgfag (i alt 18 ECTS-point)
  • Masterprojektet (12 ECTS-point).

PDF iconKalenderoversigt, efterår 2020

PDF iconKalenderoversigt, forår 2021

 

Grundfag - 10 ECTS

Grundfagene i forretnings- og organisationsudvikling udvikler dine evner til at skabe nye forbindelser i din virksomhed – både internt og i forhold til virksomhedens kunder og omverden. Fagene styrker din evne til at udvikle og forandre organisationens processer, forretningsmodeller, produkter og markedspositioner.

Forretningsudvikling (5 ECTS) - udbydes forår 2021
Alle virksomheder er nødt til at forstå deres forretning, finde måder at udvikle den på og om nødvendigt udskifte deres forretning. Faget i forretningsudvikling giver dig redskaberne og indsigterne til at analysere og påpege udfordringer ved eksisterende såvel som nye forretningsmodeller.

Læs mere om Forretningsudvikling
Forretningsudvikling (5 ECTS) - udbydes efterår 2020
Alle virksomheder er nødt til at forstå deres forretning, finde måder at udvikle den på og om nødvendigt udskifte deres forretning. Faget i forretningsudvikling giver dig redskaberne og indsigterne til at analysere og påpege udfordringer ved eksisterende såvel som nye forretningsmodeller.

Læs mere om Forretningsudvikling i efteråret
Organisation og forandring (5 ECTS) - udbydes efterår 2020 - venteliste oprettet
Meningsskabelse sker forskelligt i forskellige dele af virksomheden, og en præmis for varig forandring er hvorledes virksomhedens forskellige funktioner integreres i forandringsprocessen.

Læs mere om Organisation og forandring
Organisation og forandring (5 ECTS) - udbydes forår 2021
Meningsskabelse sker forskelligt i forskellige dele af virksomheden, og en præmis for varig forandring er hvorledes virksomhedens forskellige funktioner integreres i forandringsprocessen.

Læs mere om Organisation og forandring
Business Development of the Life Sciences (5 ECTS) - udbydes forår 2021
The course in business development gives you the tools and insights to analyze and pin point challenges with existing as well as new business models.

Læs mere om Business Development of the Life Sciences her


Kernefag - 20 ECTS

Kernefagene giver dig viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale erhvervsøkonomiske discipliner og emner, som definerer og påvirker forretningsudvikling. Du skal vælge fire ud af følgende fag:

Managing Open Innovation (5 ECTS) -  Udbydes forår 2021
Faget udbydes på engelsk:
This course provides the foundation for managing open innovation processes in firms. Comparing closed to open innovation approaches, the course focuses on outside-in open innovation processes, i.e. sourcing external knowledge from and collaborating with users, universities, suppliers, competitors , and the like for generating innovation.

Læs mere om Managing Open Innovation
Performance Management (5 ECTS) - udbydes forår 2021
Lær at forstå både den "hårde" og den "bløde" del af Performance Management. Lær hvordan balancegangene mellem performance og udvikling, det fremadrettede og bagudrettede og det kvantitative og kvalitative bliver afgørende designvalg for værdiskabelsen i den enkelte organisation.

Læs mere om Performance Management
Strategisk praksis og implementering (5 ECTS) - udbydes efterår 2021
Strategi er nøglen til at sikre organisationers overlevelse og succes. Den er med til at forme og skabe konkurrencefordele for organisationer. Men strategi er også et ord, der ofte bruges uden tilstrækkelig præcision i hele organisationen. Og derfor lykkes det heller ikke altid at få gennemført og eksekveret strategiske planer.

Læs mere om Stategisk praksis og implementering
Strategic Practices and Execution (5 ECTS)
From the course strategic practicies and execution, you’ll learn how to think strategically in an organisational context and how to implement and execute strategy in practice.

Læs mere om Strategic Practices and Execution
Developing Digital Business (5 ECTS) - udbydes forår 2021
Faget udbydes på engelsk:
The course focuses on the logic of digital economy and the emergence of platform-based business. It will cover how firms compete with platforms and how to build a platform business. As well as the perspective to include the business ecosystem, where multiple platforms collaborate and compete with each other.


Læs mere om Developing Digital Business
Lederskab - at skabe og drive udvikling (5 ECTS) - udbydes forår 2021
Lederskab handler grundlæggende om at skabe og drive udvikling. Faget tager udgangspunkt i og arbejder med deltagernes egne praktiske ledelsessituationer og kombinerer konkrete erfaringer med en bred vifte af forskningstekster og teori.

Læs mere om Lederskab - at skabe og drive udvikling
Strategisk kommunikation (5 ECTS) - udbydes forår 2021
I komplekse, foranderlige og undertiden fjendtlige omgivelser er det et must at arbejde professionelt med kommunikation. Kommunikationsopgaver går i stigende grad på tværs af formelle organisationsgrænser og involverer mange forskellige faglige disci­pliner.

Læs mere om Strategisk kommunikation
Organisationsforståelse og personlig udvikling (5 ECTS) - udbydes forår 2021
Faget formål er at styrke din selvindsigt og handlekompetence i forhold til din egen udvikling gennem din masteruddannelse.  Gennem en række praksisorienterede, pædagogiske metoder og redskaber får du indsigter der kan optimere dit udbytte af din læring og styrke dine evner til at omsætte ny viden til nye handlinger og rutiner. 

Læs mere om Organisationsforståelse og personlig udvikling
Pricing Management (5 ECTS) - udbydes forår 2021
Faget udbydes på engelsk:
Pricing is a main driver of firms’ profitability and of successful business development. In this course you will explore how you can use pricing as a strategic lever to increase a focus on value generation in your company.


Læs mere om Pricing Management
Managing Open Innovation in the life science (5 ECTS) - udbydes til efterår 2021
This course provides the foundation for managing open innovation processes for Life Science firms. Comparing closed to open innovation approaches, the course focuses on outside-in open innovation processes, such as sourcing external knowledge from and collaborating with users, universities, suppliers, competitors, and the like for generating innovation.

Read more about Managing Open Innovation in the life science

Valgfag - 18 ECTS

Uddannelsens valgfag giver dig mulighed for yderligere at tilpasse uddannelsen til dit konkrete kompetencebehov. Valgfagene udvikles løbende i takt med deltagernes og erhvervslivets behov og afspejler de aktuelle forskningsindsatser på tværs af CBS.

Big Data and Analytics (6 ECTS) - udbydes forår 2021
Faget udbydes på engelsk:
The course provides participants with a deep understanding of the nature of big data and business analytics, and a practical toolkit on how to perform big data analysis.


Læs mere om Big Data and Analytics
Blockchain for Digital Transformation (3 ECTS) - udbydes forår 2021
Faget udbydes på engelsk:
The course provides participants with not only an understanding for Blockchain technology in its context of the digital age and organizational settings but also a language to communicate its dynamic characteristics and interdependencies.

Læs mere om Blockchain for Business
Corporate Finance (6 ECTS) - udbydes TBA
Faget udbydes på engelsk:
The course introduces you to the essentials of Corporate Finance. It is centered around the key financial decisions that firms face every day. In doing so, the course combines popular applied financial methodologies with practical examples and case studies.


Læs mere om Corporate Finance
Future Marketing - Consumer insights and Analytics (6 ECTS) - udbydes forår 2021
I dette fag udforsker vi avancerede metoder og tendenser inden for marketing samt disses evne til at skabe nye innovative og disruptive strategiske tilgange til forskellige markeder. Vi vil også teste deltagernes ledelsesmæssige mindset og illustrere, hvordan dette kan virke begrænsende i interaktionen med kunder og i den konkrete brug af nye teknologier som fx big data og sociale medier.

Læse mere om Future Marketing - Consumer insights and Analytics
Reaching and Engaging Digital Customers (6 ECTS) - udbydes forår 2021
Faget udbydes på engelsk:
In this course, we will explore the means and methods of reaching digital customers in a dynamic environment and how organisations can create meaningful digital relationships to engage with their customers and contributors.


Læs mere om Reaching and Engaging Digital Customers
Servitization (3 ECTS) – udbydes forår 2021
Faget udbydes på engelsk:
This course will sensitize participants to the complexities and interdependencies they should expect when embarking on a servitization journey by providing an in-depth understanding of what servitization entails and how it affects companies’ business models.

Læs mere om Servitization
Organizing for Digitalization ONLINE (3 ECTS) – udbydes forår 2021
Faget udbydes på engelsk:
In this course, we explore four inter-related elements of the digital workplace: Technologies of the digital workplace, The digital workforce, New ways of working and leadership in the digital workplace and Workplace transformation as an enabler of digital business.

Læs mere om Organizing for Digitalization
Risk Management and Compliance (6 ECTS) - forår 2021 (waitinglist)
Faget udbydes på engelsk:
This course will give a solid knowledge on compliance and regulations, including a deeper understanding of the importance of compliance, risk identification and risk management. Furthermore, we will look at activities and compliance methods companies can adapt and incorporate.

Read more about Risk Management and Compliance

Digitalization of Finance (6 ECTS) - Udbydes forår 2021
Faget udbydes på engelsk:
This course will focus on the ways in which digital technologies are changing the rules of competition in finance. Instead of competing on scale and fortified business positions, competition is turning to speed and digital innovations. We will,among other, be looking at Fintech and the role of money and payments.
 

Read more about Digitalization of Finance

Corporate Governance, Sustainability and Ethics (6 ECTS) - Udbydes forår 2021 (Online)
Faget udbydes på engelsk:
In this course, we will combine discussions of corporate governance concepts and empirical evidence with practical examples and business cases. The aim is to equip participants with the knowledge necessary to critically analyse the various aspects of corporate governance and ethical management.

Read more about Corporate Governance, Sustainability and Ethics

Developing Business Cases (3 ECTS) - udbydes TBA

Faget udbydes på engelsk:
A ‘Business Case’ includes a broad assessment perspective on a course of action. It is not enough to conclude that a particular project or an investment seems to address strategic concerns.

Read more about Developing Business Cases

Bæredygtige Strategier (6 ECTS) - udbydes forår 2021

Faget udbydes på dansk: 
I en tid præget af klimaforandringer, miljødebat og FN’s Verdensmål er bæredygtighed blevet et uomgængeligt emne for virksomhederne. Det er et emne, der bringer muligheder såvel som udfordringer med sig. Dette kursus klæder deltagerne på til bedre at forstå den seneste udvikling og de grundlæggende problemstillinger inden for bæredygtighed og CSR (corporate social responsibility).

Læs mere om Bæredygtige Strategier

Data-driven Decision Making (3 ECTS) - udbydes forår 2021

Faget udbydes på engelsk:
In the current competitive business environment, decision makers need to make decisions quickly and effectively based on abundant data. Making decisions includes many considerations such as weighing risk, understanding the specific situation encountered, identifying available options as well as considering long-range implications for the organization.

Read more about Data-driven Decision Making

Digital Strategy (3 ECTS) - udbydes forår 2021

Faget udbydes på engelsk:
This course is about how to strategize in the digital economy. As digital technologies are diffusing into all domains of societal and economic activity, businesses are under increasing pressure to transform their strategic outlook in order to prepare against disruption and to exploit new opportunities.

Read more about Digital Strategy

Creating value-driven Supply Chains (6 ECTS) - udbydes forår 2021 (online)
Faget udbydes på engelsk:
In order to innovate, develop, produce and deliver services and products, modern supply managers need to engage intelligently in the design and execution of complex business relationships, global supply chains and performance measurement systems.

Læs mere om Creating Value-driven Supply Chains
Life Science Markets (6 ECTS) - udbydes efterår 2021

The course Life Science Markets will focus on an integrated set of subjects around marketing of life science products and services. The course will begin by analyzing the complexity of life science markets and the implications of digitalization. Core concepts, theories, and models will be introduced and applied to the specific contexts.

Read more about Life Science Markets


Masterprojektet

Masterprojektet afslutter den samlede uddannelse. Du kan afslutte din masteruddannelse, når alle uddannelsens øvrige fag er bestået. Masterprojektet træner dine evner til at beskrive, analysere, bearbejde og afrapportere en eller flere komplekse problemstillinger på et højt fagligt niveau. Når du har bestået masterprojektet, opnår du en mastergrad i forretningsudvikling.

Masterprojektet (12 ECTS)

Masteropgaven tester dine evner i at analysere og formidle komplekse forretningsproblemstillinger med henblik på at udvikle nye refleksive løsninger på et højt fagligt niveau. Opgaven afslutter din uddannelse og kvalificerer dig til titlen Master of Business Development.

Læs mere om Masterprojektet

 

 

 

Sidst opdateret: Master of Business Development // 22/01/2021