Master of Business Development

Fag

Du vil på Master of Business Development kunne tage fag inden for en bred vifte af emner som fx forretnings- og organisationsudvikling, innovation, strategisk kommunikation, personlig udvikling, økonomi og ledelse. Alle fag har fokus på at udvikle dig, så du kan udvikle forretning.

 

l

 

Master of Business Development er en fleksibel efteruddannelse, som kan sammensættes efter dit behov og i det tempo, du ønsker. Har du brug for viden og værktøjer her og nu, så kan du nøjes med ét fag. Og for hvert fag kommer du tættere på en fuld master i forretningsudvikling.

Den fulde masteruddannelse består af enkelte fag og sammenlagt 60 ECTS-point og kan gennemføres over 2-6 år.

Opbygning af den fulde masteruddannelse i forretningsudvikling

2 grundfag i hhv. Forretningsudvikling og Organisation og forandring (i alt 10 ECTS-point)
4 valgfrie kernefag (i alt 20 ECTS-point)
3-6 supplerende valgfag (i alt 18 ECTS-point)
Masterprojektet (12 ECTS-point)


PDF icon Kalender MBD - Efterår 2019

PDF iconKalender MBD - Forår 2020


Grundfag - 10 ECTS

Grundfagene i forretnings- og organisationsudvikling giver dig overblikket og udvikler dine evne til at tage ansvar for forretningsudvikling og forandringer i organisationen.

Forretningsudvikling (5 ECTS) - udbydes forår 2020
Alle virksomheder er nødt til at forstå deres forretning, finde måder at udvikle den på og om nødvendigt udskifte deres forretning. Faget i forretningsudvikling giver dig redskaberne og indsigterne til at analysere og påpege udfordringer ved eksisterende såvel som nye forretningsmodeller.

Læs mere om Forretningsudvikling
Forretningsudvikling (5 ECTS) - udbydes efterår 2019 (ingen ledige pladser, venteliste oprettet)
Alle virksomheder er nødt til at forstå deres forretning, finde måder at udvikle den på og om nødvendigt udskifte deres forretning. Faget i forretningsudvikling giver dig redskaberne og indsigterne til at analysere og påpege udfordringer ved eksisterende såvel som nye forretningsmodeller.

Læs mere om Forretningsudvikling i efteråret
Organisation og forandring (5 ECTS) - udbydes efterår 2019
Meningsskabelse sker forskelligt i forskellige dele af virksomheden, og en præmis for varig forandring er hvorledes virksomhedens forskellige funktioner integreres i forandringsprocessen.

Læs mere om Organisation og forandring
Organisation og forandring (5 ECTS) - udbydes forår 2020
Meningsskabelse sker forskelligt i forskellige dele af virksomheden, og en præmis for varig forandring er hvorledes virksomhedens forskellige funktioner integreres i forandringsprocessen.

Læs mere om Organisation og forandring


Kernefag - 20 ECTS

De valgfrie kernefag spænder over en række væsentlige discipliner, som relateres til forretningsudvikling.

Managing Open Innovation (5 ECTS) - udbydes forår 2020
Faget udbydes på engelsk:
This course provides the foundation for managing open innovation processes in firms. Comparing closed to open innovation approaches, the course focuses on outside-in open innovation processes, i.e. sourcing external knowledge from and collaborating with users, universities, suppliers, competitors , and the like for generating innovation.

Læs mere om Managing Open Innovation
Creating value-driven Supply Chains (5 ECTS) - udbydes efterår 2019
Faget udbydes på engelsk:
In order to innovate, develop, produce and deliver services and products, modern supply managers need to engage intelligently in the design and execution of complex business relationships, global supply chains and performance measurement systems.

Læs mere om Creating Value-driven Supply Chains
Performance Management (5 ECTS) - udbydes efterår 2019
Lær at forstå både den "hårde" og den "bløde" del af Performance Management. Lær hvordan balancegangene mellem performance og udvikling, det fremadrettede og bagudrettede og det kvantitative og kvalitative bliver afgørende designvalg for værdiskabelsen i den enkelte organisation.

Læs mere om Performance Management
Strategisk praksis og implementering (5 ECTS) - udbydes efterår 2019
Strategi er nøglen til at sikre organisationers overlevelse og succes. Den er med til at forme og skabe konkurrencefordele for organisationer. Men strategi er også et ord, der ofte bruges uden tilstrækkelig præcision i hele organisationen. Og derfor lykkes det heller ikke altid at få gennemført og eksekveret strategiske planer.

Læs mere om Stategisk praksis og implementering
Developing Digital Business (5 ECTS) - udbydes efterår 2019 og forår 2020 
Faget udbydes på engelsk:
The course focuses on the logic of digital economy and the emergence of platform-based business. It will cover how firms compete with platforms and how to build a platform business. As well as the perspective to include the business ecosystem, where multiple platforms collaborate and compete with each other.


Læs mere om Developing Digital Business
Lederskab - at skabe og drive udvikling (5 ECTS) - udbydes forår 2020
Lederskab handler grundlæggende om at skabe og drive udvikling. Faget tager udgangspunkt i og arbejder med deltagernes egne praktiske ledelsessituationer og kombinerer konkrete erfaringer med en bred vifte af forskningstekster og teori.

Læs mere om Lederskab - at skabe og drive udvikling
Strategisk kommunikation (5 ECTS) - udbydes forår 2020
I komplekse, foranderlige og undertiden fjendtlige omgivelser er det et must at arbejde professionelt med kommunikation. Kommunikationsopgaver går i stigende grad på tværs af formelle organisationsgrænser og involverer mange forskellige faglige disci­pliner.

Læs mere om Strategisk kommunikation
Organisationsforståelse og personlig udvikling (6 ECTS) - udbydes efteråret 2019 & forår 2020
Faget formål er at styrke din selvindsigt og handlekompetence i forhold til din egen udvikling gennem din masteruddannelse.  Gennem en række praksisorienterede, pædagogiske metoder og redskaber får du indsigter der kan optimere dit udbytte af din læring og styrke dine evner til at omsætte ny viden til nye handlinger og rutiner. 

Læs mere om Organisationsforståelse og personlig udvikling
Pricing Management (6 ECTS) - udbydes forår 2020
Faget udbydes på engelsk:
Pricing is a main driver of firms’ profitability and of successful business development. In this course you will explore how you can use pricing as a strategic lever to increase a focus on value generation in your company.


Læs mere om Pricing Management


Valgfag - 18 ECTS

De supplerende valgfag giver dig mulighed for at tilpasse din uddannelse yderligere, så den passer til dine kompetencebehov. Udbuddet af valgfag udvides løbende i takt med CBS’ forskningen og efterspørgslen efter specifikke kompetencer.

Big Data and Analytics (6 ECTS) - udbydes efterår 2019
Faget udbydes på engelsk:
The course provides participants with a deep understanding of the nature of big data and business analytics, and a practical toolkit on how to perform big data analysis.


Læs mere om Big Data and Analytics
Blockchain for Business (3 ECTS) - udbydes forår 2020
Faget udbydes på engelsk:
The course provides participants with not only an understanding for Blockchain technology in its context of the digital age and organizational settings but also a language to communicate its dynamic characteristics and interdependencies.

Læs mere om Blockchain for Business
Corporate Finance (6 ECTS) - udbydes efterår 2019
Faget udbydes på engelsk:
The course introduces you to the essentials of Corporate Finance. It is centered around the key financial decisions that firms face every day. In doing so, the course combines popular applied financial methodologies with practical examples and case studies.


Læs mere om Corporate Finance
Future Marketing - Consumer insights and Analytics (6 ECTS) - udbydes forår 2020
I dette fag udforsker vi avancerede metoder og tendenser inden for marketing samt disses evne til at skabe nye innovative og disruptive strategiske tilgange til forskellige markeder. Vi vil også teste deltagernes ledelsesmæssige mindset og illustrere, hvordan dette kan virke begrænsende i interaktionen med kunder og i den konkrete brug af nye teknologier som fx big data og sociale medier.

Læse mere om Future Marketing - Consumer insights and Analytics
 
Reaching Digital Customers (6 ECTS) - udbydes efterår 2019
Faget udbydes på engelsk:
In this course, we will explore the means and methods of reaching digital customers in a dynamic environment and how organisations can create meaningful digital relationships to engage with their customers and contributors.


Læs mere om Reaching Digital Customers
Organizing for Digitalization (3 ECTS) – udbydes forår 2020
Faget udbydes på engelsk:
In this course, we explore four inter-related elements of the digital workplace: Technologies of the digital workplace, The digital workforce, New ways of working and leadership in the digital workplace and Workplace transformation as an enabler of digital business.

Læs mere om Organizing for Digitalization
Risk Management and Compliance (6 ECTS) - udbydes forår 2020
Faget udbydes på engelsk:
This course will give a solid knowledge on compliance and regulations, including a deeper understanding of the importance of compliance, risk identification and risk management. Furthermore, we will look at activities and compliance methods companies can adapt and incorporate.

Read more about Risk Management and Compliance

Digitalization of Finance (6 ECTS) - udbydes efterår 2019 (venteliste oprettet) og forår 2020
Faget udbydes på engelsk:
This course will focus on the ways in which digital technologies are changing the rules of competition in finance. Instead of competing on scale and fortified business positions, competition is turning to speed and digital innovations. We will,among other, be looking at Fintech and the role of money and payments.
 

Read more about Digitalization of Finance

Corporate Governance, Sustainability and Ethics (6 ECTS) - udbydes forår 2020
Faget udbydes på engelsk:
In this course, we will combine discussions of corporate governance concepts and empirical evidence with practical examples and business cases. The aim is to equip participants with the knowledge necessary to critically analyse the various aspects of corporate governance and ethical management.

Read more about Corporate Governance, Sustainability and Ethics

Bæredygtige Strategier (6 ECTS) - udbydes forår 2020

Faget udbydes på dansk: 
I en tid præget af klimaforandringer, miljødebat og FN’s Verdensmål er bæredygtighed blevet et uomgængeligt emne for virksomhederne. Det er et emne, der bringer muligheder såvel som udfordringer med sig. Dette kursus klæder deltagerne på til bedre at forstå den seneste udvikling og de grundlæggende problemstillinger inden for bæredygtighed og CSR (corporate social responsibility).

Læs mere om Bæredygtige Strategier

Data-driven Decision Making (3 ECTS) - udbydes forår 2020

Faget udbydes på engelsk:
In the current competitive business environment, decision makers need to make decisions quickly and effectively based on abundant data. Making decisions includes many considerations such as weighing risk, understanding the specific situation encountered, identifying available options as well as considering long-range implications for the organization.

Read more about Data-driven Decision Making

Digital Strategies (3 ECTS) - udbydes efterår 2020

Faget udbydes på engelsk:
This course is about how to strategize in the digital economy. As digital technologies are diffusing into all domains of societal and economic activity, businesses are under increasing pressure to transform their strategic outlook in order to prepare against disruption and to exploit new opportunities.

Read more about Digital Strategies


Masterprojektet

Masterprojektet (12 ECTS)

Masteropgaven tester dine evner i at analysere og formidle komplekse forretningsproblemstillinger med henblik på at udvikle nye refleksive løsninger på et højt fagligt niveau. Opgaven afslutter din uddannelse og kvalificerer dig til titlen Master of Business Development.

Læs mere om Masterprojektet

 

 

 

Sidst opdateret: Master of Business Development // 17/10/2019