Velfærdsteknologier eller hverdagsinnovation? – nye artikler fra Public Governance Research


03/11/2015
MPG præsenterer de to næste artikler i rækken fra artikelserien Public Governance Research.
 
Lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Århus Universitet, Niels Christian Mossfeldt Nickelsen belyser i sin artikel Velfærdsteknologier i den offentlige sektor en række upåagtede virkninger i forbindelse med den socialpolitikske vision om implementeringen af velfærdsteknologier i den offentlige sektor. Implementeringen af nye velfærdsteknologier på bl.a. ældre- og handicapområdet støttes af den demografiske udvikling der peger på, at færre kommer til at passe flere i fremtiden og derfor er spørgsmålet om rekruttering af ”varme hænder” blevet et påtrængende spørgsmål. På ældreområdet knyttes velfærdsteknologi derfor til ambitiøse mål om at skabe uafhængige borgere og derved frigøre arbejdstid. Velfærdsteknologi rejser altså forhåbninger om en bedre og billigere omsorg og pleje og det er netop disse forhåbningers skæbne der undersøges af Niels Christian i artiklen ved at se nærmere på, hvordan og i hvilken grad de realiseres.
 
I artiklen Organisatorisk forandring som hverdagsinnovation stiller lektor på Institut for Organisation, Copenhagen Business School, og studieleder på MPG, Anne Reff Pedersen, skarpt på myten om at innovation kommer fra den private sektor. Der argumenteres for at den offentlige sektor i sin hverdag er innovativ og hvordan offentlig innovation finder sted og skabes i den offentlige sektor bland andet ved nye organiseringer i hverdagen i de offentlige organisationer. Artiklen antager således at innovation allerede i stor stil nedfælder sig i den offentlige driftsorganisation, men det hedder bare noget andet; fx drift, optimering, effektivitet, kvalitetsarbejde, forskning. Myten om, at den offentlige sektor af natur ikke er innovativ forsøges således aflivet i artiklen.
 
Du kan læse begge artikler i deres fylde længde her. Desuden kan du læse eller genlæse den første artikel i serien, Lederuddannelse som spejl, af lektor Morten Knudsen, fra Institut for organisation på Copenhagen Business School. 
Sidst opdateret: Master of Public Governance // 03/11/2015