Skoleledelse på MPG i efteråret 2016

På MPG har vi længe haft en idé om at udvikle tonede moduler og nu er vi endelig klar! Fra efteråret 2016 har vi fornøjelsen af at byde velkommen til to nye tonede valgfag indenfor skoleledelse: Strategisk pædagogisk lederskab i skolen og Styring, motivation og performance i folkeskolen.

21/04/2016

Skoleledelse på MPG i efteråret 2016.

Vi har sat de to undervisere på Strategisk pædagogisk lederskab i skolen, Poul Erik Mouritzen og Jørgen Søndergaard, i stævne og du kan i dette interview blandt andet læse om, hvilke udfordringer de studerende på faget bliver udsat for og hvad man kan forvente at tage med sig ud i sin egen ledelsespraksis.

Hvad går faget ud på?

Faget bygger på en filosofi om, at lederudviklingsforløb med permanente effekter skal arbejde med lederens bevidsthed og personlige lederadfærd. Det indebærer dels, at den enkeltes ”mental maps” skal udfordres, så der udvikles en større bevidsthed om vores afhængighed af ”virkelighedsbilleder” og deres betydning for vores vurderinger og handlinger, dels at den enkeltes komfortzone skal udfordres, så vedkommende får modet til i udøvelsen af sin ledelse at løbe personlige risici, opleve ubehag og påtvinge sig selv usikkerhed.

Forløbet udfordrer deltagerne på tre fronter: Forstå hvordan din skole kan skabe øget læring for skolens elever; forstå dine omgivelser – både de nære i din organisation og de vigtige aktører uden for din egen organisation; forstå dig selv som leder.

Det er vores opfattelse, at dygtige ledere ikke kun har stærke generiske ledelseskompetencer, de har også sektorspecifikke kompetencer, herunder overblik over ”teknologien” i deres sektor, hvad enten det drejer sig om skoler, vindmøllefabrikker eller hospitaler. ”Teknologien” i skoler drejer sig ikke om maskiner og udstyr, men om pædagogik og læring, dvs. hvordan skolen skaber læring for skolens elever. Det er ikke nogen simpel ”teknologi” – tværtimod er det faktisk nogle komplekse sammenhænge, man skal forstå og have overblik over, hvis man som leder skal lykkes med at skabe mere læring for eleverne.

Hvorfor lige skoleledelse?

Denne form for lederuddannelse er relevant uanset hvilken sektor man er leder i. Men skolereformen gør det oplagt at tilbyde det til ledere i skolen netop nu. Skolereformen og de nye arbejdstidsregler indebærer, at lederne i skolerne står over for meget store udfordringer. Faktisk er det vores påstand, at skolereformens succes står og falder med lederne. Kun hvis de formår konstant at udvikle skolernes faglige og pædagogiske niveau samtidig med, at de håndterer de komplekse omstændigheder skolerne befinder sig i, vil reformen nå sit mål om at elevernes læring øges år efter år

Hvad tager de studerende med sig?

Skoleledermodulet opnår sit endemål, at skabe langvarige og positive ændringer i lederens praksis, ved hjælp af en række pædagogiske principper og metoder, der tvinger lederen til at afprøve nye ting i sin ledelsespraksis og løbende refleksion.

Ledetråden for læring i vores fag er visioner og strategiske mål for deltagerens egen organisation.  Det betyder, at fokus fra dag 1 er, hvordan der kan skabes endnu bedre resultater i deltagernes nuværende organisation. Det er deltagernes behov, der er i centrum. Det skaber optimale betingelser for at deltagerne bringer de konkrete udfordringer i deres ledelsessituation med ind i undervisningen og bringer ting fra undervisningen med hjem til afprøvning i den daglige praksis.

Vi oplever et engagement hos deltagerne, der overgår alt hvad vi ellers har oplevet som undervisere. Deltagerne giver udtryk for, at de virkelig lærer meget på det her fag og vi kan faktisk selv konstatere det, da vi følger hver enkeltes ledelsesarbejde med at udvikle egen skole gennem hele fagets forløb, dvs. 1½ år.

Tilmelding

Hvis du ønsker at tilmelde dig til et af skoleledelsesfagene, så download vores ansøgningsskema og send det til mpg@cbs.dk senest den 1. maj.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 21/04/2016