Master of Business Development

Adgangskrav

For at komme ind på MBD kræver det, at du har gennemført en relevant bachelor- eller diplomuddannelse og har mindst to års relevant erhvervserfaring i markedsrettede organisationer efter endt uddannelse.

Master of Business Development er målrettet dig, der hører til blandt virksomhedens erfarne nøglemedarbejdere og har ansvar for områder af forretningen, der skal løftes og udvikles. For at kunne tage fag på den fleksible masteruddannelse i forretningsudvikling skal du som udgangspunkt opfylde kravene om:

  • En bestået videregående erhvervsøkonomisk uddannelse på mindst bachelorniveau eller den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD). Det er også muligt at søge optagelse med en bestået samfundsvidenskabelig eller teknisk videnskabelig videregående uddannelse, hvori der indgår væsentlige erhvervsøkonomiske fag.
  • Sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau.
  • Mindst to års relevant erhvervserfaring i markedsrettede organisationer efter endt uddannelse inden for: salg & marketing, økonomistyring, finansiering, ledelse, logistik eller HR.

PDF iconSe hvilke specifikke videregående uddannelser der giver dig direkte adgang til at tage fag på Master of Business Development pdf.

Vi optager også ansøgere med uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med én af de nævnte uddannelser. Dette sker efter en konkret vurdering af den enkelte ansøger.

I tvivl om du kan tage fag på MBD?
Der kommer hele tiden nye uddannelser til. Og deres navne skifter med jævne mellemrum. Vi står klar til hurtigt at afklare, om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne tage fag på MBD.

Ring til os på 3815 3060 eller skriv på mbd@cbs.dk. Så afklarer vi, om du kan tage det første skridt mod din masteruddannelse i forretningsudvikling.

Tilmelding efter først til mølle-princippet
Hvis vi oplever flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, fordeles pladserne på fagene efter først til mølle-princippet. Det betyder, at der tildeles pladser efter dato og tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen om optagelse på faget.

Vi bestræber os i de situationer, hvor der er flere kvalificerede ansøgere end pladser, på om muligt at oprette ekstra hold eller skaffe pladser på andre relevante fag. Dette sker i tæt dialog med dig som ansøger. 

Læs mere om, hvordan du kommer i gang med uddannelsen.

Sidst opdateret: Master of Business Development // 28/01/2020