Studievejledning

Her kan du finde nyttig information og vejledning angående HD-uddannelserne, og derved få svar på mange af de spørgsmål som vi ved bliver efterspurgt.

Ofte stillede spørgsmål

HD 1.del på ét år?
Hvad skal jeg være opmærksom på hvis jeg vælger at læse HD 1. del på 1 år?
En HD 1. del uddannelse kan sammensættes på flere forskellige måder, bl.a. kan den færdiggøres på 1 år, i stedet for de normerede 2 år. Overvejer du at tage HD 1. del på 1 år, er der både faglige og personlige aspekter der bør indgå overvejelsen. 

Personlige overvejelser
 • Det er vigtigt at være opmærksom på størrelsen af arbejdsbyrden, hvor vi har erfaring med at studerende i gennemsnit bruger 40 timer ugentligt. Derfor anbefaler vi at dette forventningsafstemmes med din arbejdsplads, familie og venner mm. 
 • Hertil er det centralt at overveje hvilke aktiviteter du vil/har mulighed for at skrue ned på, så der opstår balance. Herunder familie, venner, fritidsaktiviteter, job, sport m.m.
 • Ydermere anbefaler vi, at du får afklaret med sin arbejdsplads, at der vil være dage hvor eksamener, større projekter m.m. kræver fri fra arbejde. Et overblik over eksamensdatoer m.m. er tilgængeligt umiddelbart efter optagelse.
 • Skal du læse videre på HD 2.del efter din HD 1.del, og det derved er din færdiggjorte HD 1.del, som er den uddannelse, der skal give sig adgang hertil. Så skal du være opmærksom på, at du ikke når optjene de 2 års relevant erhvervserfaring der også er et adgangskrav til HD 2.del, imens du læser din HD 1.del på ét år. Har du relevant erhvervserfaring der ligger forud for din HD 1.del, skal du ansøge om en realkompetencevurdering for dette.

Faglige overvejelser
I overvejelsen skal du være opmærksom på forskellige faglige aspekter ift. strukturen af uddannelsen.

 • Udleveringen af erhvervsøkonomi 7-døgns-eksamenscase ligger dagen efter aflevering af det afsluttende projekt, hvilket også er tilfældet med sygeeksamenerne. Afleveringer og eksamener af disse to store fag ligger generelt i samme periode.
 • Samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi samt et forårsvalgfag vil ikke være færdiggjort når afsluttende projekt påbegyndes, hvorfor disse fag vil køre sideløbende med afsluttende projekt i det første stykke tid.
 • Sygeeksamen for valgfag falder samme dag som sygeeksamen for dataanalyse.
 • Det er muligt at afmelde den ordinære eksamen og i stedet gå til sygeeksamen. Dog tilbydes eksamen kun to gange årligt, hvilket indebærer at hvis den ordinære eksamen afmeldes og sygeeksamen ikke bestås, kan denne eksamen først tages om året efter.
 • Det er vigtigt at indsende ønsker til holdtilmelding, så det undgås at undervisningen falder på samme tidspunkter.

Afslutningsvist, er det vigtigt at have for øje at læser du HD 1. del ved denne konstruktion, er det dit eget ansvar at være opmærksom på ovenstående og eventuelle andre overlapninger i uddannelsesstrukturen. Går du med overvejelser om at strukturere dit HD 1. del således, er du velkommen til at tage kontakt til studievejledningen til en snak herom.
 
Opstart i foråret?
Kan jeg starte på HD til foråret?
På HD starter studieåret som på de fleste andre studier, dvs. slut august/start september (lige efter sommerferien). Der er altså kun denne ene reelle opstart, hvis man ønsker at følge et samlet forløb. Så finder du eksempelvis ud af i oktober, at du gerne vil starte op på en af HD-uddannelsernes samlede forløb, er du nødsaget til at vente til næste studiestart - næste september.

Men...
Der er dog en mulighed for at påbegynde dit HD-forløb, selvom studieåret og undervisningen på det samlede forløb er begyndt. Du kan nemlig ved hjælp af enkeltfagsløsningen starte op på de fag, der endnu ikke er påbegyndt undervisning. Du kan tilmelde dig disse enkeltfag helt op til fagets start (senest to dage før).

Læser du et enkeltfag på en af HD-uddannelserne, og starter op på det samlede forløb i efteråret, så skal du selvfølgelig ikke læse faget igen.

Der påbegyndes enkeltfag løbende igennem hele studieåret, som du kan tilmelde dig såfremt du opfylder adgangskravene til den pågældende HD-uddannelse. Det er forskelligt fra HD-studie til HD-studie, hvad der er muligt. Tag derfor gerne kontakt i god tid til det HD-studie, som du overvejer at tilmelde dig på.

Vigtigt ift. HD 1.del
På HD 1.del kan du tilmelde dig følgende enkeltfag helt op til undervisningens start:

Ønsker du at starte på disse fag, skal du være opmærksom på, at der kan være forventninger til at du har kendskab til indholdet i fag, som ligger forinden i det samlede tilrettelagte forløb.

Eksempelvis anbefales det kraftigt, at du har kendskab til dele af faget Erhvervsøkonomi før du påbegynder Samfundsøkonomi som enkeltfag, da Samfundsøkonomi er tilrettelagt som en naturlig forlængelse af indholdet i faget Erhvervsøkonomi. Kontakt evt. HD 1.dels-skretariatet angående dette.

Generelt er det en god idé, hvis du er meget "grøn" inden for erhvervsøkonomien, at du udskyder din studiestart så du starter med faget Erhvervsøkonomi, da stort set alle andre fag på HD forudsætter at du har kendskab til erhvervsøkonomi. Kendskab til det erhvervsøkonomiske felt kan du selvfølgelig også have opnået igennem anden uddannelse eller på anden måde (eks. igennem erhvervserfaring).

Vigtigt ift. HD 2.del
På HD 2.del vil der også være enkeltfag der starter løbende hen over studieåret, men her kan der være andre forbehold der gør sig gældende. Eksempelvis kan der være krav om at du har gennemført specifikke fag før end du kan få adgang til andre fag. Ønsker du at starte op på HD 2.del med fag der ligger i foråret, så kan du med fordel tage kontakt til det pågældende HD 2.dels-sekretariat som udbyder faget. Du finder kontaktinformationen her.

 

Kan du skifte i mellem fremmøde- og onlineundervisning?
Nej, du kan ikke frit veksle i mellem fremmøde- og onlineundervisning i løbet af et undervisningsforløb. Det skyldes at de to undervisningstyper er sammensat forskelligt, og vi ikke kan garantere, at kurserne er samme sted i pensum. Ligeledes kan du ikke uden videre tage undervisningen om lørdagen, hvis du missede din undervisningsgang om torsdag.

Ønsker du at skifte fra fremmøde- til onlineundervisning (eller omvendt), skal du overføres til at være enkeltfagsstuderende, og det skal ske i mellem semestrene. Tag kontakt til HD 1.dels-sekretariatet eller HD Studievejledningen, hvis du ønsker at skifte hold.
 

Praktisk info

Hjælp til my.cbs.dk
I følgende oversigt kan du finde hjælp til at lokalisere forskellige funktioner på my.cbs.dk, der vil være nyttige at have kendskab til som studerende på HD. 

CBS Calender
I dit skema fremgår dine undervisningstidspunkter og hvor undervisningen foregår. Skemaet finder du ved at klikke på det orange menu ikon i højre hjørne af siden >> skema >> CBS calender vil åbne.

Studenterselvbetjening
I studenterselvbetjeningen kan du finde information vedr. dine til- og afmeldinger til eksamen og undervisning samt alle dine eksamensresultater. Studenterselvbetjeningen finder du ved at klikke på det orange menu ikon i højre hjørne af forsiden >> Studenterselvbetjening >> Log in

IT-hjælp til login
Kan du få adgang til my.cbs.dk, er det en god ide at nulstille dit password, da dette kan være udløbet. Du kan nulstille dit password her. Kan du stadig ikke få adgang eller har du andre IT problemer, kan du kontakte IT på help@student.cbs.dk eller på tlf. 38153575.

Årsplan
På my.cbs.dk kan du finde en årsplan, der giver et godt overblik over planlægningen af dit studieforløb. Det fremgår b.la. hvilken periode de forskellige fag strækker sig over samt hvornår eksamener, syge/omprøver og afleveringsfrister er planlagt. Årsplanen tilgår du ved at klikke på mit studie i hovedmenuen >> Studiestart og planlægning

Praktisk info
Du kan finde en masse praktiske informationer om campus på my.cbs.dk. Eksempelvis vedrørende parkering, åbningstider og hvordan du tilkobler din computer til at printe. Det finder du ved at klikke på Campus og bibliotek i hovedmenuen >> Campus – praktisk information.

CBS mail
Som studerende på CBS, vil du få tilsendt en masse vigtig information på din CBS mail. Du tilgår mailen ved at klikke på det orange menu ikon i højre hjørne af forsiden >> Webmail. Ønsker du at dine CBS mails videresendes til en personlig mail, eller vil tilføje den til din Outlook eller smartphone, kan du finde guides til opsætning ved at klikke på IT og værktøjer i hovedmenuen >> Studiesystemer >> Webmail.

Eksamensdato og tidspunkt
Oplysninger om eksamensdatoer og tidspunkter og anden relevant information vedr. eksamen, vil fremgå under Mit studie i hovedmenuen >> Fag og eksamen >> Klik på det pågældende fag du ønsker eksamensinformation omkring.

Merit, dispensation og realkompetencevurdering 
Nedenstående er tiltænkt som vejledning til dig, der er i tvivl om du skal søge merit, dispensation eller realkompetencevurdering (også kaldet RKV). Det kræver især, at du ved hvad du skal ansøge om.

 • Merit er ansøgning om fritagelse for et eller flere fag, på baggrund af tilsvarende beståede fag.
 • Dispensation for adgangskrav er ansøgning om optagelse på baggrund af anden uddannelsesmæssig baggrund end de direkte adgangsgivende eksaminer.
 • Realkompetencevurdering (RKV) er ansøgning om optagelse på baggrund af en helhedsvurdering af samlede kompetencer.
Er du i tvivl om, hvad der er det rigtige at ansøge for dig, har vi sammensat en guide til, hvordan du finder ud af, hvordan du sender den rette ansøgning. Læs merePDF iconher.

 

Sidst opdateret: HD Marketing // 30/05/2018

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.