Nyt modul i Strategisk pædagogisk skoleledelse på MPG

Som noget nyt kan du fra efteråret 2016 følge modulet ’Strategisk pædagogisk lederskab i skolen’ på MPG. Selvom modulet er nyt på MPG, så er det faglige indhold særdeles velafprøvet. Efter at have undervist på Syddansk Universitet i nogle år, skifter de to undervisere, Professor Poul Erik Mouritzen og Adjungeret professor Jørgen Søndergaard, nu rammerne ud med Copenhagen Business School. Og vi glæder os til at byde dem velkommen!

08/02/2016

Nyt modul i Strategisk pædagogisk skoleledelse på MPG

Som noget nyt kan du fra efteråret 2016 følge modulet ’Strategisk pædagogisk lederskab i skolen’ på MPG. Selvom modulet er nyt på MPG, så er det faglige indhold særdeles velafprøvet. Efter at have undervist på Syddansk Universitet i nogle år, skifter de to undervisere, Professor Poul Erik Mouritzen og Adjungeret professor Jørgen Søndergaard, nu rammerne ud med Copenhagen Business School. Og vi glæder os til at byde dem velkommen!

Hvad siger tidligere deltagere?:

”Vi oplever en ny revolutionerende undervisning med afsæt i den studerendes læring og praksis som skoleleder.”

”Strategisk pædagogisk ledelse i skolen er en lederuddannelse med plads til fordybelse. Her kombineres relevant teori med cases og undersøgelser fra praksis samt ens egen faglige og personlige udvikling. Som studerende møder du desuden gæsteforelæsere fra både skoleverdenen, sportsverdenen og erhvervslivet. Undervisningens kvalitet er helt i top – det bedste vi nogensinde har været udsat for.”

”Som studerende bliver vi klogere på egen praksis - vi bliver skubbet ud af vores komfortzone, dels i gruppeopgaver, case-arbejdet og ved faglige teoretiske diskussioner i plenum. Samtidig får vi brugbare værktøjer/øjenåbnere, der direkte kan anvendes og skabe udvikling hjemme i vores egne organisationer. Med andre ord: Vi bruger det vi undervises i! Spørgeskemaer/undersøgelser åbner "blinde pletter" både ved den enkelte leder, i ledelsesteamet og i organisationen som helhed.”

”Strategisk pædagogisk skoleledelse er som en rejse, hvor du ser nye muligheder og styrker, men også hvor du får øje på det, der er svært og hvad du skal gøre ved det!”

”Hvis du ikke tilmelder dig faget, vil du aldrig finde ud af hvad du skulle have gjort!”

Hvis du vil vide mere kan du læse den seneste evaluering, hvor du i bilagene kan læse mange flere testimonials fra deltagerne og om filosofien bag faget. 

Tilmelding

Modulet indgår som et valgfag på MPG, der løber over 3 semestre og udløser 15 ECTS point. Optag og tilmelding foregår via vores vanlige ansøgningsskema og optagsprocedure, som åbner den 1. april 2016. Find ansøgningsskemaet her på hjemmesiden fra den 1. april og ansøg senest den 1. maj. Allerede nu kan du læse mere om faget i fagbeskrivelsen.

 

Underviserne

Professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: Mangeårig underviser på statskundskab og masteruddannelser i ledelse. Igennem ti år leder af kurser for institutledere på universiteterne i regi af Danske Universiteter. Forsker særlig i offentlig forvaltning og kommunalpolitik og senest i konsekvenserne af, af at måle forskeres publikationer.

Adjungeret professor Jørgen Søndergaard og forskningsleder, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, lektor ved Aarhus Universitet 1974-1985: 28 års erfaring som institutionsleder i det offentlige – senest som direktør for SFI. Mange års erfaring med undervisning, foredrag og faglige læreprocesser. Formand for Skolerådet og Skolens Rejsehold.

Sidst opdateret: Master of Public Governance // 18/02/2016