Studievejledning

Her kan du finde nyttig information og vejledning angående HD-uddannelserne, og derved få svar på mange af de spørgsmål som vi ved bliver efterspurgt.

Ofte stillede spørgsmål

HD 1. del på ét år?
Hvad skal jeg være opmærksom på hvis jeg vælger at læse HD 1. del på 1 år?
En HD 1. del uddannelse kan sammensættes på flere forskellige måder, bl.a. kan den færdiggøres på 1 år, i stedet for de normerede 2 år. Overvejer du at tage HD 1. del på 1 år, er der både faglige og personlige aspekter der bør indgå overvejelsen. 

Personlige overvejelser
 • Det er vigtigt at være opmærksom på størrelsen af arbejdsbyrden, hvor vi har erfaring med at studerende i gennemsnit bruger 40 timer ugentligt. Derfor anbefaler vi at dette forventningsafstemmes med din arbejdsplads, familie mm. 
 • Hertil er det centralt at overveje hvilke aktiviteter du vil/har mulighed for at skrue ned på, så der opstår balance. Herunder familie, venner, fritidsaktiviteter, job, sport m.m.
 • Ydermere anbefaler vi, at du får afklaret med sin arbejdsplads, at der vil være dage hvor eksamener, større projekter m.m. kræver fri fra arbejde. Et overblik over eksamensdatoer m.m. er tilgængeligt umiddelbart efter optagelse.
 • Skal du læse videre på HD 2.del efter din HD 1.del, og det derved er din færdiggjorte HD 1.del, som er den uddannelse, der skal give dig adgang hertil. Så skal du være opmærksom på, at du ikke når at optjene de 2 års relevant erhvervserfaring der også er et adgangskrav til HD 2.del, imens du læser din HD 1.del på ét år. Har du relevant erhvervserfaring der ligger forud for din HD 1.del, skal du ansøge om en realkompetencevurdering for dette.

Faglige overvejelser
I overvejelsen skal du være opmærksom på forskellige faglige aspekter ift. strukturen af uddannelsen.

 • Eksamenerne på hhv. 1. år og 2. år af HD 1. del kan ligge i samme periode.
 • Det er muligt at framelde den ordinære eksamen og i stedet gå til syge-/omprøven. Dog tilbydes eksamen kun to gange årligt, hvilket indebærer at hvis den ordinære eksamen frameldes og syge-/omprøven ikke bestås, kan denne eksamen først tages om året efter.
 • Samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi samt et forårsvalgfag vil ikke være færdiggjort når afsluttende projekt påbegyndes, hvorfor disse fag vil køre sideløbende med afsluttende projekt.
 • Afslutningsvist, er det vigtigt at have for øje at læser du HD 1. del ved denne konstruktion, er det dit eget ansvar at være opmærksom på ovenstående og eventuelle andre overlapninger i uddannelsesstrukturen. Går du med overvejelser om at strukturere din HD 1. del således, er du velkommen til at tage kontakt til studievejledningen til en snak herom.
 
Opstart i foråret?
Kan jeg starte på HD til foråret?
På HD starter studieåret som på de fleste andre uddannelser, dvs. slut august/start september (lige efter sommerferien). Der er altså kun denne ene reelle opstart, hvis man ønsker at følge et samlet forløb. Så finder du eksempelvis ud af i oktober, at du gerne vil starte op på en af HD-uddannelsernes samlede forløb, er du nødsaget til at vente til næste studiestart - næste september.

Men...
Der er dog en mulighed for at påbegynde dit HD-forløb, selvom studieåret og undervisningen på det samlede forløb er begyndt. Du kan nemlig ved hjælp af enkeltfagsløsningen starte op på de fag, der endnu ikke er påbegyndt undervisning. Du kan tilmelde dig disse enkeltfag helt op til fagets start (senest to dage før).

Læser du et enkeltfag på en af HD-uddannelserne, og starter op på det samlede forløb i efteråret, så skal du selvfølgelig ikke læse faget igen.

Der påbegyndes enkeltfag løbende igennem hele studieåret, som du kan tilmelde dig såfremt du opfylder adgangskravene til den pågældende HD-uddannelse. Det er forskelligt fra HD-uddannelse til HD-uddannelse, hvad der er muligt. Tag derfor gerne kontakt i god tid til den HD-uddannelse, som du overvejer at tilmelde dig. Læs mere om enkeltfag samt find tilmeldingsfristerne under Enkeltfag.
 

Merit, dispensation og realkompetencevurdering 
Nedenstående er tiltænkt som vejledning til dig, der er i tvivl om du skal søge merit, dispensation eller realkompetencevurdering (også kaldet RKV). Det kræver især, at du ved hvad du skal ansøge om.

 • Merit er ansøgning om fritagelse for et eller flere fag, på baggrund af tilsvarende beståede fag.
 • Dispensation for adgangskrav er ansøgning om optagelse på baggrund af anden uddannelsesmæssig baggrund end de direkte adgangsgivende eksaminer.
 • Realkompetencevurdering (RKV) er ansøgning om optagelse på baggrund af en helhedsvurdering af samlede kompetencer.
Er du i tvivl om, hvad der er det rigtige at ansøge for dig, har vi sammensat en guide til, hvordan du finder ud af, hvordan du sender den rette ansøgning. Læs mere PDF iconher.

 

Sidst opdateret: HD Marketing // 01/07/2019

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram