Studieledelsesklummen - Politikere og embedsmænd i Danmark - hvem har magten?


02/11/2015

Studieledelsesklummen

Politikere og embedsmænd i Danmark – hvem har magten?
 
I de seneste år har debatten om magtforholdet mellem politikere og embedsmænd bølget frem og tilbage. Jeg har selv fået ind med min politologiske modermælk at grundproblemet i enhver bureaukratiseret stat er at embedsmændene er politikerne overlegne i antal, faglighed, analysekraft og anciennitet. De vil derfor være i stand til at påvirke politikernes handlerum ganske meget.
 
Jeg har i mit virke som rådgiver for både politikere og embedsmænd fået dette bekræftet flere gange:
 
”Jeg oplever jævnligt en dyb mistænksomhed overfor kommunens embedsværk fra kommunalbestyrelsens politikere. De er bange for at vi bestemmer for meget”
Anonym topembedsmand i kommune, noter fra coaching samtale med Jacob Alsted
 
Tilsvarende har embedsmændenes magt været fremført som en del af forklaringen på at New Public Management (NPM) har fået så stor udbredelse som styringsinstrument:
 
”[NPM]… promises better control for politicians: public sector organizations will have clearer targets and better performance measures so it will be easier to see if they are achieving what they have been told to do.”
Pollitt, C. 2003. The Essential Public Manager, p. 37
 
Men de seneste år har debatten ændret sig. Et ofte fremført synspunkt blev nu, at politikerne var blevet for magtfulde i forhold til de offentlige ledere. Dette synspunkt fik styrke fra Jesper Tynells bog "Mørkelygten", hvori det hedder at:
 
”Embedsmænd skærer løbende tal, jura og faktuelle oplysninger til, så de bedst muligt sælger regeringens politik.”
Mørkelygten, Samfundslitteratur 2014, bagsiden
 
Yderligere har en række skandalesager, hvor offentlige ledere har været under stærkt politisk pres styrket dette synspunkt. Senest i forbindelse med Statsløsekommissionens arbejde fandt flere kommentatorer tegn på at embedsmændene retter sig for meget efter ministrene. Således sagde Professor Michael Gøtze i en kommentar til Statsløsekommissionens rapport:
 
”Men kommissionen siger mellem linjerne, at embedsmændene er blevet for svage over for ministre, der skal have et klart modspil.”
Politiken 18. august 2015, s.4
 
I mandags (den 21/9) fik debatten så et nyt væsentligt bidrag med rapporten fra DJØF's Bo Smith-udvalg. Udvalget finder ikke tegn på generel mistillid mellem offentlige ledere og politikere. Danske politikere er generelt meget tilfredse med den rådgivning og betjening, de får af de offentlige ledere – både i staten, kommunerne og regionerne. Tilsvarende mener udvalget heller ikke, at der er flere skandalesager nu end der har været tidligere.
 
På Foreningen af offentlige chefers konference et par dage senere (23/9) udtalte udvalgets formand Bo Smith at det i hans optik ikke er et spørgsmål om det er politikere eller embedsmænd, der har mest magt. Han mente, at man i stedet måtte fastholde at spørgsmålet er hvordan embedsmændene bedst kan betjene politikerne under samtidig varetagelse af faglige og retlige hensyn.
 
Den udtalelse angiver et vigtigt pejlemærke for enhver diskussion af forholdet mellem politikere og embedsmænd i et demokrati: Ingen har magten. Sammenvejningen af politiske, faglige og retlige hensyn foregår i dynamiske processer, som ingen af de involverede har fuld kontrol over. Så hvis disse processer skal fungere konstruktivt er det helt centralt med et højt niveau af gensidig respekt og tillid mellem embedsmænd og politikere – også i de personlige relationer.
 
Jacob Alsted, Vicestudieleder på MPG
Sidst opdateret: Master of Public Governance // 02/11/2015