Studievejledning

Her kan du finde nyttig information og vejledning angående HD-uddannelserne, og derved få svar på mange af de spørgsmål som vi ved bliver efterspurgt.

Vejledning

Ofte stillede spørgsmål

HD1 på ét år?
Hvad skal jeg være opmærksom på hvis jeg vælger at læse HD1 på 1 år?
En HD1 uddannelse kan sammensættes på flere forskellige måder, bl.a. kan den færdiggøres på 1 år, i stedet for de normerede 2 år. Overvejer du at tage HD1 på 1 år, er der både faglige og personlige aspekter der bør indgå overvejelsen. 

Personlige overvejelser
  • Det er vigtigt at være opmærksom på størrelsen af arbejdsbyrden, hvor vi har erfaring med at studerende i gennemsnit bruger 40 timer ugentligt. Derfor anbefaler vi at dette forventningsafstemmes med din arbejdsplads, familie mm. 
  • Hertil er det centralt at overveje hvilke aktiviteter du vil/har mulighed for at skrue ned på, så der opstår balance. Herunder familie, venner, fritidsaktiviteter, job, sport m.m.
  • Ydermere anbefaler vi, at du får afklaret med sin arbejdsplads, at der vil være dage hvor eksamener, større projekter m.m. kræver fri fra arbejde. Et overblik over eksamensdatoer m.m. er tilgængeligt umiddelbart efter optagelse.
  • Skal du læse videre på HD2 efter din HD1, og det derved er din færdiggjorte HD1, som er den uddannelse, der skal give dig adgang hertil. Så skal du være opmærksom på, at du ikke når at optjene de 2 års relevant erhvervserfaring der også er et adgangskrav til HD2, imens du læser din HD1 på ét år. Har du relevant erhvervserfaring der ligger forud for din HD1, skal du ansøge om en realkompetencevurdering for dette.

Faglige overvejelser
I overvejelsen skal du være opmærksom på forskellige faglige aspekter ift. strukturen af uddannelsen.

  • Eksamenerne på hhv. 1. år og 2. år af HD1 kan ligge i samme periode.
  • Det er muligt at framelde den ordinære eksamen og i stedet gå til syge-/omprøven. Dog tilbydes eksamen kun to gange årligt, hvilket indebærer at hvis den ordinære eksamen frameldes og syge-/omprøven ikke bestås, kan denne eksamen først tages om året efter.
  • Afslutningsvist, er det vigtigt at have for øje at når du læser HD1 ved denne konstruktion, er det dit eget ansvar at være opmærksom på ovenstående og eventuelle andre overlapninger i uddannelsesstrukturen. Går du med overvejelser om at strukturere din HD1 således, er du velkommen til at tage kontakt til studievejledningen til en snak herom.
 
Opstart i foråret?
Kan jeg starte på HD til foråret?

HD1 har opstart i både forårssemesteret og efterårssemesteret.

På HD2 starter studieåret som på de fleste andre uddannelser, dvs. slut august/start september (lige efter sommerferien). Der er altså kun denne ene reelle opstart, hvis man ønsker at følge et samlet forløb. Så finder du eksempelvis ud af i oktober, at du gerne vil starte op på en af HD-uddannelsernes samlede forløb, er du nødsaget til at vente til næste studiestart - næste september.

Men...
Der er dog en mulighed for at påbegynde din HD-uddannelse, selvom studieåret og undervisningen på det samlede forløb er begyndt. Du kan nemlig starte op på kurser, der endnu ikke er påbegyndt undervisning. Du kan tilmelde dig disse kurser helt op til lige før undervisningsstart.

Læser du et kursus på en af HD-uddannelserne, og starter op på det samlede forløb i efteråret, så skal du selvfølgelig ikke læse kurset igen.

Der påbegyndes kurser løbende igennem hele studieåret, som du kan tilmelde dig såfremt du opfylder adgangskravene, til den pågældende HD-uddannelse. Det er forskelligt fra HD-uddannelse til HD-uddannelse, hvad der er muligt. Tag derfor gerne kontakt i god tid til den HD-uddannelse, som du overvejer at tilmelde dig. Læs mere om kurserne samt find tilmeldingsfristerne under Kurser.
 

Merit, dispensation og realkompetencevurdering 
Nedenstående er tiltænkt som vejledning til dig, der er i tvivl om du skal søge merit, dispensation eller realkompetencevurdering (også kaldet RKV).

  • Merit er ansøgning om fritagelse for et eller flere kurser, på baggrund af tilsvarende beståede kurser.
  • Dispensation for adgangskrav er ansøgning om optagelse, på baggrund af anden uddannelsesmæssig baggrund, end de direkte adgangsgivende eksaminer.
  • Realkompetencevurdering (RKV) er ansøgning om optagelse på baggrund af en helhedsvurdering af samlede kompetencer.
Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om optagelse via. dispensation eller realkompetencevurdering, kan du finde en guide PDF iconher.

Kontaktinformation til MBA, Master og kandidatuddannelserne på CBS 
MBA
Lone Ryevad Boysen, Admissions Manager, Executive MBA

Master
Sofie Marie Bremer, Programme Manager, Master og Business Development

Studievejledningen for kandidatuddannelserne
Tlf. 3815 2714, Telefontid man-tors i tidsrummet 10-12

Effektanalyse af HD-uddannelsen

PDF iconLæs mere om effekten af HD

 

Sidst opdateret: HD Marketing // 01/03/2021

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram