Videre efter HD?

Såfremt du ønsker at læse videre efter du har afsluttet din HD, er det vigtigt at sætte sig ind i tingene. Mange efterspørger især at læse videre på CBS's kandidatuddannelser. Vores erfaring viser, at det ikke altid er uden komplikationer at hoppe fra HD til en kandidat, og det skyldes flere ting.

Kandidatuddannelser på CBS

Vi oplever at flere og flere HD-studerende, ønsker at læse videre på kandidatuddannelserne, efter de har afsluttet deres HD. Vejen dertil er desværre ikke så lige til, som vi kunne ønske, og det er derfor vigtigt at undersøge forholdende grundigt, og gerne så tidligt som muligt.

Bemærk! Det er altid den studerendes eget ansvar at holde sig opdateret på kandidatuddannelsernes hjemmesider. Det er der, at du finder de gyldige betingelser og regler for optagelse på kandidatuddannelserne på CBS.

Nedenstående på denne side er udelukkende et vejledende tiltag fra HD's side, hvor vi ønsker at klæde vores studerende lidt bedre på, hvis de overvejer at læse videre. Så ajourfør dig altid med hvad der står på kandidatuddannelsernes hjemmeside.

Hvilke af CBS's kandidatuddannelser?

Hvorfor er det så svært for HD'ere at komme ind på kandidatuddannelserne? 
HD-uddannelserne er i sin grundidé ikke tiltænkt som et videreuddannelsesforløb, hvor man skal læse videre efter en endt HD. Traditionelt set er HD tænkt som et karriereværktøj, hvor du for en periode studerer, for umiddelbart efterfølgende at vende tilbage til erhvervslivet og anvende dine tilegnet kompetencer. HD benyttes derfor i mange henseender netop som et karriereværktøj for erhvervsfolk, til at opnå specifikke kompetencer med henblik på at udbygge eller skifte karriereforløb, og ikke som et videreuddannelsesforløb. 

Ydermere er konkurrencen på CBS' kandidatuddannelser er meget stor, da CBS generelt er et attraktivt sted at studere. Det at CBS er placeret i København gør, at der er rigtig mange der søger imod CBS. Det er således ikke kun HD-studerende der har svært ved at blive optaget.

Hvad kan du gøre?
Det bedste du som HD-studerende kan gøre er, at du fra start tager din HD seriøst, og prioriterer dine studier. Når det kommer til udvælgelsen i blandt ansøgere til kandidatuddannelserne, er karakterer et afgørende parameter. Jo højere karakterer, jo større er dine chancer for at blive optaget.

Som HD'er kan du læse relevante ekstra kurser, som kan gøre dig mere "attraktiv" ifm. optagelsen. Disse ekstra kurser skal tages og afsluttes inden du sender ansøgningen, hvorfor det er en god ide at være i ordentlig tid. Kig på den pågældende kandidatuddannelses specifikke adgangskrav, for at få en idé om, hvad de søger.
Opfylder du som HD'er adgangskravene til CBS' kandidatuddannelser?
Kandiatuddannelserne generelt
Som HD-studerende er der generelle adgangskrav som skal opfyldes. Du skal have en fuld og afsluttet HD2, opfylde pågældende kandidatuddannelses sprogkrav og opfylde det specifikke adgangskrav for HD-studerende, som er: Minimum karakteren 7 i Afgangsprojekt på HD2 og minimum karakteren 4,5 i gennemsnit på HD2. Dette er dog ikke ensbetydende med at du er sikret en plads, da der foretages en egentlig udvælgelse i blandt ansøgerne.

Er der flere ansøgere til en kandidatuddannelse end der er pladser, og det er tilfældet for det meste, så skal der udvælges i mellem de mange ansøgere. Dertil anvendes der nogle specifikke udvælgelseskriterier, som varierer alt efter valg af kandidatuddannelse og evt. linjer. I udvælgelsen vil der blive kigget på karakterer i de kurser der er specificeret i standardvurderingerne for HD2.

Cand.merc.aud.
Ønsker du at læse cand.merc.aud., er det berømte nåleøje lidt større end på andre kandidatuddannelser, hvis man læser på hhv. HD2 Regnskab og Økonomistyring (HDR) eller HD2 Finansiering (HDF). Med disse to uddannelser opfylder du adgangskravene til cand.merc.aud. Har du en anden HD2-uddannelse kan du supplere op, så du kvalificerer dig til optagelse.

Hvad kan du gøre?
optagelsessiderne på kandidatuddannelserne, skal du kigge efter standardvurderingerne for den pågældende kandidatuddannelse og finde de anførte for HD2 (De ligger som regel nederst på siden under fanen "CBS bachelorgrader".)

Her vil du få et overblik over, hvilke fagområder der ligger til grund for udvælgelseskriterierne. Vi kan desværre ikke udpege specifikke ekstra kurser, der med sikkerhed øger dine chancer, så du skal selv ud og lede efter evt. ekstra kurser der giver mening. Det vil i sidste ende altid være en vurdering, foretaget af kandidatuddannelsernes optag som afgør, hvem der kommer ind, så vi kan ikke udstede garantier.
Hvad er chancerne for at komme ind på cand.merc. med en HD?
Konkurrencen er stor og pladserne er få, da mange bachelorstuderende på CBS, hvor den pågældende linje er den naturlige overbygning, tager en stor del af de ledige pladser. Derved er der endnu færre pladser til andre der ønsker at læse det samme, men har en anden uddannelsesbaggrund (f.eks. HD2).

Det betyder, at du som HD'er skal konkurrere med alle andre studerende herunder: CBS'ere med en anden uddannelsesprofil end den adgangsgivende, studerende fra andre universiteter, folk med andre bacheloruddannelser, udenlandske studerende (primært på de engelsksprogede linjer), andre kvalificerede og dispensationsansøgere.

Det kan således godt lade sig gøre at blive optaget, det er desværre bare langt fra alle det lykkes for. Hertil er der dog cand.merc.-uddannelser, hvor chancerne for optagelse er større og her ser vi væsentlig flere HD'ere blive optaget. Det er bl.a. uddannelsen cand.merc.aud., som særligt henvender sig til dem der læser HD2 Regnskab og Økonomistyring (HDR) eller HD2 Finansiering (HDF). Det er altså en god idé at tænke i alternative kandidatuddannelser end de mest populære, for at forøge chancen for at blive optaget.

Hvad kan du gøre?
Inde på de forskellige cand.merc.-sider, kan du finde optagelsesstatistikker, som måske kan give et billede af den egentlige efterspørgelse, for den enkelte cand.merc.-linje.

 

OBS: Har du har bestået din HD2 i enten Regnskab og Økonomistyring eller Finansiering med et gennemsnit på minimum 7.0, er du garanteret en plads på cand.merc.aud.

Læs mere om optagelse på cand.merc.aud

Hvad kigger de efter ved min ansøgning? 
Eftersom, at der er væsentlig flere ansøgere end pladser på cand.merc.-uddannelserne, vil du primært blive vurderet ud fra relevante kurser ift. uddannelsen, og i høj grad karakterer. Du kan læse lidt mere om udvælgelseskriterier på cand.merc.

Hvad kan du gøre?
Jo højere karakterer du får, desto bedre vil dine chancer være for at blive optaget. Så hårdt arbejde med dine HD-studier vil betale sig.
Hvor får jeg den bedste vejledning (for at høre, hvad jeg kan gøre for at øge mine chancer)?
På HD vil vi meget gerne hjælpe, men da vores ekspertisefelt netop er HD, er det svært for os at give en fyldestgørende vejledning i, hvordan du er stillet og hvad dine muligheder er. Beslutninger, ændringer og andre forhold ift. optag på cand.merc., informeres vi ikke altid om (eks. fremdriftsreformen). Derudover kender vi ikke til det præcise vurderingsgrundlag, og hvad der helt nøjagtigt bliver kigget efter i ansøgningerne.

Hvad kan du gøre?
Alt hvad der omhandler optagelse på kandidatuddannelserne, kan de pågældende kandidatuddannelsers studievejledning selvfølgelig bedst vejlede om. Så det bedste du kan gøre er at nærstudere den pågældende kandidatuddannelses hjemmeside, og derved blive orienteret om deres adgangskrav, suppleringsmuligheder og procedure. Dernæst kan du tage kontakt til kandidatuddannelserne, og blive klogere på hvordan du er stillet.
Hvad er så mine muligheder hvis jeg vil læse videre efter HD?
Er drømmen at komme ind og læse på en af CBS' kandidatuddannelser, skal du helt sikkert jagte den drøm, selvom chancerne for succes er begrænsede. Det er dog en god idé, at have reflekteret over alternativer, så du ikke løber panden imod en mur, hvis du ikke bliver optaget. Du kan f.eks. tænke i:
•   Andre af CBS's kandidatuddannelser, hvor det måske er "nemmere" at komme ind.
•   Er der nogle suppleringskurser, som kan øge dine chancer (undersøg dette i god tid).
•   Andre uddannelsesmuligheder for folk med en HD: MBA, Master, andre institutioner, mv.
 

Skal du bruge din HD i udlandet?

Har du brug for dokumentation, der forklarer hvad en HD-uddannelse er på engelsk? Så kan du anvende følgende to dokumenter. 

En PDF icongenerel beskrivelse af HD-uddannelsens form og indhold, og en beskrivelse af PDF iconlovgrundlaget for HD, samt det at HD-uddannelsen er på bachelorniveau.

 

Sidst opdateret: HD Marketing // 04/02/2021

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram